Najnowsze wydanie 33

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Laureaci „Srebrnych Drzewek”

Dorocznym zwyczajem z okazji Dnia Pracownika Socjalnego samorząd województwa pomorskiego wyróżnił pomorskich pracowników pomocy i integracji społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Nagroda, ustanowiona przez marszałka województwa pomorskiego, ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki.

 

W tym roku z rąk wicemarszałka Pawła Orłowskiego i przewodniczącego Komisji Zdrowia Andrzeja Bartnickiego „Srebrne Drzewka”, bo tak nazywa się wspomniana nagroda, otrzymało pięciu pracowników pomocy społecznej z województwa pomorskiego.

 

- Obowiązki pracowników pomocy i integracji społecznej wymagają wielu poświęceń oraz wyjątkowej empatii w stosunku do osób, na rzecz których pracują – mówił wicemarszałek Paweł Orłowski. - Ponadto pracownicy instytucji pomocowych muszą odznaczać się specjalistyczną interdyscyplinarną wiedzą. Dlatego nagradzamy te osoby, które podejmują m.in. działania służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,  aktywizowaniu i integrowaniu wolontariatu oraz za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. W tym roku „Srebrne Drzewka” otrzymali:

 

Urszula Gajewska - starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu , Sylwia Mackiewicz - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie , Ewa Troka - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie , Irena Trzcińska - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu ,Franciszek Bronk - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

 

W województwie pomorskim w ośrodkach pomocy społecznej, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia pracuje 6556 osób. Przypomnijmy, że miejscem ich pracy są 123 ośrodki pomocy społecznej, 16 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 44 domy pomocy społecznej, 17 centrów integracji społecznej, 13 klubów integracji społecznej, 9 dziennych domów „Senior wigor”, 57 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz 16 dziennych domów pomocy.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl