Najnowsze wydanie 33

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Dobra energia z OPEC-u

Janusz Różalski Prezes OPEC Sp. z o.o

 

Rozmowa z Januszem Różalskim, Prezesem Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni.

 

0d jak dawna związany jest Pan z przedsiębiorstwem OPEC?
Po studiach na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej pracowałem w biurze projektów PROMOR, a także na budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Z ciepłownictwem związany jestem już trzydziestu lat. W OPEC-u zatrudniony jestem od 1986 roku. Naszą firmę cechuje stabilność zatrudnienia – wiele osób przepracowało tu nawet pięćdziesiąt lat. Zatrudniamy około pięciuset pracowników, dla których staramy się stworzyć jak najlepsze warunki. Przede wszystkim jednak działamy dla naszych klientów.

 

OPEC istnieje od 1961 roku.
Na początku było to przedsiębiorstwo państwowe, w latach dziewięćdziesiątych zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego, a obecnie właścicielem firmy jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz gminy miast Gdynia, Rumia i Wejherowo. Przedsiębiorstwo zaopatruje w energię cieplną cztery miasta: Gdynię, Sopot, Wejherowo i Rumię oraz częściowo gminę Kosakowo. W roku 1992 rozpoczął się program modernizacji systemu grzewczego, którego istotą była wymiana sieci cieplnych na nowoczesne, preizolowane rurociągi oraz modernizacja kotłowni i węzłów cieplnych. W Gdyni zlikwidowaliśmy łącznie dwadzieścia lokalnych kotłowni węglowych (dwadzieścia kominów), które emitowały znaczną ilość zanieczyszczeń; zastąpiono je węzłami cieplnymi i podłączono do sieci zasilanej z EC. W Sopocie w pięćdziesięciu sześciu kotłowniach wymieniliśmy stare piece węglowe na nowoczesne, ekologiczne kotły gazowe, dzięki czemu miasto Sopot uzyskało status uzdrowiska. W Wejherowie zlikwidowaliśmy dziewiętnaście kotłowni lokalnych, które zostały podłączone do sieci zasilanej z ciepłowni Nanice. W Wejherowie powstała elektrociepłownia gazowa o najwyższej klasie technologicznej, wykorzystująca silnik gazowy Rolls Royce’a produkujący energię elektryczną, którego produkt uboczny, czyli ciepło, przekazywany jest do sieci ciepłowniczej. Modernizacja systemu grzewczego zredukowała o 70 proc. emisję dwutlenku węgla do atmosfery w podlegających nam miastach. Przeprowadzenie modernizacji naszej sieci ciepłowniczej było możliwe dzięki kredytowi na kwotę 25 mln dolarów, otrzymanemu z Banku Światowego. Otrzymaliśmy również wsparcie z EkoFunduszu (środki z konwersji polskiego długu na rzecz ochrony środowiska). Naszym wkładem własnym była kwota 25 mln dolarów.

 

Sieć ciepłownicza OPEC-u liczy aż 325 km i łączy miasta od Gdyni po Wejherowo.
Sieć ciepłownicza stanowi zwarty organizm, obejmuje nowoczesne przepompownie i stacje regulacji ciśnienia, wymagane przy istnieniu znacznej różnicy poziomów punktów sieci. Elektrociepłownia usytuowana jest na poziomie morza, Pogórze położone jest na wysokości 80 m n.p.m., a Dąbrówka i Fikakowo – na poziomie ponad 160 m n.p.m. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii i funkcjonowanie zintegrowanego systemu zdalnego sterowania siecią pozwala OPEC-owi w pełni monitorować i nadzorować pracę urządzeń na sieci, a co za tym idzie – minimalizować straty na przesyle i ograniczyć konsumpcję energii elektrycznej. Kiedyś, w latach osiemdziesiątych nie liczyły się koszty dostarczania ciepła, ważne było, żeby klient miał ogrzewanie. Obecnie klient płaci za realne zużycie ciepła mierzonego w gigadżulach (GJ). W związku z tym poprawił się standard obsługi mieszkań przez zarządców. Konieczne stało się docieplenie budynków z tzw. wielkiej płyty, wymiana okien itd., co miało na celu zapobieganie stratom ciepła. Nauczono się racjonalnie gospodarować ciepłem, oszczędzać je i to stało się powodem, że zapotrzebowanie na ciepło spada. Rzetelny pomiar ciepła i znaczący udział opłat za ogrzewanie w budżetach domowych spowodowały, że zmieniły się upodobania ludzi co do panującej temperatury w mieszkaniach ((17–20 stopni zamiast nadmiernego grzania).


Zmniejszyła się zatem produkcja ciepła w EC?

Tak. W ubiegłym roku powstała instalacja do czyszczenia spalin z pyłu, redukująca o ponad 90 proc. emisję dwutlenku siarki i o połowę emisję tlenków azotu. Ta przyjazna dla środowiska inwestycja (niższy komin obok wielkiego komina EC) ograniczyła zapylenie w Gdyni-Obłużu. Duży komin ma być wykorzystywany tylko do rozpalenia jednostek szczytowych w zimie. Oprócz odbiorców indywidualnych ciepło dostarczane jest także do jednostek gospodarczych i obiektów publicznych.Cztery lata temu przeprowadziliśmy program dostarczenia ciepła dla nowych prywatnych inwestorów w gdyńskiej stoczni. W ostatnich latach wspólnie z Marynarką Wojenną dokonaliśmy uciepłownienia Oksywia i portu wojennego. Wcześniej istniało tam kilkanaście kotłowni węglowych, które dotkliwie zapylały śródmieście Gdyni. Obecnie zamierzamy podłączyć do sieci zachodnią część Gdyni (Chwarzno, Wiczlino), a także dzielnicę Szmelta i lotnisko w Rumi oraz Redę. Naszą siecią obejmiemy również pobliskie Kosakowo, w którym ogrzewamy już lotnisko.

 

174-174

 

W ostatnich latach mieszkańcy Gdyni i Rumi mogli obserwować postępy prac przy termomodernizacji sieci ciepłowniczej. Jaki był zakres tej inwestycji?
Zakończony trzy miesiące temu program termomodernizacji sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Rumi kosztował ponad 48 mln zł, z czego 20 mln zł otrzymaliśmy z Unii Europejskiej. Program przyniósł widoczne oszczędności ekologiczne oraz ekonomiczne z uwagi na spadki strat bezwzględnych ciepła na przesyle. Ogółem od początku lat dziewięćdziesiątych w rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej zainwestowaliśmy ponad 460 mln zł. OPEC jest firmą nowoczesną, która może równać się z najlepszymi firmami ciepłowniczymi w Europie. Mamy potencjał kapitałowy, jesteśmy wiarygodni, odnieśliśmy realny sukces. Mogę to twierdzić jako osoba działająca od siedemnastu lat w organizacji Euroheat & Power, współdziałająca również w prawodawstwie europejskim (uczestniczyłem w projekcie Europejskiego Centrum Standaryzacji dotyczącym standaryzacji węzłów ciepłowniczych). Polskie ciepłownictwo przoduje w Europie w zakresie budowy i eksploatacji systemów ciepłowniczych w oparciu o elektrociepłownie. Nie jesteśmy agresywnie nastawieni na zysk. Na sztandarze umieściliśmy napis będący naszym motto: „W służbie dla społeczeństwa”. Potrafimy zarządzać ciepłownictwem – nie sprzedaliśmy firmy zagranicznym korporacjom, jak zrobiły to niektóre miasta w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej. W krajach europejskich dominuje własność komunalna majątku ciepłowniczego – tak jest w Paryżu, Wiedniu, Kopenhadze, w Skandynawii czy w Niemczech. Firmy ciepłownicze są tam nowoczesne i mają najtańsze ciepło. Podobnie jest z nami, o czym świadczy chociażby fakt, że zdecydowaliśmy się na wdrożenie i certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 1400:2004. Planujemy rozwój sieci, a nowe inwestycje rozpoczniemy w 2017 roku, gdy zostaną uruchomione środki unijne. Dodam jeszcze, że produkujemy również nowoczesne węzły ciepłownicze (sto pięćdziesiąt rocznie) na rynek ogólnopolski.

 

Firma OPEC znana jest ze wspierania działalności kulturalnej i sportowej w Gdyni. Proszę przypomnieć Wasze główne inicjatywy.
Rzeczywiście, od lat wspieramy Teatr Miejski i Muzyczny, jak również amatorski sport młodzieżowy. Popieramy aktywne spędzanie wolnego czasu przez naszych pracowników i dbamy o ich kondycję fizyczną poprzez wprowadzenie dietetycznych posiłków regeneracyjnych przygotowanych przez firmę cateringową z pomocą dietetyka. Pomagamy hospicjum dla dzieci oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Staramy się wspierać Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, a we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej chcemy upamiętnić miejsca chwały oręża polskiego z czasów II wojny światowej w naszym regionie, takie jak Kępa Oksywska czy Kolibki. Wspólnie z Rotary Club wykonujemy miniatury gdańskich zabytków oraz okrętu Błyskawica przeznaczone dla osób niedowidzących. Wszystkim tym inicjatywom sprzyja dobra energia istniejąca w Gdyni, dzięki której wielu osobom chce się robić coś dobrego dla innych.

 

Firma dba zatem o swoje najbliższe otoczenie?
Oczywiście. Wypełniając swoją misję, reagujemy na sygnały z zewnątrz i często wspieramy tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudną codziennością. Od wielu lat pomagamy fundacjom, ośrodkom pomocy, ogniskom opiekuńczym, domom dziecka, hospicjom, stowarzyszeniom, osobom niepełnosprawnym. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej. Od wielu lat OPEC w okresie przedświątecznym dowozi do kilkunastu ośrodków słodycze i napoje dla podopiecznych.

 

Rozmawiała
Barbara Miruszewska

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl