Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Bo taki właśnie jest Vivadental

4E4B3939 pp 1-VIOLA

Dr n. med. Violettę Szycik, specjalistkę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, implantologii, prezesa Zarządu Grupy Vivadental, o dokonania Grupy pyta Zofia Barbarycz.

 

Deszcz nagród spadł szczęśliwie na Klinikę i Fundację Vivadental w ostatnim czasie, a tym samym na Panią Doktor. Wyróżnienie w Konkursie Polskiej Nagrody Jakości, Złoty Laur w Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, nagroda Gryfa Gospodarczego Pomorza, wyróżniono Panią także nagrodą Kobiety Sukcesu 20-lecia województwa pomorskiego. A i tak  nie wymieniłam wszystkich zaszczytów. Lista jest imponująca. To zobowiązuje. Nie odczuwa Pani zawrotu głowy od sukcesu?


Rzeczywiście, coraz częściej jesteśmy nagradzani. To efekt ciężkiej pracy. I jest nam z tych okazji bardzo miło, bo kto nie lubi być nagradzany. Jednak i tak największą nagrodą pozostaje zawsze uśmiech naszych pacjentów. Proszę mi wierzyć, że w codzienną pracę wkładamy nie tylko wiedzę i umiejętności, ale całe serce i emocje. Praca nie kończy się w momencie wyjścia z kliniki. Przenosimy ją na długie wieczory do naszych domów. Projektujemy, myślimy, przeżywamy. Determinacja w uzyskaniu najlepszych rezultatów leczenia każdego naszego pacjenta buduje w naszym zespole poczucie wspólnoty celów i jest jego siłą. Napędza nas wszystkich. Nagrody odbieram więc w mieniu całego zespołu Vivadental, wspólnie bowiem pracujemy na sukces. Ale też nigdy nie spoczywamy na laurach, a nagrody mobilizują nas do dalszego działania. Firma nieustanie się rozwija, powstają nowe projekty, nowe wyzwania i kolejne cele. Mamy prostą, ale skuteczną strategię, która opiera się na jakości, dywersyfikacji i zespole, co pozwala na inteligentny rozwój. Nie zmieniamy tego, co jest skuteczne.

 

Czym jest dla Pani sukces w tak specjalistycznej dziedzinie jak chirurgia stomatologiczna i implantologia?


Jak już wspomniałam, sukces w medycynie to przede wszystkim zadowoleni pacjenci. Stomatologia jest dziedziną zabiegową. Każdy dentysta wykonuje różnego rodzaju procedury głównie na zębach własnych pacjenta. Leczenie implantologiczne, składające się z części chirurgicznej i protetycznej, stosuje się wtedy, gdy zębów już nie ma. Najłatwiej wszczepić implant w idealnych warunkach kostnych, pojedynczy, u pacjenta zdrowego, nieobciążonego chorobami. Co innego, kiedy brakuje kości, rekonstrukcja uzębienia jest rozległa, występuje szereg ograniczeń fizjologicznych, psychologicznych, czasowych. I to zwątpienie… Bo leczenie trwa wiele miesięcy. Ale warto uzbroić się w cierpliwość. W Klinice Vivadental radzimy sobie z tym doskonale, ponieważ nasi pacjenci korzystają z interdyscyplinarnego leczenia w jednym miejscu przez lekarzy specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologii. Wspólnie diagnozujemy, konsultujemy i planujemy cały proces leczenia i poszczególne jego etapy. Wspólnie też przeprowadzamy swoje procedury w zabiegach jednoczasowych. Osiągamy satysfakcję na wielu poziomach. Zadowolony jest pacjent i każdy z nas. Naszą siłą jest zespół. Sukces w chirurgii czy implantologii, a myślę, że i w całej medycynie, to odpowiednie warunki do przeprowadzania interdyscyplinarnego leczenia, którego wykładnią są doskonałe rezultaty, na które składa się precyzja na każdym etapie leczenia. Generuje je cały zespół, każdy lekarz specjalista w swoim zakresie leczenia, na poziomie swojej specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

 

DSC 1110

 

Vivadental wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, takie jak tomograf komputerowy czy skaner protetyczny, które pracują w standardzie 3D. Państwa wiodącym produktem jest Vivadental Smile Design. To wszystko plus umiejętności lekarzy to z pewnością gwarancja jakości, jakiej dotąd nie można sobie było nawet wyobrazić.


Technologie digitalne zawładnęły już naszą cywilizacją. Ale też nieustannie nadal się rozwijają, ewoluują i ciągle stwarzają nowe szanse na rozwiązanie tego, na co ludzkość nie miała dotąd recepty. Medycyna zajmuje tu miejsce wiodące. Z jednej strony bezpośrednio podporządkowana swojej funkcji, związanej z zapobieganiem chorobom, przywracaniu zdrowia i ratowaniem życia. Wszak nauka i postęp mają służyć człowiekowi i ciągle poprawiać byt pod względem nie tylko materialnym, ale przede wszystkim biologicznym. Z drugiej strony to właśnie medycyna i kognitywistyka na czele z psychologią i neurobiologią są dzisiaj, wraz z informatyką i robotyką, motorem badań nad powstaniem sztucznej inteligencji. To idea stworzenia maszyn, które stworzą maszyny mądrzejsze od nas samych, obdarzone abstrakcyjnym myśleniem, intuicją, percepcją, posiadające wiedzę ekspercką, rozwiązujące zadania przy deficycie danych. Wpadliśmy już do tego leja, żyjemy w tym pędzie do nowoczesności, nie dostrzegając, jak coraz bardziej nas pochłania. Świat przez te innowacje staje się coraz „lepszy”. Przez telefon możemy dziś nie tylko rozmawiać i wysyłać zdjęcia, ale także zarządzać domem, samochodem. Ba, samochody już potrafią jeździć same. Jaki jest kolejny etap? Ekspres do kawy sam się uruchomi, samochód sam wjedzie do garażu, czy pojedzie tam, gdzie chcemy, kiedy tylko o tym pomyślimy? Człowiek przegrywa dziś w szachy z maszyną, coraz rzadziej udaje mu się wygrać. Taka doskonałość jest dzisiaj obecna nie tylko w stomatologii, ale w całej medycynie, szczególnie rekonstrukcyjnej. Od robotów zabiegowych poczynając, nie wspominając o protezach kończyn zarządzanych sensorycznie impulsami płynącymi z mózgu. My też stosujemy technologie, dzięki którym osiągamy rezultaty o niewyobrażalnym poziomie precyzji, który przekłada się na wyniki terapeutyczne i estetyczne, na trwałość efektów. To właśnie wspomniany przez Panią nasz wiodący produkt Vivadental Smile Design znalazł uznanie w ocenie ekspertów i uzyskał najbardziej prestiżową nagrodę w polskim biznesie – godło Teraz Polska, o której Pani nie wspomniała. Precyzja, doskonałość i co dalej? Przed nami kolejny etap, ewolucja trwa… Ale nigdy nie możemy zapomnieć o podstawach wiedzy, bo kiedy wysiądzie satelita, a światło zgaśnie, musimy wiedzieć, jak dotrzeć do celu…

 

Practiculum Implantologii, które prowadzi Vivadental, to innowacyjne i zaawansowane szkolenie dla stomatologów z całej Polski. Od ilu lat to robicie i ilu lekarzy skorzystało z tej formy szkolenia?


Kiedy odeszłam z uczelni, po 19 latach pracy i codziennej edukacji studentów i lekarzy, wiedziałam, że kontynuować będę tę działalność, ale już w swojej firmie. I tak już ponad 13 lat prowadzę szkolenia podyplomowe, staże specjalizacyjne i kliniczne, z których skorzystało dotąd kilkuset lekarzy. Moim wiodącym obecnie produktem edukacyjnym jest Practiculum Implantologii, przeznaczone dla adeptów implantologii, która w Polsce przeżywa dynamiczny rozwój. Oparte jest na moim autorskim programie kształcenia, wypracowanym w ciągu niemal 30 lat pracy zawodowej. Jego podstawą są kursy praktyczne, podczas których szkolący się lekarze wykonują procedury zabiegowe u pacjentów. Poprzedza je staranne przygotowanie, w tym wykłady, ćwiczenia na modelach, analiza zabiegów na żywo i z odtworzenia wideo oraz czynna asysta. Po 10 miesiącach intensywnej nauki lekarze uzyskują nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim unikatowe umiejętności zabiegowe obejmujące wszelkie meandry implantologii, którą zajmuję się już ponad 20 lat. Wkrótce szkolenia w naszym instytucie zostaną wzbogacone o ćwiczenia na fantomach. Realizujemy bowiem projekt, dofinansowany z funduszy unijnych, budowy centrum symulacji stomatologicznych, pierwsze prywatne w Polsce, ale także rzadko spotykane w Europie. Jestem lekarzem z powołania i z największą przyjemnością dzielę się wiedzą z innymi lekarzami. Poszerzając bazę dydaktyczną, mogę udoskonalać sferę metodyki nauczania i zwiększać efektywność edukacji w Instytucie Vivadental, dając naszemu społeczeństwu kolejne zastępy wysoko wyspecjalizowanej kadry lekarzy i asystentek i zwiększając tym samym podaż zabiegów implantologicznych, tak bardzo potrzebnych w naszych warunkach.

 

P1070567

 

Przed rokiem prasa donosiła, że w Pani klinice dokonano pierwszego w Polsce zabiegu rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy z wykorzystaniem przeszczepu autologicznego komórek macierzystych. Jak się teraz czuje 22-letnia pacjentka? I czy dalej robią Państwo takie przeszczepy?


W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dwa takie zabiegi u pacjentek dotkniętych wrodzonym brakiem wielu zawiązków zębów stałych. W przypadku tego schorzenia, zwanego oligodoncją, mamy do czynienia nie tylko z brakiem zębów, ale też bardzo małą ilością kości szczęk, co uniemożliwia wprowadzenie implantów zębowych. Ten znaczny deficyt tkanki kostnej czyni leczenie tych pacjentów niezwykle trudnym, żmudnym i długotrwałym. Rekonstrukcja tkanki kostnej jest tu kluczowym elementem terapii. Aby osiągnąć odpowiednie warunki kostne dla wprowadzenia implantów, na których odbudujemy zęby, zastosowaliśmy najnowocześniejsze metody leczenia, właśnie z wykorzystaniem komórek macierzystych, uzyskanych z tkanki tłuszczowej pacjentek bezpośrednio przed zabiegiem. U pierwszej pacjentki rekonstrukcja dotyczyła kości w żuchwie, u drugiej w szczęce. Po kilku miesiącach u każdej z nich wprowadziliśmy po 10 implantów, które świetnie zintegrowały się z odbudowaną kością. Obecnie pacjentki są w trakcie odbudowy protetycznej, która zakończy się we wrześniu i tym samym uwieńczy cały proces niezwykle skomplikowanego interdyscyplinarnego leczenia, w którym brali udział specjaliści chirurgii stomatologicznej i szczękowej, protetyki, chirurgii plastycznej, anestezjologii i technicy protetyczni.


Pracuje Pani jako chirurg stomatolog już blisko 30 lat. Zapewne nie raz słyszała Pani, że implanty to produkt dla zamożnych. Czy coś zmieniło się w tej kwestii w związku z podpisaną umową przez kierowane przez Panią Europejskie Centrum Implantologii z Politechniką Gdańską? 


Rzeczywiście, leczenie implantologiczne nie należy do najtańszych, zwłaszcza w Polsce, bo nie jest w żadnym stopniu refundowane przez państwo. W wielu krajach Europy pacjenci otrzymują dofinansowanie, bo jest powszechnie wiadome, że efekty leczenia implantoprotetycznego są spektakularne. Poprawia się zdrowie i komfort życia pacjentów. W klinice Vivadental stosujemy wiele różnych metod odbudowy brakującego uzębienia, bowiem istnieje wiele rozwiązań pozwalających obniżyć koszty leczenia. Już na dwóch implantach w żuchwie i czterech w szczęce można odbudować całe uzębienie, w postaci stałych lub ruchomych, czyli wyjmowanych uzupełnień protetycznych, dostosowując kształt i kolor zębów do wieku i oczekiwań pacjenta. Takie rozwiązanie jest funkcjonalnie nieporównywalnie lepsze i o wiele trwalsze od tradycyjnych niestabilnych protez. Co do badań, to wspólnie z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, pod kierownictwem prof. Andrzeja Zielińskiego realizujemy projekt, który ma na celu stworzenie polskiego implantu stomatologicznego o budowie anatomicznej, lepszego i tańszego od rozwiązań istniejących na rynku, poprzez procesowe i technologiczne innowacje. Nie jest to łatwy obszar, wziąwszy pod uwagę nie tylko finansowanie, ale także liczne zastrzeżenia patentowe, które musimy omijać na drodze do celu. Aby to zobrazować warto przywołać liczbę aktualnie prowadzonych badań w dziedzinie komórek macierzystych, których toczy się ponad 2000 na całym świecie.

 

IMG 7101

 

Poza kliniką działa też Fundacja dla Dzieci Vivadental, organizuje bale i koncerty charytatywne, a także spotkania okolicznościowe, na przykład świąteczne. Dzieci potrzebujące pomocy – z domów dziecka, zaniedbane społecznie, są wspierane przez Państwa działania.


Fundacja dla Dzieci Vivadental to moja najważniejsza inicjatywa zorientowana na cele społeczne. Jak już powiedziałam, jestem lekarzem z powołania, a to dla mnie oznacza całkowite podporządkowanie się człowiekowi w celu ratowania jego zdrowia i życia, bezgraniczne poświęcenie pacjentom. Najważniejsze w działalności fundacji są dzieci osierocone, dotknięte kalectwem, wykluczone oraz te, którym nikt nie jest w stanie pomóc. Dlatego od samego początku, czyli od końca 2014 roku, tutaj właśnie koncentrujemy naszą pomoc. Jesteśmy bardzo aktywni, a naszą siłą, tak jak w działalności komercyjnej, jest zespół Vivadental, który w całości przystąpił do pracy na zasadzie wolontariatu. Wszystkim sprawia to olbrzymią przyjemność. Objęliśmy stałą opieka stomatologiczną dzieci z ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych województwa pomorskiego, w tym ze szczególnie nam bliskiego „Żuławskiego Słonecznika” w Giemlicach, z domów dziecka w Trójmieście oraz z Fundacji Hospicyjnej. W ubiegłym roku dołączyły dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku, w tym roku ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Leczymy też pacjentów indywidualnych, w tym pacjentów dotkniętych oligodoncją, czyli wrodzonym mnogim brakiem zawiązków zębów stałych. Działalność fundacji od początku i nieustannie finansowana jest przez Klinikę Vivadental. Chcąc jednak zwiększyć zakres udzielanej pomocy, bo potrzeby wydają się nie mieć granic, musimy szukać środków. Pierwszy bal charytatywny, który odbył się 12 listopada 2016 roku, dokładnie w 25. rocznicę powołania Vivadentalu pokazał, jak wspaniałe jest nasze społeczeństwo i że możemy liczyć na wsparcie naszych działań. W tym roku, 18 listopada drugi bal, w Europejskim Centrum Solidarności. W czerwcu zorganizowaliśmy pierwszy koncert charytatywny z udziałem Grzegorza Turnaua. Już myślimy o kolejnym, bo nasza fundacja wciąż otwiera się na potrzebujących. Udzielana przez nas pomoc nie koncentruje się wyłącznie na leczeniu. Na początku czerwca zorganizowaliśmy rejs integracyjny na żaglowcu STS „Generał Zaruski” z młodzieżą z Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, słupskich domów dziecka oraz podopiecznych Fundacji Obudź Nadzieję. Mamy więc nadzieję nie tylko przywracać zdrowie i piękny uśmiech, ale dawać radość i „osładzać” trudne dzieciństwo.

 

DSC 1157

 

Vivadental jest też twórcą cyklicznej imprezy Vivadental Beauty Forum. Czy to impreza tylko dla kobiet w klimacie piękna, zdrowia, mody i sztuki? W ostatniej edycji gościem była Dorota Kolak, aktorka Teatru Wybrzeże – czy dlatego, że się pięknie uśmiecha? 


Promocja zdrowia, piękna i urody oraz zdrowego stylu życia, to część naszej misji. Najważniejsze dla nas jest oczywiście zdrowie jamy ustnej i piękny uśmiech. Zarazem jednak jego metamorfozę traktujemy jako najlepszy wstęp do całkowitej zmiany własnego wizerunku. Vivadental Beauty Forum to egzemplifikacja tej idei. Dlatego do każdej naszej imprezy włączamy naszych partnerów i to nie tylko medycznych. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy podobną imprezę dla mężczyzn, Vivadental Viva Man. Udział w naszych imprezach ludzi powszechnie znanych i lubianych podnosi rangę każdego wydarzenia i skutecznie wzmacnia nasz przekaz. Dorota Kolak pokazała, że piękny uśmiech to odzwierciedlenie serca i duszy człowieka, dlatego tak ważne jest, aby o tym świadczył, bo niesie ze sobą także piękne życie. Poprzez edukację i promocję zdrowego stylu życia oraz profilaktykę, pragniemy kreować świadomość naszych pacjentów oraz inicjować właściwe działania, zorientowane na zdrowie swoje i własnej rodziny.

 

t00071770

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego wręcza dr Szycik Gryfa Gospodarczego.

 

Vivadental działa również na rzecz seniorów. Jakie prowadzicie akcje?


Nasza fundacja, tak jak i firma, nieustannie poszerzają horyzonty. Seniorzy, czyli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, nie mieli łatwego życia. Stan zdrowia naszego społeczeństwa to w dużej mierze efekt burzliwej historii naszego narodu w ubiegłym wieku. Polityka zdrowotna w zakresie jamy ustnej nigdy nie była priorytetem. W efekcie doszliśmy do sytuacji, w której 95 proc. naszych obywateli cierpi na próchnicę, a ponad 40 proc. emerytów ma całkowite bezzębie. Także i dzieci w wieku przedszkolnym dotknięte są tą jedną z najbardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych i to na poziomie aż 50 proc., a do 18. roku ten wskaźnik rośnie do ponad 90 proc. Szacuje się, że 800 tysięcy Polaków w ogóle nie ma szczotki do zębów, a statystyczny mieszkaniec naszego kraju zużywa jedną tubkę pasty do zębów na rok. I nic się tu nie zmienia na lepsze. Brniemy dalej i wydajemy na leczenie zamiast zapobiegać, co jest znacznie tańsze. Tę sytuację, będącą w największym stopniu efektem wychowania, diety i nawyków przekazywanych z pokolenia na pokolenie, może zmienić zorganizowane działanie we wszystkich grupach wiekowych naszego społeczeństwa. Wspólnie więc z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia realizujemy nasz projekt edukacji senioralnej „Zdrowy uśmiech w każdym wieku”. Doskonale przygotowane przez GOPZ spotkania w klubach seniora cieszą się wielką popularnością. W miłej atmosferze przekazujemy wiedzę na temat zasad skutecznego dbania o uzębienie oraz prawidłowej higieny jamy ustnej, wskazujemy, jakie to ma znaczenie dla całego organizmu i jak bardzo to jest istotne już od wieku niemowlęcego, mając nadzieję, że te ważne informacje będą przenikały do najmłodszego pokolenia. Nasza edukacja obejmuje także zaawansowane technologicznie rozwiązania terapeutyczne oparte na implantach, które, jak się okazuje, są prawie nieznane, a mogą się stać dla seniorów idealnym, komfortowym i długotrwałym rozwiązaniem ubytków uzębienia. Program chcemy rozwijać w całym regionie województwa pomorskiego.

 

Zauważyłam, że Pani Doktor działa ze wsparciem rodzinnym. Fundatorami w Fundacji dla Dzieci są panowie Borys Szycik i Filip Szycik. Czy razem łatwiej?


Najważniejsza w życiu jest rodzina, nie ma silniejszych więzi i razem oczywiście jest łatwiej. Budując strategię, określając cele, tworząc projekty sprawiamy, że nasz horyzont wykracza daleko w przyszłość. Dziś, po 26 latach od powołania Vivadentalu, powstają jej filary. Do pracy w firmie dołączyli nasi synowie. Powołując fundację dali świadectwo swojej dojrzałości i odpowiedzialności. Spełniają się jako wolontariusze. Rozpoczęli więc od tego co najważniejsze, od misyjności naszej działalności, czyli od poświęcenia jej człowiekowi i jego potrzebom. Bo taki właśnie jest Vivadental.

 

Dziękuję i życzę klinice i fundacji dalszych świetnych działań charytatywnych i medycznych.

 

gala TP scena 36

 

Dr Violetta Szycik z nagrodą Teraz Polska.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl