Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Dobre miejsce do życia

J KarnowskiNa pytania „Magazynu" odpowiada Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, o którym mówi się, że za jego rządów Sopot zaczął tętnić życiem przez cały rok, a latem - przez całą dobę.

 

 

 

 

 ? Gdyby został pan przewodnikiem turystycznym po Sopocie, to co by pan polecił (jakie miejsca, wydarzenia) odwiedzającym Sopot latem?

 

Jestem bardzo aktywnym człowiekiem, więc jako przewodnik zaprosiłbym do zwiedzania Sopotu rowerem, zaczynając od po-kazania zrewitalizowanego Parku Północnego, gdzie są ścieżki dla rowerów, rolkarzy, spacerowe i edukacyjne. Koniecznie zapro-siłbym do odwiedzenia nowej Opery Leśnej i Ergo Areny, obecnie najnowocześniejszej hali widowiskowej w Polsce. Będąc w Sopocie, trzeba pospacerować po molo i odpocząć na koniec w nowej marinie jachtowej. Wracając z mola, warto wstąpić do Pań-stwowej Galerii Sztuki w domu Zdrojowym, gdzie zawsze są jakieś wyjątkowe wystawy.
Sopot jednak przede wszystkim to miejsce z bardzo bogatą ofertą kulturalną i ciekawymi wydarzeniami sportowymi. Wystarczy wymienić chociażby Sopot Top of the Top Festiwal, Festiwal Literacki Sopot, Sopot Classic czy Sopot Jazz oraz regaty Sopot Match Race czy Tyczkę na Molo i wyścigi konne na sopockim hipodromie.


? Czy taka sama oferta byłaby poza sezonem?


Sopot konsekwentnie buduje silną pozycję miasta spotkań i konferencji, które lokujemy w miesiącach pozasezonowych. Prze-mysł MICE jest drugą nogą sektora turystycznego w mieście. Dzięki nowoczesnemu centrum kongresowemu Sheraton i luksuso-wym hotelom jesteśmy w stanie zorganizować najbardziej prestiżowe wydarzenia, jak Europejskie forum Nowych Idei we wrze-śniu czy Europejski Kongres Finansowy w czerwcu.

 

? Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat Sopot zmienił się i w dalszym ciągu zmienia się. Czy i które z tych zmian spowodo-wały, że do nadmorskiego kurortu zaczęli przyjeżdżać turyści, którzy wcześniej tym nadmorskim kurortem się nie interesowali?

 

Sopot to dobre miejsce do życia. Klimat miasta to nie tylko jego atrakcyjne położenie pomiędzy lasami a morzem, ale przede wszystkim ludzie, którzy tu mieszkają, pracują i odpoczywają. Dzięki coraz lepszym połączeniom drogowym i lotniczym poza sezonem mamy wielu gości weekendowych, zarówno z Polski, jak i na przykład ze Skandynawii. Bardzo ważną inwestycją jest Ergo Arena, która dzięki bogatemu programowi ściąga do miasta co roku setki tysięcy gości. Coraz liczniej odwiedzają nas także goście z Kaliningradu.

 

? Liczba mieszkańców Sopotu maleje, a czy to samo można powiedzieć o liczbie turystów odwiedzających miasto?

 

Na pewno zmiany demograficzne w Polsce również odzwierciedlają sytuację demograficzną w Sopocie. Niewątpliwie Sopot to modne miejsce na urlop, weekend i wakacje. Z roku na rok gości jest więcej. Nie to jest jednak najważniejsze. Istotna jest tu struk-tura. Widzimy bardzo silny trend wzrostu turystów biznesowych, którzy przyjeżdżają poza sezonem letnim i są bardzo ważnym klientem dla naszych przedsiębiorców.

 

? Czy partnerstwo z Zakopanem spowodowało, że więcej górali przyjeżdża do naszego kurortu?


Z Zakopanem współpracujemy już od lat. Jest to bardzo ważne partnerstwo. Co roku dokonywana jest wymiana młodzieży, ar-tystów. Jednym z bardziej znanych projektów jest wspólne kino letnie, które cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców i naszych gości.

 

? Czy do Sopotu może każdy przyjechać (mam na myśli zawartość kieszeni)? Do kogo przede wszystkim adresowana jest oferta turystyczna?

 

Oferta Sopotu adresowana jest do wymagającego turysty, który nie tylko chce skorzystać z uroków plaży i morza, ale także bę-dzie chętnie uczestniczył w licznych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.


? Dla mieszkańców, którzy „nie żyją" z turystyki miesiące letnie nie są łatwe do przeżycia, bo wszędzie tłok, problem z miejscami parkingowymi i ceny (w sklepach na przykład) są znacznie wyższe. Czy mieszkańcy mogą liczyć na jakąś rekompensatę?

 

Mieszkańcy mają szereg przywilejów z racji miejsca zamieszkania - Karta Sopocka oferuje zniżki w ponad stu obiektach, w tym zapewnia bezpłatne wejście na molo. Wpływy z turystyki zasilają budżet miasta i pozwalają na realizację wielu programów i inwe-stycji dla mieszkańców, jak np. budownictwo komunalne, dodatkowe zajęcia w szkołach i przedszkolach dla najmłodszych i liczne programy wsparcia i aktywizacji dla sopockich seniorów.


? Chociaż Sopot ma opinię miasta zasobnego, to jednak nie wszystkich jego mieszkańców stać na wyjazd w czasie urlopu czy wysłanie dzieci na kolonie lub obóz. Jaką ofertę ma miasto dla tych mieszkańców, którzy zostają w domu?

 

Mieszkańcy chętnie korzystają z oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta.Dla dzieci z rodzin uboższych letni wypoczynek za-pewnia sopocki MOPS. Bogaty program zajęć ofertują także Młodzieżowy Dom Kultury oraz miejska biblioteka. Zapraszamy także na ciekawe zajęcia do Muzeum Sopotu czy do
Państwowej Galerii Sztuki.

 

? Bezpieczeństwo mieszkańców i turystów - szczególnie w okresie letnim - to z pewnością trudny temat. Czy latem po prostu i po ludzku nie bać się, wracając na przykład nocą z imprezy?

 

W sezonie letnim zawsze na głównych ulicach jest więcej patroli policji i straży miejskiej sfinansowanych z budżetu miasta So-potu. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby te dodatkowe patrole były obecne głównie w centrum miasta.

 

? Jeśli już mowa o bezpieczeństwie, to czy sopockie plaże są bezpieczne?

 

Co do plaży, to od ponad dziesięciu lat nie zanotowano żadnego utonięcia na sopockich kąpieliskach, a sopocki WOPR jest naj-lepszą tego typu formacją w Polsce. Dysponuje nowoczesnym sprzętem i świetnie wyszkolonymi ratownikami.Ponadto w sopoc-kiej marinie stacjonuje karetka wodna sopockiego pogotowia ratunkowego, która zapewnia pomoc wzdłuż całego trójmiejskiego wybrzeża, a ostatnio brała udział w akcji ratowniczej w Pucku.

 

? Z których nowo wybudowanych (czy odrestaurowanych) obiektów jest pan najbardziej dumny, a o wybudowaniu jakich pan ciągle jeszcze marzy?

 

Ważnych jest wiele inwestycji: Sopocki Dom Seniora, przystań jachtowa przy molo, Ergo Arena czy mało widoczna, ale nie-zwykle ważna modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej, z budową zbiorników retencyjnych i wyprowadzeniem wód so-pockich potoków w głąb Zatoki Gdańskiej,Obecnie pracujemy nad aktualizacją strategii rozwoju, która ma pomóc w zdefiniowa-niu potrzeb inwestycyjnych. Jednak niewątpliwie priorytetem jest dalsza poprawa infrastruktury drogowej, w tym Droga Zielona. Bardzo ważny jest także program budowy mieszkań komunalnych dla młodych.

 

? Pytam o marzenia, gdyż należy pan do tych włodarzy, którzy marzenia wcielają w życie i potrafią do nich przekonywać innych. Więc gdyby tak na przykład Unia sypnęła dużymi pieniędzmi, to co nowego by w Sopocie powstało?

 

Sopot do tej pory, dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej, maksymalnie wykorzystał środki z Unii Europejskiej. Obecnie przygotowujemy się do kolejnego okresu aplikacyjnego. Dużą wagę przywiązujemy do projektów społecznych, wspierających i aktywizujących osoby z różnych przyczyn wykluczone ze społeczeństwa. Uważamy, że bardzo ważny dla całej metropolii jest projekt dalszej budowy Drogi Zielonej z tunelem pod Pachołkiem oraz projekty integrujące komunikację.

 

? Domyślam się, że turyści, którzy do Sopotu przyjeżdżali przed II wojną światową, a ci powojenni do okresu transformacji ustro-jowej oraz ci, którzy obecnie przyjeżdżają mają więcej cech różnych niż wspólnych. Czy może pan nam powiedzieć, jak widzi zmiany, które nastąpiły na przestrzeni lat w oczekiwaniach turystycznych, zachowaniach itp.?

 

W XIX wieku turystyka była zarezerwowana dla ludzi bogatych. W PRL-u dominowała turystyka zakładów pracy. Teraz mamy możliwości spędzania czasu i urlopów za granicą i pozyskiwanie turysty jest bardziej skomplikowane. Obecnie trzeba stworzyć bardzo dobrą ofertę, aby można było konkurować z takimi miejscami jak południe Europy czy wakacje w Egipcie.

 

? A jakie plany ma pan na urlop?


Główny urlop zawsze przeznaczam w zimie na narty. Latem chętnie żegluję po Zatoce Gdańskiej.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl