Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Siła tkwi w ludziach

Paweł OlechnowiczRozmowa z Pawłem Olechnowiczem, prezesem zarządu Grupy LOTOS S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia rozwoju Grupy LOTOS do 2015 roku kładzie szczególny nacisk na rozwój projektów
poszukiwawczo-wydobywczych i dlatego w tym segmencie widzimy olbrzymi potencjał.

   

 ? Jaki cel przyświecał Grupie Lotos, gdy podpisywano porozumienie z Zakładami Azotowymi
w Tarnowie?

 

Grupa LOTOS realizuje cele strategiczne i równocześnie otwiera się na nowe obszary rozwoju. Nasza współpraca przewiduje powołanie konsorcjum, którego partnerzy m.in. przeanalizują technologiczne i ekonomiczne możliwości wybudowania instalacji petrochemicznych i chemicznych na terenie Grupy LOTOS oraz Azotów Tarnów. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji będzie Grupa Azoty oraz rynek. Wyniki analizy powyższych inwestycji pozwolą obu spółkom na podjęcie w tym roku decyzji o powołaniu spółki celowej.

? Jak to porozumienie ma się do nowo powołanego programu „Inwestycje Polskie?”

Ze wstępnych szacunków wynika, że nasz wspólny projekt mógłby być realizowany w ramach programu „Inwestycje Polskie”. To niewątpliwie wielka szansa dla rozwoju gospodarczego Polski, a tym samym Pomorza. Tego typu projekt jest w stanie wygenerować zapotrzebowanie na około 2-3,5 tys. pracowników w różnych branżach, z różnych firm wykonawczych. Petrochemia czy energetyka to dwie branże, które szczególnie tu – na Wybrzeżu – mają duże możliwości rozwoju. Nowa sieć połączeń autostradowych oraz bliskie położenie portu to mocne punkty w tworzeniu synergii z Grupą Azoty. Grupa LOTOS już nie raz udowodniła, że ma również niezbędny potencjał intelektualny i kompetencje do przeprowadzania dużych projektów inwestycyjnych. Naszą siłą są ludzie. Mamy doskonały zespół profesjonalistów, który może zrealizować tak wielkie projekty, jak choćby zakończony zgodnie z budżetem i w terminie Program 10+.

 

? Grupa Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planują wspólne poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego. Czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat?
? Na jakim etapie znajdują się negocjacje między tymi, którzy posiadają koncesje jedynie na morzu,
a tymi wyłącznie na lądzie?


Od września ubiegłego roku nasza współpraca w zakresie poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej nabiera tempa. Na podstawie wspólnie wykonanych analiz spośród siedmiu koncesji do dalszych badań wytypowano cztery obszary koncesyjne położone w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Program działań na wybranych koncesjach przewiduje także wykonanie ocen ekonomicznych oraz prac w zakresie badań sejsmicznych i wierceń poszukiwawczo-wydobywczych. Grupa robocza kontynuuje prace dotyczące zasad współpracy przy realizacji prac geologicznych mających na celu potwierdzenie zasobów i wspólne zagospodarowanie złóż węglowodorów. Oprócz tematów związanych ze współpracą w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych omówiliśmy również charakter współpracy handlowej.

 

? Z roku na rok wzrasta liczba stacji paliw firmowanych przez Grupę Lotos. Co je wyróżnia spośród licznej konkurencji?


LOTOS wciąż rośnie na rynku detalicznym i skutecznie realizuje plan rozwoju, aby do 2015 roku osiągnąć dziesięcioprocentowy udział w sprzedaży. Obraliśmy dobrą strategię i dobrze ją realizujemy. Dynamiczny rozwój w tak trudnym dla branży okresie to optymistyczny sygnał dla nas oraz dla naszych partnerów. Łącznie cała sieć LOTOS to ponad 405 obiektów w całym kraju. Jednak rzecz nie tylko w liczbie stacji, ale również w jakości sprzedawanych produktów oraz świadczonych usług. Podsumowując, wszystkie trzy aspekty stanowią mocny fundament sukcesów LOTOSU.
Jeśli mam mówić o szczegółach, to o sukcesie sieci LOTOS świadczy nie tylko rosnący udział w rynku czy dodatnia dynamika sprzedaży. Kamieniem milowym na drodze do sukcesu niewątpliwie było rozpoczęcie metamorfozy całej sieci. W maju ubiegłego roku zaprezentowaliśmy nową identyfikację wizualną wewnętrzną i zewnętrzną stacji typu premium. Ale to nie wszystko. W ciągu niespełna półtora roku nasza sieć powiększyła się o ponad sto stacji segmentu ekonomicznego. Stacje LOTOS Optima, oferując najwyższej jakości paliwa w optymalnej cenie, zostały świetnie przyjęte przez klientów.
Sieć LOTOS rozszerza się wraz z nową siecią dróg, dlatego oprócz rozwoju w segmencie premium i segmencie ekonomicznym przykładamy uwagę do rozbudowy Miejsc ObsługiPodróżnych. Jedenaście rozbudowanych stacji przy głównych szlakach komunikacyjnych daje nam pozycję wicelidera w tym obszarze.

 

? W udzielanych wywiadach podkreśla pan, że priorytetem pozostaje dla firmy dalszy dynamiczny rozwój segmentu upstream. Gdyby zechciał pan rozwinąć tę myśl...

Mamy jasno określoną wizję. Strategia rozwoju Grupy LOTOS do 2015 roku zakłada, że 68 proc. nakładów inwestycyjnych w latach 2011-2015 przeznaczonych będzie właśnie na poszukiwania i wydobycie w kraju i za granicą, na morzu oraz na lądzie. Ten biznes wymaga środków i czasu, ale na przykładzie takich spółek, jak OMV i MOL wyraźnie widać, że inwestycje w segment upstream przyczyniły się do znacznego wzrostu ich kapitalizacji. Liczby mówią same za siebie.

 

? Jak pan patrzy na miniony rok, to które z wydarzeń (inwestycji, podpisanych porozumień itp.) uważa pan za najważniejsze?

 

Strategia rozwoju Grupy LOTOS do 2015 roku kładzie szczególny nacisk na rozwój projektów poszukiwawczo-wydobywczych i dlatego w tym segmencie widzimy olbrzymi potencjał. W 2012 roku przejęliśmy pełną kontrolę nad spółką Manifoldas. Dzięki tej akwizycji LOTOS zwiększy wydobycie ropy naftowej ze złóż litewskich. Przystąpiliśmy z PGNiG do współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. W tym roku współpraca skupi się na koncesjach zlokalizowanych na Pomorzu. W ubiegłym roku LOTOS zainicjował szereg ciekawych projektów biznesowych. Kilka z nich wejdzie w fazę realizacji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Należy w tym miejscu przypomnieć również o rozpoczęciu współpracy z CalEnergy Resources Poland nad zagospodarowaniem położonych na Bałtyku złóż gazowych B4 i B6. W sumie do wydobycia są tam nawet 4 mld m3 gazu.
Równie ważna jest informacja o tym, że Talisman Energy (operator złoża Yme) i SBM Offshore (właściciel platformy wydobywczej) ogłosiły w pierwszej połowie marca br. zawarcie porozumienia w sprawie usunięcia wadliwej platformy ze złoża Yme. Dla spółki LOTOS E&P Norge, która jest inicjatorem i jedną z głównych sił napędowych tego porozumienia, a jednocześnie dwudziestoprocentowym udziałowcem koncesji, oznacza to zakończenie negocjacji i oczekiwany od dłuższego czasu powrót do działań technicznych, docelowo związanych z uruchomieniem produkcji lub sprzedaży udziałów, co stanowi właściwy krok w kierunku odzyskania wszystkich zainwestowanych w ten projekt środków. Część nakładów zostanie odzyskana w wyniku wykorzystania obowiązującej na szelfie norweskim tarczy podatkowej.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl