Najnowsze wydanie 33

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Budowniczy Pomorza

Ryszard Trykosko - zdjęcie

 

Z Ryszardem Trykosko – prezesem spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne, rozmawia Zbigniew Żukowski

 

Na budowie tunelu pod Martwą Wisłą trwają prace odbiorowe. Kiedy otwarcie tego tak ważnego dla Gdańska obiektu?
Termin kontraktowy zakończenia budowy i przekazania tunelu do użytkowania wypada 21 kwietnia bieżącego roku. Jest to termin bardzo realny. Należy się spodziewać, że w krótkim czasie od uzyskania pozwolenia na użytkowanie tunel zostanie udostępniony do użytku. Spodziewam się, że na przełomie kwietnia i maja będziemy już mogli korzystać z tunelu.

 

Czy tunel był największym wyzwaniem inwestycyjnym dla Gdańskich Inwestycji Komunalnych?
I dla GIK-u, i dla miasta. Inwestycje podejmowane przez Gdańsk były, bez fałszywej skromności, imponujące. W zakresie inwestycji infrastrukturalnych na pewno największym przedsięwzięciem był tunel pod Martwą Wisłą (jako element Trasy Słowackiego), a w tzw. kubaturówce – oczywiście stadion.

 

 58C7340

 

Poproszę o garść informacji o tunelu.

Tunel pod Martwą Wisłą jest fragmentem Trasy Słowackiego. Łączy zachodnią część Gdańska z Wyspą Portową, gdzie Trasa Słowackiego zbiega się z Trasą Sucharskiego. Znajduje się poniżej ujścia Kanału Kaszubskiego do Martwej Wisły. Od strony zachodniej wlot do tunelu znajduje się w okolicy ulicy Wielopole, od wschodniej w okolicy Kujawskiej. Tunel, którego drążenie rozpoczęto 29 maja 2013 roku, składa się z dwóch korytarzy, każdy o długości 1377,5 m. Średnica rur tunelu wynosi 11 m. Odległość od najgłębszego miejsca w tunelu do lustra Martwej Wisły sięga 35 m. Przy drążeniu tunelu wydobyto i wywieziono 500 000 m3 urobku, który trafił na tereny przyportowe.

 

 MG 0732

 

A słynna maszyna TBM?
Maszyna drążąca TBM, zbudowana w Niemczech, to największe tego typu urządzenie w Polsce i jedno z największych w Europie. Waży 2200 ton, ma 91 m długości i 12,56 m średnicy tarczy.

 

Jakie są koszty tego przedsięwzięcia?
Koszt budowy tunelu wyniósł 885 mln złotych, a koszt wykonania całej Trasy Słowackiego sięgnął 1,450 mld złotych, z czego
1,150 mld złotych wyasygnowała Unia Europejska.


Co w tej chwili dzieje się na budowie tunelu?
Trwają prace odbiorowe. Gotowe jest całodobowe centrum zarządzania tunelem. Trwa konfigurowanie wszystkich systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w tunelu.

 

Jakie rozwiązania gwarantować będą bezpieczeństwo w tunelu?
Ruch pojazdów oraz stan wszystkich urządzeń w tunelu będzie nadzorowany przez operatorów pracujących w całodobowym Centrum Zarządzania Tunelem zlokalizowanym przy ulicy Marynarki Polskiej. W centrum znajdują się dwa stanowiska operatorskie, każde wyposażone w cztery monitory do nadzorowania instalacji tunelowych oraz jeden monitor alarmowy systemu wideo. W normalnych warunkach eksploatacyjnych sterowanie ruchem pojazdów i nadzorowanie działania całego systemu wykonuje automatyczny system zarządzania przez centralny komputer.

 

Spółka GIK została powołana przez gminę miejską Gdańsk na mocy ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Rozpoczęła się budowa stadionu. Potem były kolejne inwestycje. Ile ich było?

Łącznie trzydzieści pięć różnych inwestycji, których celem była zmiana układu komunikacyjnego Gdańska, a w efekcie zmiana jakości życia mieszkańców Gdańska.

 

 VI 9147

 

Czy Pańskim zdaniem ten cel został osiągnięty?
Uważam, że tak. Cel został osiągnięty, bo władze miasta obdarzyły GIK ogromnym zaufaniem. Miasto zrobiło w ostatnim czasie bardzo dużo. W Polsce zazdroszczą nam takiego rozmachu inwestycyjnego. Oczywiście duże znaczenie miało również umiejętne pozyskiwanie środków unijnych. Należy też zwrócić uwagę na upór i determinację w dążeniu do tych celów prezydenta Pawła Adamowicza, pomagające przełamywać problemy i opory.

 

Które z inwestycji zrealizowanych przez GIK w ciągu ośmiu lat istnienia spółki uważa Pan za najistotniejsze dla Gdańska?
Każda z tych inwestycji jest ważna w swej dziedzinie. Wymienię więc tylko kilka: budowę nowego stadionu w Gdańsku-Letnicy, remonty ogromnej liczby linii tramwajowych oraz budowę nowych linii w alei Havla i na Morenę, stworzenie systemu Tristar, budowy Trasy Sucharskiego, Trasy W-Z, Trasy Słowackiego,
no i oczywiście tunelu pod Martwą Wisłą.

 

 58C3215

 

Na co zwróciłby Pan uwagę, podsumowując dokonania GIK?
Może na to, o czym mówi się rzadko, czyli o bezpieczeństwie pracy przy realizacji naszych inwestycji. Proszę zwrócić uwagę, że na wymienianych przeze mnie budowach nie było wypadków. To na pewno powód do zadowolenia.

 

Firma Gdańskie Inwestycje Komunalne do końca bieżącego roku powinna zakończyć działalność, bo wykonała wszystkie postawione przed nią zadania. Co stanie się z jej pracownikami, bardzo dobrymi fachowcami?

Rzeczywiście, w tym roku kończy się nasza prawie ośmioletnia ciężka praca. W szczycie nasza załoga liczyła stu dwudziestu ludzi, głównie młodych inżynierów, często podejmujących tu pracę od razu po skończeniu studiów. Dziś zostało już tylko dwudziestu kilku, którzy pracują jeszcze w tunelu. To bardzo dobrzy fachowcy i na pewno znajdą zatrudnienie odpowiednie do ich kwalifikacji.

 

A Pan, prezes GIK-u, czym będzie się zajmował?
Miałem szczęście, że mogłem się spełnić w tak wymagających warunkach i przy realizacji tak prestiżowych inwestycji. To dobre zwieńczenie kariery zawodowej. Jestem członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2016–2020. A społecznie jestem przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, będę więc miał co robić.

 

W Pana przypadku określenie „budowniczy Pomorza” ma znaczenie dosłowne. Dziękuję za rozmowę.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl