Najnowsze wydanie 37

 

Magazyn Pomorski 37/2018 wydanie online 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Siła i kreatywność kobiet

Grupowe

Na zdjęciu stoją: Dorota Soszyńska Oceanic (czwarta od lewej),  Bożena Walter, prezes Fundacji TVN,  Alicja Wyrwa, prezes MFK o, gdański, Alina Łuczycka, prezes firmy Allcon, członkini MFK i ambasadorka projektu DfS na Pomorzu,  członkini MFK,  Dorota Stasikowska-Woźniak, dyrektor DfS (trzecia z prawej), mec. Iwona Stefańska, kancelaria MANAS i Iwona Preis, dyrektor Intercult Szwecja. Niżej: Katarzyna Pycia, beneficjentka DfS, druga z prawej, Katarzyna Nowak, dyrektor Women at Accor Hotels Generation, Beata Kołoczek, beneficjentka DfS.

 

Poszerza się grono organizacji, których działalność ukierunkowana jest na rozbudzanie aktywności kobiet w środowisku zawodowym i w życiu społecznym oraz na wspieranie ich w dążeniu do uzyskania zawodowego i osobistego sukcesu. Coraz częściej organizacje te łączą swe wysiłki dla lepszego i skuteczniejszego dochodzenia do założonych celów, takich jak na przykład wspieranie kobiet, które z różnych powodów uległy wykluczeniu z rynku pracy i walczą o ponowny powrót do aktywności zawodowej i uzyskania niezależności finansowej.

 

Przykładem takiego wspólnego działania było zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystej Gali Dress for Success w hotelu Sofitel Grand w Sopocie przez trzy kobiece stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim: Międzynarodowe Forum Kobiet oddział gdański, Dress for Success Polska oraz WomenatAccorHotelsGeneration.

 

Dress For Success jest organizacją o zasięgu światowym, wspierającą kobiety w poszukiwaniu pracy i usamodzielnianiu się w życiu poprzez intensywny program szkoleń i warsztatów. Na całym świecie ma 150 filii, w Polsce działa aktywnie od 9 lat. Już blisko 900 kobiet w naszym kraju przeszło przez warsztaty i szkolenia organizowane przez tę organizację.

 

WomenatAccorHotelsGeneration (WAAG) to sieć kobiet pracujących w grupie AccorHotels i Orbis w Polsce i na świecie, wspierająca rozwój zawodowy kobiet. Z kolei Międzynarodowe Forum Kobiet jest stowarzyszeniem, które powstało 25 lat temu przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zrzeszającym kobiety nauki i biznesu, właścicielki i menedżerki firm. W statut stowarzyszenia MFK wpisane jest wspieranie przedsiębiorczości kobiet w działaniach zawodowych i w życiu prywatnym, jak również pomoc kobietom wykluczonym z rynku pracy.


Ze współpracy tych organizacji wyrosło podjęcie wspólnego projektu przez oddział gdański MFK, prowadzony przez prezes Alicję Wyrwę oraz wspólna organizacja uroczystej Gali Dress for Success wraz ze wspomnianymi partnerami. Ambasadorką projektu na Pomorzu była członkini Międzynarodowego Forum Kobiet, prezes firmy Allcon Alina Łuczycka.

 

KSI 7625
Alicja Wyrwa, prezes Międzynarodowego Forum Kobiet o. gdański odbiera podziękowanie za zorganizowanie Gali z rąk Doroty Stasikowskiej- Woźniak, z prawej dyrektor DfS Alina Łuczycka, ambasadorka Gali i Katarzyna Nowak, współorganizatorka Gali.

Gala zgromadziła ponad 150 gości. Większość stanowiły kobiety, które przyjechały z całej Polski, aby w różny sposób wspierać potrzebujące tego inne kobiety. Gośćmi honorowymi były m.in. panie: Dorota Soszyńska, Bożena Walter, Anna Maruszeczko oraz Kamila Gasiuk-Pichowicz.

 

Gala Dress for Success była również doskonałą okazją do wyróżnienia tych kobiet, które wykazały się wyjątkową determinacją i przedsiębiorczością w odnalezieniu swojej drogi zawodowej. Częścią uroczystości było także przyznanie trzech tytułów:
tytuł BENEFICJENTKI ROKU otrzymała Beata Kołoczek z Rudy Śląskiej
tytuł DAMY ROKU otrzymała posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz
NAGRODĄ SPECJALNĄ została wyróżniona Katarzyna Pycia z Kędzierzyna Koźla
W ramach Gali odbyła się też Debata Dam, w której udział wzięły Bożena Walter, Kamila Gasiuk-Pichowicz i Dorota Soszyńska. Mottem przewodnim debaty było „Jak podejmować ważne decyzje". Dorota Soszyńska, współwłaścicielka firmy Oceanic, otrzymała od organizatorów gali nagrodę za specjalne zasługi dla stowarzyszenia.

 

Prezes MFK Alicja Wyrwa oraz prezes WAAG Katarzyna Nowak przedstawiły prezentacje przybliżające działania obu stowarzyszeń poświęcone aktywności kobiet w pracy i w życiu oraz wspierania ich w walce o sukces. Uroczystość poprowadziły: Maria Zawała (Silesion) oraz Hanna Kąkol, członkini Międzynarodowego Forum Kobiet. Sopocka Gala stała się nie tylko ważnym wydarzeniem o wymiarze charytatywnym i towarzyskim, ale stała się również jedną z wiodących ogólnopolskich imprez typu Kobiety - Kobietom.

Dorota Soszyńska

Dorota Soszyńska z mamą.

 

Anna Maruszeczko

Anna Maruszeczko, redaktor naczelna „Uroda Życia".

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl