Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Pomorski RËNK na fali wznoszącej

JWO2

 

Z dr inż. Sławomirem Niecko, prezesem Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego RËNK SA, rozmawia Zbigniew Żukowski

 

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze RËNK SA jest miejscem koncentracji hurtowego handlu świeżymi warzywami, owocami i kwiatami. Uczestnikami rynków hurtowych są producenci, handlowcy oraz konsumenci i detaliści.


To główny zakres naszej działalności, ale zajmujemy się również obrotem artykułami spożywczymi, w tym mięsem i rybami, artykułami dekoracyjnymi i ogrodniczymi – krajowymi i z importu. Jesteśmy również organizatorami dużych imprez i innych przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym. Obszar działań Centrum RËNK sukcesywnie jest poszerzany. Dla przykładu – mamy na swym terenie Toyotę, która sprzedaje wózki widłowe, a to oferta interesująca dla naszych producentów i dystrybutorów.

 

Kiedy i z czyjej inicjatywy powstał RËNK?


Pomorskie Hurtowe Centrum zostało powołane do życia w 1995 roku w ramach rządowego programu budowy rynków hurtowych w Polsce, a działalność operacyjną rozpoczęło w 1999 roku po zakończeniu niezbędnych inwestycji. RËNK otrzymał na ten cel dużą pożyczkę z Banku Światowego.


Pierwszym nowoczesnym rynkiem hurtowym w Polsce była Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza SA w Poznaniu, która powstała przy zaangażowaniu środków pomocowych ze Szwajcarii i rozpoczęła działalność w 1992 roku. Od podstaw utworzono centra we Wrocławiu, Lublinie, Warszawie i Gdańsku. Obecnie funkcjonuje w kraju 28 rynków rolno-spożywczych, z czego 12 powstało w ramach wspomnianego resortowego programu lub przy udziale Skarbu Państwa. Centrum RËNK można określić jako giełdę o wysokich standardach usług i znaczeniu wykraczającym poza region Trójmiasta.

 

DJI02378

 

Położenie RËNK-u nie jest przypadkowe?


Lokalizacja Hurtowego Centrum została tak zaprojektowana, aby stanowić żywnościowe zaplecze dla Trójmiasta oraz całego obszaru metropolitarnego, od Wejherowa po Tczew. Sprzyjają temu oddane w ostatnich latach inwestycje drogowe, takie jak autostrada A1 i Obwodnica Południowa, umożliwiające dogodny i szybki dojazd nawet z dalszych terenów.

 

Początkowy potencjał centrum był dość skromny?


Najpierw powstały trzy hale: dwie o powierzchni 10 tysięcy metrów kw. i jedna nieco mniejsza. Potem ten stan posiadania powiększał się o nowe obiekty składające się na dzisiejsze nowoczesne powierzchnie handlowo-magazynowe.

 

Jednak RËNK nie działał w próżni. Miał realną konkurencję między innymi w postaci Targowiska Hurtowego przy ul. Rdestowej w Gdyni oraz Giełdy Towarowej przy Miałkim Szlaku w Gdańsku…
Po uruchomieniu Hurtowego Centrum RËNK nie nastąpiły administracyjne decyzje władz miejskich i wojewódzkich o zamykaniu wspomnianych konkurencyjnych obiektów, jak to miało miejsce w przypadku innych rynków hurtowych w kraju. Jednakże sukcesywnie, z biegiem lat, wielu producentów i firm handlowych przeniosło swą działalność do RËNK-u, oferującego nowoczesną bazę, dobrze wyposażoną i zapewniającą wysokie standardy prowadzenia handlu i przechowywania towarów. Zamiast handlu na błotnistych targowiskach kupcy coraz częściej wybierali pracę w klimatyzowanych halach, z chłodniami do dyspozycji, wygodnymi drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i nowoczesnym zapleczem socjalnym. Przeprowadzkom do RËNK-u sprzyjało również obniżenie cen najmu boksów i opłat za wjazd.

 

Nadal nie działacie samodzielnie na lokalnym rynku, lecz w warunkach ostrej konkurencji?


Mamy oczywiście konkurentów. Dla przykładu – brakuje nam, jako rynkowi, bezpośredniej sprzedaży z samochodów choćby owoców miękkich, co funkcjonuje na wspomnianych rynkach konkurencyjnych. Poważną konkurencją są dla nas także hipermarkety sprowadzające duże ilości towarów z innych krajów. Wszystko to widzimy, analizujemy i podejmujemy starania, aby oferta RËNK-u była coraz korzystniejsza, pozwalająca pozyskiwać nowych klientów i uruchamiać nowe kierunki działalności.

 

renk 2018 0036

Od lewej: Joanna Kozłowska – wiceprezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego – Bronisze SA, dr inż. Sławomir Niecko – prezes Zarządu
PCH Rënk, Ireneusz Szweda, doradca wojewody pomorskiego, Alicja Kinczewska-Dybek – pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. rolnictwa i rozwoju wsi, Mirosław Zelisko – wiceprezes Zarządu Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego SA, Tomasz Czajkowski – prezes Zarządu Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego SA.

 

Jak przedstawia się obecnie stan posiadania Pomorskiego Hurtowego Centrum?


RENK zajmuje dzisiaj teren o powierzchni 24,7 ha, z czego w pełni zagospodarowanych jest 17 ha. Łączna powierzchnia pawilonów obejmuje 2160 metrów kw. Producentom i handlowcom oddajemy do dyspozycji boksy o wielkości od 17 do 46 metrów kw. Cała powierzchnia przeznaczona do handlu obejmuje około 40 tysięcy metrów kw.

 

Jakie inwestycje zostały zrealizowane w ostatnich latach na terenie RËNK-u?


Powstały cztery pawilony z przeznaczeniem do handlu mięsem, owocami, warzywami i artykułami spożywczymi. Zbudowana została wiata do handlu kwiatami o powierzchni 1690 metrów kw., a hala kwiatowa po rozbudowie jest dzisiaj największym tego rodzaju obiektem w Polsce. Oczywiście to tylko przykłady wszystkich działań.

 

Jaka jest obecnie kondycja finansowa Centrum Hurtowego?


Wiadomo, że po drodze były problemy, a RËNK znalazł się na skraju bankructwa. Jednak poprzedni zarząd wyprowadził firmę na prostą, postawił ją na nogi i od paru lat daje ona dochód. Obecny zarząd jest zorientowany na dalszy rozwój firmy przez powiększanie zysków oraz realizację poważnych zamierzeń inwestycyjnych.


Nie będzie więc przesady w twierdzeniu, że RËNK znajduje się obecnie na fali wznoszącej?


Myślę, że nie. Firma rozwija się, poszerza zakres swej działalności, ma ugruntowaną pozycję na rynku.

 

W Hurtowym Centrum powoli zaczyna się robić ciasno. Czy RËNK zachował możliwości rozwojowe? Czy macie obecnie na przykład wolne powierzchnie do wynajęcia?


Wynajmujemy obecnie 98 procent posiadanych powierzchni 210 najemcom, a to oznacza ograniczenie możliwości rozwojowych. Jednak przewidujemy dalszy rozwój, głównie poprzez budowę nowych obiektów. Będzie to możliwe dzięki dokonaniu zamiany gruntów z gminą Gdańsk i wykorzystaniu do zabudowy obszaru zajmowanego przez wał ochronny. Likwidacja wału (oczywiście po dokonaniu badań środowiskowych i uzyskaniu zezwolenia na jego rozbiórkę) pozwoli na powstanie w jego miejscu sześciu nowych obiektów przeznaczonych na działalność handlową w halach. Planowane inwestycje mają powstać wyłącznie na potrzeby najemców i z ich udziałem finansowym. Trzymamy się zasady, że RËNK inwestuje tylko wtedy, gdy znajdą się chętni do zainwestowania, a następnie prowadzenia u nas działalności.

 

IMG 8372

Prezes Sławomir Niecko i wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk.

 

Czy w planach rozwojowych RËNK-u są także inne od dotychczasowych kierunki działalności?


W programie rozwojowym infrastruktury spółki powinna znaleźć się budowa obiektu do kompletowania dostaw towarów wysyłanych na eksport. Duże możliwości wymiany produktów stwarza tu bliskość Kaliningradu, bliska współpraca z producentami żywności z Litwy czy kontakty z firmami z Białorusi. Nowych klientów mogłoby zapewnić otwarcie na terenie RËNK-u hurtowni oferującej zagraniczne, nieznane w Polsce, produkty spożywcze oraz przemysłowe. Mamy ponadto inne projekty nowych kierunków działalności, ale jest za wcześnie, by je ogłaszać.

 

Mieszkańcom Trójmiasta i całego Pomorza RËNK jest znany z organizowania popularnych cyklicznych imprez.


Mamy trzy takie przedsięwzięcia. W maju tego roku odbyła się kolejna „Wiosna w ogrodzie” z udziałem około 300 wystawców. Łącznie uczestniczyło w niej 28 tysięcy zwiedzających i kupujących. We wrześniu czeka nas równie popularna „Jesień w ogrodzie”. To już 8. edycja tego kiermaszu ogrodniczego, w którym weźmie udział około 100 wystawców. Także w październikowych „Dniach Chryzantemy” zapowiada uczestnictwo duża grupa producentów.

 

Czy przewidujecie jakieś nowe, kolejne imprezy organizowane przez RËNK dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza?


Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Myślimy więc nieprzerwanie o nowych przedsięwzięciach i nowych kierunkach rozwoju. Dla przykładu – analizujemy możliwości organizowania na terenach RENK-u imprez dla publiczności mających charakter ekologiczny, w tym związanych z mającą coraz więcej zwolenników zdrową ekologiczną żywnością wysokiej jakości.

 

Dziękuję za rozmowę.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl