Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Elektrownia na dachu, ojciec chrzestny w środku... urzędu

Elektrownia na dachu, ojciec chrzestny w środku... urzęduNa jednym z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2) została niedawno uruchomiona mała elektrownia złożona z paneli fotowoltaicznych.
Na dachu urzędu zainstalowano 169 modułów fotowoltaicznych w systemie on grid, co oznacza, że energia nie jest magazynowana; pozwala to na obniżenie ogólnych kosztów. Instalacja czerpie energię słoneczną i zamienia ją na prąd, który jest oddawany do sieci energetycznej. Poszczególne moduły zamocowane są do specjalnej konstrukcji aluminiowej na trzech różnych połaciach dachu. Praca systemu jest monitorowana poprzez urządzenie SMA Sunny WebBox i wpięta do sieci internetowej UMWP.

 

W holu urzędu prezentowana jest wizualizacja elektrowni. Na monitorze komputerowym wyświetlane są aktualne parametry pracy elektrowni, w tym dziennej produkcji energii oraz ilości energii wyprodukowanej od początku działania systemu.

 

Elektrownia w słoneczne dni powinna zaspokoić wszystkie potrzeby energetyczne budynku, w weekendy zaś nawet znacznie te potrzeby przewyższy. Nadwyżki weekendowe mogą być wykorzystane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (po zainstalowaniu odpowiednich zasobników) lub sprzedawane zakładowi energetycznemu (po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii).

 

Projekt o wartości ponad 940,5 tysięcy złotych został sfinansowany ze środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

Podczas uroczystości uruchomienia elektrowni została także odsłonięta, ustawiona na stałe w holu głównym budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego, rzeźba przedstawiająca Zachariasza Zappio, wykonana z brązu koloidalnego. Dzieło jest pracą dyplomową Tomasza Walocha, który wykonał ją pod okiem Stanisława Gierady, autora m.in. pomnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni.

 

Zachariasz Zappio żył w XVII wieku. Przybył do Gdańska wraz z żoną Katarzyną już jako majętny kupiec handlujący żelazem.

 

Za życia Zachariasz Zappio rozdzielał rocznie 300 zapomóg dla najbiedniejszych. Wspierał również wdowy i studentów. Zachariasz ponad siedemdziesiąt razy występował w roli ojca chrzestnego. Był to jeden ze sposobów materialnego wspierania dzieci biedoty gdańskiej. Zasiadał w zarządzie Trzeciego Ordynku, czyli kolegium powołanego przez króla Zygmunta Starego jako reprezentacja kupców i rzemieślników. Przez wiele lat pełnił również funkcję przewodniczącego rady kościoła św. Jana, odpowiadając za finanse i sprawy budowlane. Ufundował także wyposażenie świątyni.

 

Po Zachariaszu Zappio pozostały: należący do niego dworek w Gdańsku Wrzeszczu, służący dzisiaj za przedszkole, epitafium rodzinne ponownie zdobiące od 30 listopada 2012 roku kościół św. Jana w Gdańsku, prawie cały księgozbiór biblioteki w kościele św. Jana, przechowywany obecnie w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.

 

Marszałek Mieczysław Struk (po prawej) z twórcą posągu Zachariasza Zappio Tomaszem Walochem. Fot. Sławomir Lewandowski / Biuro prasowe UMWP

 

 

Małgorzata Pisarewicz

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl