Najnowsze wydanie 33

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Ekologiczny Pruszcz Gdański

janusz wrobel

 

Miasto to nie tylko drogi, chodniki, kultura czy służba zdrowia. To także szereg działań z zakresu troski o środowisko naturalne, które wpływają na komfort życia mieszkańców. O przyrodzie i ochronie środowiska w Pruszczu Gdańskim rozmawiamy z burmistrzem Januszem Wróblem.

 

Panie burmistrzu, pamięta Pan, co Pan ostatnio zrobił w zakresie ochrony środowiska?
Nie tylko pamiętam, ale cały czas jestem w temat bardzo zaangażowany. W grudniu rozpoczęliśmy akcję badań jakości powietrza na terenie Pruszcza Gdańskiego. Znamy już pierwsze wyniki pomiarów przeprowadzane w okresie grzewczym. Czekamy na wiosnę, kiedy będziemy mogli przebadać powietrze poza sezonem grzewczym. Wtedy dostaniemy ostateczny raport wraz z analizą badań i osiągniemy cel pomiarów, czyli określimy wpływ palenisk domowych i ciągów komunikacyjnych na jakość powietrza atmosferycznego w Pruszczu Gdańskim.

 

To jaka jest ta jakość, kiedy wokół unosi się dym z kominów ?
Już po wstępnej analizie wyników z sezonu grzewczego wiemy, że wyniki są zadowalające. Na tle innych małych miast okalających Trójmiasto wypadamy podobnie albo w wielu przypadkach lepiej. To efekt wielu lat pracy nad zmniejszeniem niskiej emisji na terenie Pruszcza Gdańskiego. Co roku można ubiegać się o dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w taki sposób, aby wyeliminować piece na węgiel. Nieustannie modernizowane są także systemy grzewcze w budynkach należących do zasobu komunalnego. Co roku przed i w czasie sezonu grzewczego pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Straży Miejskiej przeprowadzają akcje informacyjne, mające na celu uświadomienie mieszkańcom szkodliwości użytkowania pieców na węgiel, a także szkodliwego procederu spalania odpadów. Pod koniec 2015 r. przystąpiliśmy do Porozumienia Burmistrzów, którego celem jest podjęcie określonych działań zmierzających między innymi do redukcji zanieczyszczeń powietrza. Aktualnie pracujemy nad tym, aby wyznaczyć zadania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia. Pomiary jakości powietrza, które zostały wykonane, pomogą w określeniu zadań potrzebnych do wykonania.


Informujecie, rozmawiacie, a także dofinansowujecie? Tak czyni wiele pomorskich samorządów.
Oczywiście! Co roku zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, jakie proponuje Urząd Miasta, na wymianę pieca węglowego lub przejście na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Aby ograniczyć emisję gazów i straty energetyczne, dofinansowujemy także termomodernizacje budynków wspólnot mieszkaniowych. Wiele środków inwestujemy też w modernizacje systemów grzewczych lokali komunalnych. Dofinansowujemy także usuwanie azbestu. W ubiegłych latach udało się zutylizować około 123 ton tego szkodliwego dla zdrowia związku minerałów. A z dotacji skorzystało stu osiemnastu wnioskodawców. Termin składania wniosków na tegoroczne dofinansowanie upływa 31 marca 2016 r.

 

Park Krainy Polodowcowejfot.Magdalena Pycka 1

 

Badania, dofinansowania – to chyba nie wszystko…
Z mojego punktu widzenia bardzo ważnym zadaniem jest ochrona gatunkowa zwierząt, które choć żyją w mieście, są zagrożone wyginięciem. W ostatnich latach kładziemy szczególny nacisk na ochronę jerzyków i ich siedlisk. Jerzyk jest bardzo pożytecznym ptakiem i objęty jest ochroną gatunkową ścisłą, często w ramach prac termomodernizacyjnych niszczone są siedliska jerzyka. Prowadzimy więc intensywną akcję edukacyjną na ten temat. Staramy się pokazywać przykłady dzikiej przyrody w mieście. Rozmawiać o niej z mieszkańcami i uwrażliwiać, zachęcając do większej dbałości o dzikie zwierzęta.

 

Na co jeszcze zwracacie uwagę?
Co roku bardzo dużo czasu i środków przeznaczamy na akcje typu Europejski Dzień bez Samochodu, czyli akcję promującą między innymi korzystanie z komunikacji miejskiej przez mieszkańców oraz możliwości bezpłatnego kursowania autobusami w tym dniu. Urządzamy piknik ekologiczny z okazji Dnia Ziemi, w tym akcję „Drzewko za makulaturę”, promujemy informację o prawidłowych zachowaniach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła, a także informujemy o systemie gospodarki odpadami w gminie. Wbrew pozorom, to ważne zagadnienie. Trzeba o tym cały czas mówić, aby uniknąć nawracającego problemu tak zwanych dzikich wysypisk. Mimo posiadania własnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, cały czas organizujemy objazdowe, selektywne zbiórki odpadów. Zbieramy m.in. tonery, plastikowe nakrętki, telefony komórkowe, odpady wielkogabarytowe, choinki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny leki, baterie, świetlówki. Mieszkańcy przyzwyczaili się do tej formy oddawania odpadów. W związku z tym nie zamierzamy z niej rezygnować. Dużo wysiłku wkładamy także w edukację najmłodszych. Osobiście patronuję Miejskiemu Sejmikowi Ekologicznemu, który promuje świadomość ekologiczną wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Miasto kupuje niezbędne pomoce dla dzieci w ramach akcji Sprzątanie Świata. Przykładamy się do rozpropagowania akcji informacyjnej ministerstwa środowiska pn. „Małe czy duże – przyda się naturze”. Akcja miała na celu uświadomić młodszym i starszym, jak ważna jest różnorodność biologiczna. Propagowanie akcji w miejskich szkołach. Mamy też swoje działania autorskie. Jest wśród nich na przykład edukacyjna „Żółta kartka” mająca na celu ostrzegać przed procederem spalania odpadów komunalnych w domowych piecach.

 

Park Miejski fot.Marta Chajter

 

Nie próżnujecie...
Trudno wymienić wszystkie przedsięwzięcia. Wspomnę jeszcze tylko o organizacji miejskich konkursów na najpiękniejszą działkę, posesję i balkon, mających na celu promowanie zdrowego stylu życia i podnoszenie estetyki miasta, organizację akcji ochrony kasztanowców białych na terenie miasta przed szrotówkiem i nieustanne sadzenie drzew. W ramach miejskich inwestycji przy ulicach posadzono ostatnio 125 sztuk drzew. Mamy także na koncie zasadzenie całego lasu – 600 sztuk drzew na osiedlu Komarowo. Najbardziej spektakularnym zadaniem była jednak budowa Parku Kariny Polodowcowej, gdzie zasadziliśmy 52 gatunki roślin:
279 sztuk drzew liściastych, 9 sztuk drzew iglastych, 11 944 sztuki krzewów liściastych, 378 sztuk krzewów iglastych, 6785 sztuk bylin. Sadziliśmy tutaj także drzewa o dużych rozmiarach, czyli o obwodach pnia 20–25 cm, 18–20 cm, 16–18 cm… Szykujemy się do kolejnego etapu rozbudowy największego miejskiego parku. Ale o tym opowiem już następnym razem.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl