Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Poczta Polska poprawia standard swoich usług

Pawel Skoworotko PW 002

Rozmowa z Pawłem Skoworotko, członkiem Zarządu Poczta Polska S.A.

 

Paweł Skoworotko, z wykształcenia elektronik, absolwent Politechniki Szczecińskiej i MBA na Uniwersytecie Gdańskim, a także wielu innych szkoleń w Polsce i za granicą. Od kwietnia 2016 roku członek Zarządu Poczta Polska S.A. Wcześniej pracował m.in. w firmach działających w branży logistycznej i przemysłowej. Był dyrektorem ds. operacyjnych w Amazonie, dyrektorem produkcji w Philips Polska, dyrektorem operacyjnym w Flextronics Poland, prezesem spółek Expom i FLSmidth MAAG Gear oraz dyrektorem produkcji w PIT-Radwar (dawniej Bumar Elektronika).

 

Poczta Polska S.A. ma być w pełni nowoczesną instytucją, przechodzi ważne przeobrażenia logistyczne, eksploatacyjne, uruchamia nowe działania dotyczące e-commerce, bierze czynny udział w budowaniu cyfrowego państwa. Na jakim etapie realizacji jest przygotowana przez Zarząd strategia?

 

Nowa strategia Poczty Polskiej S.A. jest już właściwie w fazie końcowej. Niebawem będzie prezentowana i dyskutowana z Radą Nadzorczą i właścicielem – Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Pierwsza zasadnicza zmiana nowego Zarządu to fakt, że Poczta Polska S.A. nie będzie wchodziła na giełdę, co było fundamentem strategii poprzednich władz Poczty. Po drugie widzimy dużo większe wsparcie po stronie Właściciela, czego dowodem jest nasz udział w budowie cyfrowego państwa. Również pan wicepremier Mateusz Morawiecki zachęca i wspiera spółki Skarbu Państwa, by współpracowały ze sobą, co otwiera przed nami nowe możliwości i daje nowe szanse. Poczta Polska współpracuje już m.in. z PKN Orlen, na którego stacjach uruchomiliśmy możliwość odbioru paczek. Mamy łącznie 5100 punktów odbioru paczek w całym kraju, z czego około 20 procent jest na całodobowych stacjach Orlen. To duże ułatwienie dla klientów. Równie interesująco zapowiada się współpraca z PKP, gdzie na wspólnych terenach będziemy mogli podejmować ważne działania. Jest to jeszcze w trakcie uszczegóławiania i analiz.

 

Strategia jest właściwie gotowa. Co jest jej główną osią?

 

Nasza nowa strategia oparta będzie na trzech ważnych filarach: w dalszym ciągu usługa powszechna – tradycyjne pocztówki i listy, których Polacy wysyłają coraz mniej, ale które wciąż stanowią większość naszych przychodów. Spadek tradycyjnych listów to wyraźny trend i musimy go uwzględnić w naszych działaniach, by zaproponować usługi adekwatne do zmian rynkowych. Szansą jest rozwój handlu internetowego i wzrost wolumenu paczek, który się z nim wiąże. To jest dla nas wyzwanie rynkowe i strategiczne. Jednakże jeśli chcemy poważnie myśleć o rozwoju, nie uciekniemy od cyfryzacji usług pocztowych. Tylko wtedy i tylko we współpracy z administracją rządową możemy odnieść sukces, przenosząc Polaków do świata cyfrowej komunikacji z administracją państwową. Właśnie dlatego podpisaliśmy porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, które ustanawia Pocztę kluczowym ogniwem w tym procesie.

 

Ale przed świętami, szczególnie nadchodzącymi Bożego Narodzenia lawinowo rośnie ilość wysyłanych życzeń i paczek z podarunkami.

 

Tak, to prawda. Ten okres to najbardziej gorący czas w naszej firmie. Jesteśmy do niego przygotowani. Przed świętami rośnie liczba wysyłanych życzeń, ale przede wszystkim e- paczek, szczególnie kupowanych w sklepach internetowych. Polecamy priorytetowe pakiety e-commerce dla handlujących w Internecie m.in. na popularnych platformach sprzedażowych – to nasza nowa oferta. Dzięki temu rozwiązaniu klienci szybciej otrzymają kupiony towar. Mamy pakiety po pięć, dziesięć, dwadzieścia lub trzydzieści sztuk. Taka oferta jest szczególnie istotna dla tych sklepów internetowych, które prowadzą sprzedaż wysyłkową drobnych rzeczy. Przesyłka w pakiecie standardowym kosztuje 4,40 zł netto za sztukę. Również szybki pakiet, ale także nowe kategorie wagowe paczek to nasza nowość dla handlujących w sieci. Teraz paczki mogą mieć albo do dwóch kilogramów, albo od dwóch do pięciu kilogramów.

 

logotyp pp

 

W ramach cyfryzacji Poczta Polska S.A. zrealizowała ważne zadanie. W 850 swoich placówkach umożliwiła dostęp do Internetu.

 

Docelowo chcemy, aby wszystkie placówki Poczty Polskiej były wyposażone w odpowiednie urządzenia – hotspoty, które umożliwią korzystanie z Internetu. Robimy to przede wszystkim w mniejszych placówkach, bo wiemy, że tam dostęp do sieci jest utrudniony.

 

Jak reagują klienci?

 

Jest duże zainteresowanie tym rozwiązaniem. Dobrym przykładem jest np. Pelplin czy Starogard Gdański, gdzie usługa cieszy się uznaniem klientów.

 

Poczta ma wejść również w program Rodzina 500+.

 

Poczta Polska aktywnie uczestniczy w Programie 500 plus – jako jedyny podmiot zaoferowaliśmy rządowi pełna obsługę Polaków od wniosku do wypłaty świadczenia. Osoby zainteresowane mogły się ubiegać o 500+ zarówno poprzez stronę Banku Pocztowego, jak i w wersji tradycyjnej – drogą korespondencyjną. Podobnie odbywa się wypłata świadczenia. Zapewniliśmy także profesjonalną informację o Programie na naszej stronie www, zapewniając także możliwość obsługi w języku migowym.

 

A program Mieszkania Plus? Poczta Polska S.A. też ma w tym uczestniczyć.

 

Jako spółka Skarbu Państwa na pewno będziemy partycypowali w programie Mieszkania Plus, bowiem posiadamy własne grunty, które nadają się do budowania mieszkań w ramach tego programu. Wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa analizujemy tę sprawę pod kątem możliwości Poczty.

 

Poczta Polska S.A ściąga abonament radiowo-telewizyjny, a budzi to wiele emocji, nie zawsze przychylnych, bo ludzie zalegają z tymi opłatami.

 

W obecnym systemie Poczta Polska jest pośrednikiem w realizacji tego obowiązku na rzecz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wiemy, że sprawom dotyczącym RTV towarzyszą różne napięcia, które rykoszetem trafiają w Pocztę. Natomiast my realizujemy zobowiązania zgodnie z ustalonymi przepisami. Mamy dedykowaną bazę danych, dzięki której proces ten może przebiegać sprawnie, oraz przeszkolony personel. Jesteśmy dziś najbardziej przygotowaną instytucją, by realizować tego typu działania.

 

Kilka lat temu konkurencyjna firma InPost przejęła klientów od Poczty Polskiej.

 

Jak to się skończyło, pamiętamy wszyscy bardzo dobrze. Jakość usług pozostawiała wiele do życzenia, a i sposób traktowania pracowników był dyskusyjny. W sierpniu tego roku Poczta Polska zatrudniła ponad 130 listonoszy obsługujących zlecenia InPostu. To dla nas ważne wsparcie w sprawnym dostarczaniu korespondencji. Odzyskaliśmy kontrakt sądowy (dostarczanie do odbiorców przesyłek z sądów) i pozyskaliśmy nowe zlecenia, stąd możliwość przyjęcia nowych pracowników. O nowych pracowników pozwalają nam zabiegać również zmiany na rynku: ciągle przyjmujemy listonoszy, pracowników obsługi i ochrony, doradców klienta, kierowców głównie w Trójmieście i województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim. Zapraszamy do współpracy byłych listonoszy obsługujących InPost, z którymi podwykonawca InPostu rozstał się bez wypłacenia zaległych pensji i inne osoby, szczególnie w tych regionach, gdzie prowadzimy rekrutacje. Podjęliśmy działania konkurencyjne na rynku i uważam, że to dla nas ważne wyzwanie. Na rynku usług listowych i korespondencyjnych Poczta Polska jest najważniejszym graczem. Na rynku paczek w obszarze kurierskim rośniemy szybciej niż rynek.

 

Kiedy przychodził Pan do zarządu Poczty Polskiej S.A., odbyły się trudne rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac.

 

Przez kilka ostatnich lat na poczcie nie było żadnych podwyżek. Przyznaliśmy więc dwukrotnie podwyżki dla pracowników. Gwarantujemy im pracę w stabilnej firmie i stałą umowę, a także pakiet świadczeń socjalnych. Będziemy dalej inwestować w naszych pracowników, choć są to działania rozłożone w czasie. Tego nie da się zrobić w ciągu kilku miesięcy, tym bardziej, że sytuacja finansowa Poczty nie daje dużego pola manewru w tym zakresie. Warto jednak podkreślić, że w 2016 r. Poczta Polska po raz pierwszy od ośmiu lat dodatkowo zatrudniła ponad 600 osób na stanowiskach eksploatacyjnych.

 

Poczta Polska S.A. jest także Grupą Kapitałową. Co to znaczy w codziennym działania nowego Zarządu?

 

W Grupie Poczty Polskiej, poza samą pocztą, mamy jeszcze bank, dwie spółki ubezpieczeniowe, spółkę która zajmuje się kompleksową obsługą informatyczną i spółkę zajmującą się usługami cyfrowymi, w której Radzie Nadzorczej jestem przewodniczącym. Za czasów poprzedniego zarządu spółki były bardzo niezależne. My bardzo mocno włączyliśmy je w proces wspólnego działania. Współpracujemy na poziomie operacyjnym, koordynujemy strategię Poczty Polskiej.


Ma Pan znaczące doświadczenie menadżerskie, kierował Pan wieloma firmami, czym dla Pana jest praca w Zarządzie Poczty Polskiej S.A.?

 

Poczta zatrudnia siedemdziesiąt osiem tysięcy pracowników. Jesteśmy największa spółką Skarbu Państwa w Polsce. To zobowiązuje. To ogromna odpowiedzialność. Moją misją jest dbanie o dobrą działalność spółki i troska o ludzi w niej pracujących. To mnie mobilizuje do ciągłej aktywności.

 

A co jest Pana marzeniem w tej pracy?

 

Poczta Polska ma silną markę, która jest nierozerwalnie związana z państwem polskim. Jesteśmy strategicznym aktywem skarbu państwa. Chciałbym, aby w wyniku pracy całego Zarządu pracownicy byli dumni, że pracują w Poczcie Polskiej, a klienci wiedzieli, że znacząco poprawiliśmy standardy swoich usług.

 

Jest Pan mieszkańcem Pomorza i człowiekiem rozpoznawalnym na tym terenie. Uważa się Pana za znawcę… serów, ale także miłośnika historii.

 

Tak [uśmiech]. Moja pasja to wynik wielu podróży do Francji i Szwajcarii i pilne przyglądanie się kulturze kulinarnej tych krajów. Tam sery oczywiście królują. A zainteresowanie historią? To szukanie odpowiedzi w naszych dziejach na ważne pytania. Interesuje mnie zarówno Bitwa pod Grunwaldem, jak i czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, szukam odpowiedzi na kilka pytań, ale również zagłębiam się w historię Rzeczpospolitej międzywojennej i w fakty z II wojny światowej.

 

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów zawodowych i czasu na realizację pasji.

 

strefa samoobslugowa


Rozmawiała: Alina Kietrys

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl