Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Gmina Przywidz to nowoczesność i ekologia Zawsze patrzymy w przyszłość

MAREK ZIMAKOWSKI

 

Rozmowa z Markiem Zimakowskim, wójtem gminy Przywidz

 

Kończy się Pana kolejna kadencja na stanowisku wójta gminy Przywidz. Co zaliczyłby Pan do swoich największych sukcesów?


Sukcesów na pewno jest wiele, ale biorąc pod uwagę, że najważniejsze dla nas jest zdrowie, to za sukces uważam stworzenie klimatu do współpracy z mieszkańcami gminy, w aspekcie ochrony środowiska poprzez wspólne projekty finansowane przez UE, dotyczące energii odnawialnej i zarządzania nią na obszarze gminy. Za nami są już zrealizowane dwa duże projekty – pierwszy, tak zwany solarny, polegający na ogrzewaniu wody użytkowej dla budynków publicznych oraz mieszkańców oraz drugi - to termomodernizacja obiektów szkolnych i budynku Urzędu Gminy. Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na termomodernizację, w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy zainstalowane zostały pompy ciepła, a w Zespole Szkół w Przywidzu ogrzewanie zapewnia gaz LPG. Jednym słowem, zlikwidowaliśmy kotły opalane węglem i zastąpiliśmy je rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska, co przy okazji przyniesie również wymierne korzyści ekonomiczne zarówno dla gminy, jak i dla mieszkańców. Termomodernizacja obejmowała również wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i CO oraz docieplenie ścian i dachów wielu budynków. Obecnie prowadzimy też termomodernizację trzech kolejnych obiektów gminnych i będą to już ostatnie budynki w gminie, ale już z dofinansowaniem UE.

 

Gmina Przywidz, jako jedyna w powiecie gdańskim, postanowiła też zatroszczyć się o finanse gminy i przystąpiła do projektu RPO, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić do lipca tego roku, i złożyła wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, czyli darmowy prąd ze słońca. Czy projekt dotyczy tylko budynków użyteczności publicznej?


Nie tylko, bowiem do tego programu włączyliśmy także mieszkańców, którzy chcą mieć te instalacje na dachach swoich domów. W sumie w gminie Przywidz może powstać trzysta instalacji fotowoltaicznych różnej mocy. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi do 85 procent. Jednak ostateczny poziom dofinansowania będzie ustalony po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

 

FOTOWOLTAIKA

Jeżeli chodzi o inwestycje to największa, a zarazem najdroższa w historii gminy jest budowa nowej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej. Na jakim etapie są te dwa projekty?


Rzeczywiście, budowa oczyszczalni ścieków w Przywidzu wraz z kanalizacją sanitarną w aglomeracji Przywidz Etap III - Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra to duże wyzwanie i konieczność. Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego przetargu na budowę oczyszczalni, jednocześnie prowadzone są prace projektowe sieci kanalizacji we wspomnianych trzech miejscowościach. Pierwsze prace budowlane powinny się rozpocząć w II półroczu tego roku. Nasze obawy to wysokie ceny za wykonanie, jakie oferują stający do przetargów.

 

Czy gmina zmieści się w planowanym budżecie na te inwestycje?


Początkowo szacowaliśmy koszt budowy obu tych zadań na około 20 milionów złotych. Ogłosiliśmy już trzeci przetarg i mam nadzieję, że kwota będzie urealniona. Niestety, sytuacja na rynku wykonawców jest taka, że to oni dyktują ceny.

 

DSC01005

 

Gminę Przywidz bez wątpienia wyróżnia nowa, pełnowymiarowa i funkcjonalna Hala Sportowo-Widowiskowa, która jeszcze kilka lat temu pozostawała w sferze marzeń. Takiej hali z pewnością nie powstydziłby się żaden samorząd, a niejeden chciałby taką mieć. Jakie są wymierne korzyści z oddania do użytku tego obiektu?


Na ten obiekt czekali uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum w Przywidzu oraz wszyscy miłośnicy sportu z naszej gminy. Przypomnę, że obiekt został uroczyście otwarty w ubiegłym roku, a towarzyszył temu wydarzeniu mecz siatkówki, jaki drużyna Lotosu Trefl Gdańsk rozegrała z japońskim JT Thunders Hiroszima. Obecnie hala wykorzystywana jest już niemal w stu procentach. Latem na zgrupowania przyjeżdżają tu też młodzi sportowcy, a operator hali chciałby, aby za kilka lat Przywidz miał zespół sportowy na poziomie ekstraklasy. Korzyści są wymierne, mimo że hala zbudowana została nie bez kontrowersji i opinii, że będzie to obiekt zbyt kosztowny, ale to jest normą, kiedy powstaje coś nowego w naszej przestrzeni. Jednak gdybyśmy teraz podjęli decyzję o budowie, to niestety nie bylibyśmy w stanie ponieść kosztów, które w międzyczasie wzrosły kilkakrotnie. Dzięki determinacji i wizjonerskim pomysłom, zyskaliśmy nie tylko piękną wizytówkę gminy, ale zachęciliśmy młodzież do czynnego uprawiania sportu. Efekty były widoczne już po roku od chwili otwarcia obiektu. Nasza młodzież może poszczycić się wieloma osiągnięciami sportowymi w województwie pomorskim. Jak widać, obiekty sportowe to też sposób na odciągnięcie dzieci i młodzieży od różnego rodzaju uzależnień czy też unikania zajęć wychowania fizycznego. Poza tym, infrastruktura sportowa integruje społeczeństwo gminy, promuje ją na zewnątrz, jest czynnikiem prozdrowotnych zachowań. Jest też czynnikiem wspomagającym realizację gospodarczej oferty inwestycyjnej. Dodam, że złożyliśmy też do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Ministerstwa Sportu wnioski na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych w Trzepowie i Pomlewie. Czekamy więc na rozstrzygnięcie.

 

Teraz czas na inne tematy, jak zachęta dla inwestorów - Jaka część obszaru gminy posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego?


Objęcie Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru całej gminy nie miałoby sensu i byłoby kosztowne. Aktualnie mamy Studium Rozwoju Gminy Przywidz, które jest podstawą do planowania również inwestycji, tam gdzie są one możliwe. W rozmowach z potencjalnymi inwestorami mamy silny argument - skoro w Przywidzu odbywają się wydarzenia kulturalne i sportowe o większej randze aniżeli gminne, skoro przyjeżdżają tu licznie turyści, doceniając walory gminy, to inwestowanie ma sens.

 

Jak układa się współpraca z Radą Gminy?


Pracę z Radą Gminy postrzegam jako doradzanie, wymianę poglądów, merytoryczną dyskusję, analizowanie autorskich projektów, które służyć mają mieszkańcom, bo przecież gmina to nasze wspólne dobro. Generalnie mogę powiedzieć, że obrady przebiegają spokojniej, aniżeli to miało miejsce zanim objąłem stanowisko wójta. Mam szczęście pracować ze wspaniałym zespołem w urzędzie jak i w podległych jednostkach. Bez ich profesjonalizmu i zaangażowania realizacja tylu zadań byłaby wręcz niemożliwa.


Czy spotkania z mieszkańcami pozwoliły skutecznie rozwiązywać lokalne problemy?


- Staramy się nie podejmować kontrowersyjnych decyzji, dlatego często rozmawiamy z mieszkańcami. Współpracujemy naszymi organizacjami Pozarządowymi: Fundacją Hospicyjną im. św. Franciszka Ksawerego, Stowarzyszeniem Seniorów czy Kołem Gospodyń Wiejskich, Kołem Pszczelarskim oraz klubami sportowymi. Wydaje mi się, że generalnie mieszkańcy są zadowoleni z jakości życia w gminie. Ten kto mieszka w gminie Przywidz trochę dłużej, potrafi zauważyć zmiany.

 

Zawsze pojawi się ktoś, kto będzie uważał inaczej i nigdy nie będzie zadowolony. Najczęściej takie niezadowolenie wyrażają osoby, które nie są zameldowane w gminie, czyli tzw. mieszkańcy sezonowi. Chcą ciszy i spokoju oraz szczególnego traktowania. Są i takie osoby, które chociaż mają już pobudowane tutaj domy i wiemy, że przebywają tutaj przez cały rok, to ciężko im swój pobyt zalegalizować. Przez co ich odpis podatkowy nie trafia do budżetu naszej gminy, a szkoda, bo byłyby to pokaźne kwoty, które zasiliłyby nasz budżet. A przecież mamy od takich osób zgłoszenia o naprawę dróg, odśnieżanie. Dlatego zachęcam do zameldowania się w Przywidzu i aktywny udział w życiu mieszkańców oraz gminy.

 

Porozumienie o współpracy z Trefl Sopot

 

A jaka jest kondycja finansowa gminy?


Pod koniec 2017 roku zadłużenie gminy wyniosło 20 procent, to wręcz kwota symboliczna. Generalnie uważam, że sprawa zadłużenia gminy czy miasta to temat chwytliwy. Może to być problemem kiedy zadłużenie jest wynikiem niegospodarności czy konsumpcji środków, ale jeśli się samorząd zadłuża, by inwestować, to ma to sens i nie jest czymś nagannym. Jeżeli jeszcze są możliwości korzystania ze środków pomocowych, to trzeba je maksymalnie wykorzystać, bo za jakiś czas inwestycje będzie można prowadzić tylko z własnego budżetu. Jednym słowem mamy bardzo dobrą sytuację finansową, co za tym idzie, zdolność kredytową. Nie ma możliwości zadłużania gminy bez ograniczeń, więc nie ma obaw dla mieszkańców. Nie wypuszczamy obligacji. Zrealizowaliśmy już szereg zadań z udziałem funduszy europejskich, tzw. norweskich czy krajowych.

 

Nie chcę się porównywać z innymi gminami, ale w ostatnim rankingu „Rzeczpospolitej” gmina Przywidz zajęła III miejsce w kraju w skutecznym pozyskiwaniu środków pomocowych, tj. unijnych i norweskich.


Otrzymaliśmy też specjalne wyróżnienie za promowanie energetyki odnawialnej Zielonego Feniksa na Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu i wiele innych, które napawają dumą naszych mieszkańców.

 

No i to już historia – wyróżnienie w konkursie „Teraz Polska”. Jak wiadomo, inwestowanie w infrastrukturę sprzyja rozwojowi gospodarczemu, świadczy o atrakcyjności gminy oraz wpływa na jakość życia i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Jaki jest stan dróg w gminie?


Mamy sto dwadzieścia kilometrów dróg gminnych. Tylko w ostatnich dwóch kadencjach zbudowanych zostało lub wyremontowanych oraz pokrytych nawierzchnią asfaltową wiele dróg w naszej gminie. Mieszkańcy zyskali również chodniki, które zdecydowanie poprawiły bezpieczeństwo na drogach. Wiele tych inwestycji mogło być już dawno zrealizowanych, niestety mamy do czynienia z ogromnym zaniedbaniem z czasów, kiedy nie sprawowałem stanowiska wójta. Powiem tylko, że przez dwie kadencje, zanim zostałem wójtem, gmina pozyskała zaledwie 1,2 mln środków, podczas gdy tylko w ciągu pierwszej mojej kadencji do kasy gminy trafiło 12 mln złotych. W tej kadencji już samo dofinansowanie do zadania - budowa oczyszczalni i kanalizacji, to kwota około 10 mln złotych.

Do tego środki na kolejne termomodernizacje budynków, kolejne drogi. Niedługo koniec kadencji, więc trzeba będzie podać całość pozyskanych na zadania gminne środków. Mieszkańcy powinni mieć świadomość, czy zamieszkanie w gminie Przywidz jest kosztowne. Pomimo skali inwestycji należy przypomnieć, że podatki i opłaty u nas są na niskim poziomi, a jeden z podatków od środków transportu jest najniższy z możliwych.

 

ROCKBLU1


Nie sposób się nudzić w Przywidzu?


Możemy się poszczyć wieloma atrakcjami turystycznymi. Jedną z nich jest na przykład Dolina Miodu w Borowinie, gdzie można skorzystać z pierwszej na Pomorzu uloterapii, polegającej na inhalacjach powietrzem pochodzącym prosto z uli. W Przywidzu znajduje się też Lawendowa Osada - Wioska SPA i pierwsze na Pomorzu pole lawendy, gdzie można popływać w basenie, zrelaksować się w grocie solnej, nabrać energii w ruskiej bani czy ożywić się w zimnej i gorącej balii. Inne już rozpoznawalne miejsca to hotel Kozi Gród, Ośrodek Sportu i Rekreacji Zielona Brama, Hobitowe Wzgórza, AngelFarm, restauracja Karczma Przywidzka.Zapraszają również nagradzany wielokrotnie w kraju Camping 20 jak i inne ośrodki wczasowe, np. Omega i Powiśle.

 

Zimą możemy cieszyć się nowoczesnymi ośrodkami narciarskimi. Jeden z wyciągów narciarskich w Przywidzu znajduje się pod opieką Ośrodka Zielona Brama, gdzie znajduje się najdłuższy na Pomorzu oświetlony, naśnieżany stok narciarski. Niedaleko Przywidza, w Trzepowie znajduje się także Ośrodek Narciarski „Trzepowo” z wyciągami orczykowymi.

 

Przywidz stał się na Pomorzu magnesem, który ściąga wielu artystów. Na jakie atrakcje mogą liczyć nie tylko mieszkańcy, ale także turyści?


Warto wspomnieć o co najmniej dwóch imprezach, które mają swoją wierną publiczność. Pierwsza to Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej Bazuna, który w 2018 roku będzie miał już swoją 46. edycję. Drugim wydarzeniem jest cieszący się wielką popularnością RockBlu Przywidz Festiwal. Obecnie zgłasza się co roku wielu artystów scen polskich, nie musimy zabiegać o ich przyjazd do naszej gminy. Jednym słowem, Przywidz to znana marka turystyczno-rockowa. Trzy lata temu odbyła się uroczystość nadania promenadzie nad jeziorem w Przywidzu imienia Bulwaru Zespołu Czerwone Gitary. Odsłonięto także pomnik Korzenie Rocka. W uroczystości uczestniczyli m.in. muzycy z zespołu Czerwone Gitary. Gościliśmy już między innymi zespół KOMBI czy Oddział Zamknięty, oraz wiele znanych gwiazd muzyki, sportu oraz kultury. Niektóre koncerty, jak np. projekt Zerostan, były połączone z wykładami terapeutów o szkodliwości uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Na zakończenie projektu dla naszej młodzieży wystąpił zespół Oddział Zamknięty z Krzysztofem Jaryczewskim. Wspierały naszą młodzież takie postaci, jak Iwona Guzowska, Tymon Tymański, Krzysztof Skiba, Roma Paszke.

Młodzież to nasza przyszłość, dlatego też stwarzamy jej warunki do rozwijania zainteresowań czy też kszałtowania przyszłych umiejętności. Dlatego utworzyliśmy w gimnazjum umundurowane klasy profilowane: policyjno-usportowioną i strażacko-ekologiczną. Wydaje się, że zaszczepiliśmy coś pozytywnego młodzieży, dzięki czemu mają wzorce, jak pokierować dalej swoim życiem. Część z nich edukację kontynuuje w Gdańsku, jednak jak mówią - to nie to samo. Brakuje im pozytywnego klimatu Przywidza, kontaktu z nauczycielami i … hali sportowej.

 

Odwiedzają nasz urząd dawni uczniowie przywidzkich szkół, chwaląc się osiągnięciami naukowymi, sportowymi jak też z zakresu ekologii, gdzie w gdańskich szkołach są liderami w tym temacie. Widać, że nasze działania ekologiczne zostały w nich zaszczepione.

 

I ostatnie pytanie - w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi: czy zamierza Pan ponownie ubiegać się o stanowisko wójta gminy Przywidz?


Termin wyborów nie jest jeszcze ogłoszony i może za wcześnie na odpowiedź. Natomiast jeżeli mieszkańcy naszej gminy będą mnie widzieli dalej jako wójta gminy, to zapewniam, że energii do pracy dla dobra mieszkańców z pewnością mi nie zabraknie i decyzję na TAK podejmę.

 

ROCKBLU

 

Rozmawiała: Anna Łopion

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl