Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Powodów do zadowolenia nie brakuje

5903.2009-PREZES-J.JAROSIŃSKI-027-fot.H.SaganRozmowa z Januszem Jarosińskim, prezesem zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Powoli dobiega końca 2013 rok. Czy można go nazwać pomyślnym dla firmy?

 

- Pomyślny to mało powiedziane. Już teraz jesteśmy pewni, że przyniesie drugi wynik w historii portu, bardzo bliski naszego najlepszego dotychczasowego rezultatu. Z satysfakcją zauważamy, że wzrost obrotów ładunkowych jest nawet nieco większy, niż oczekiwaliśmy. Taki stan rzeczy świadczy o tym, że gospodarka polska ma się dobrze, a w gospodarce światowej coś drgnęło w dobrym kierunku. Sytuacja w portach jest bowiem odzwierciedleniem koniunktury światowej.

 

? Czy wzrost obrotów ładunkowych jest równomierny we wszystkich grupach ładunków?

 

- Poza grupą „inne masowe", gdzie spadł import kruszyw, we wszystkich pozostałych grupach ładunkowych mamy wzrost obrotów na poziomie dobrym lub zadowalającym. Jeśli chodzi o wyniki finansowe portu, to są one zbliżone do roku ubiegłego. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo oznacza to, że możemy znów wygospodarować środki na inwestycje.

 

? Ten rok jest również rekordowy w sferze inwestycji.

 

W tym roku podpisaliśmy największą umowę (o wartości 94 mln zł brutto) na budowę Nabrzeża Bułgarskiego, która będzie realizowana przez 18 miesięcy, aż do roku 2015. Wykonawcą jest firma Strabag. Drugą umową podpisaną w tym roku jest umowa o wartości 68 mln zł na przebudowę Nabrzeża Szwedzkiego. Wykonawcą jest firma Doraco. Realizacja tej umowy przebiega w niezwykle trudnych warunkach, gdyż nabrzeże jest w dalszym ciągu bardzo intensywnie eksploatowane. Obroty ładunkowe w Morskim Terminalu Masowym są wyższe niż w roku ubiegłym, widzimy więc, jak bardzo istotne jest to nabrzeże dla naszego portu i cieszymy się, że pomimo realizacji inwestycji nabrzeże to pracuje.
Kolejne umowy podpisane w tym roku dotyczą budowy magazynów. Pierwszy, na zapleczu Terminalu Kontenerowego, sześciokomorowy magazyn na drobnicę do- i z kontenerów będzie oddany do użytku w marcu przyszłego roku. Jest to kolejny etap w rozwoju naszego Centrum Logistycznego. Wybudowaliśmy już jeden magazyn, który natychmiast został wydzierżawiony. Obok powstało centrum serwisowe Rolls-Royce. Na Nabrzeżu Śląskim budowany jest magazyn zbożowo-paszowy, który pomieści 60 tys. ton ładunków. Dzięki temu powstanie (we wrześniu 2014 roku) największa w polskich portach baza do obsługi ładunków zbożowo-paszowych. W tej grupie ładunkowej tendencja wzrostowa występuje we wszystkich polskich portach. W dniu 18.pażdziernika podpisaliśmy umowę na budowę kolejnego magazynu, który powstanie na granicy Terminalu Zbożowego i Drobnicowego.

 

? W porcie trwają również inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych...


- Kontynuujemy prace nad budową dostępu drogowo-kolejowego do wschodniej części portu. Doprowadzamy tory do obsługi przewozów intermodalnych do granicy, gdzie powstanie Terminal Promowy. Rozstrzygany jest właśnie przetarg na wykonanie projektu tej inwestycji. Procedury dokumentacyjne, środowiskowe, uzyskanie pozwolenia na budowę – te sprawy trwają często dłużej niż sama budowa. Przewidujemy, że terminal będzie oddany do eksploatacji na Nabrzeżu Polskim za trzy lata i będzie dobrze skomunikowany, gdyż w międzyczasie (już w 2014 roku) zmodernizowany zostanie układ drogowy i kolejowy tej części portu.

 

Nowo budowany magazyn wysokiego składowania na terenie Centrum Logistycznego w Porcie zachodnim. Fot. T.Urbaniak/ZMPG-a S.A.


W tym roku chcemy otworzyć jeszcze jedną, niezwykle istotną inwestycję. Jest nią przebudowa obrotnicy portu po zakupie od Stoczni Marynarki Wojennej Nabrzeża Gościnnego.
Obecnie prawnicy opracowują porozumienie dotyczące zakupu nabrzeża i tego, co Zarząd Portu ma wykonać w majątku Stoczni Marynarki Wojennej, żeby stocznia ta mogła nadal prowadzić działalność gospodarczą. W przyszłym roku opracowane zostaną projekty wyburzenia nabrzeża, odtworzenia majątku oraz pobierane będą próbki gruntu w tamtejszym akwenie. Zakup nabrzeża i przygotowanie obrotnicy dla większych statków będzie naszą priorytetową inwestycją.
W tym roku otworzyliśmy największy front robót od 1980 roku, kiedy oddano do użytku Terminal Kontenerowy. Przez trzy najbliższe lata trwać będą intensywne prace inwestycyjne wspierane funduszami unijnymi. Jest to niezbędne, jeśli port ma zachować swoją pozycję na rynku.

 

Dwupoziomowa rampa  zrealizowana w ramach  rozbudowywanej infrastruktury do obsługi ładunków ro-ro. Fot. T.Urbaniak/ZMPG-a S.A.

 

? Jak przebiega prywatyzacja w porcie?

 

- Zakończyła się sprzedaż udziałów spółki intermodalnej Spedcont i po udzieleniu zgody walnego zgromadzenia na sprzedaż umowa będzie sfinalizowana do końca tego roku. Obecnie trwają prace nad due diligence (analiza przedsiębiorstwa, jego kondycji finansowej, handlowej, prawnej itd. – przyp. aut.) Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. (BTDG) przeprowadzane przez szczecińską spółkę OT Logistics S.A. Podpisanie umowy prywatyzacyjnej BTDG nastąpi po zakończeniu negocjacji nad pakietem gwarancji pracowniczych. Przewidujemy, że nastąpi to w pierwszym kwartale przyszłego roku.

 

? Źródłami finansowania ogromnych przedsięwzięć w porcie nie są wyłącznie zyski. Czy projekty uzyskują wsparcie ze strony środków unijnych?

 

- Inwestycje w porcie nie byłyby realizowane w tak szerokim zakresie, gdyby nie możliwość uczestnictwa w programach unijnych. Oprócz projektu pogłębienia portu do 13,5 m, który już został zakończony, realizujemy obecnie cztery projekty uzyskujące unijne dofinansowanie z budżetu 2007-2013 (+ dwa lata na zakończenie projektu i rozliczenie) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Są to: budowa dostępu drogowo-kolejowego do wschodniej części portu, rozbudowa terminalu ro-ro, budowa Nabrzeża Bułgarskiego oraz modernizacja Nabrzeża Szwedzkiego.

 

? Jak układa się współpraca Zarządu Portu z szeroko pojętym otoczeniem, to znaczy z władzami, partnerami biznesowymi?

 

-Współpraca z ministerstwami, gminą, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim oraz z partnerami biznesowymi układa się doskonale. Także między Zarządem Portu a poszczególnymi terminalami, które zostały sprywatyzowane. Dodać tu należy, że w terminalach również dokonywane są wielomilionowe inwestycje. Największe terminale, z którymi współpracujemy, to Bałtycki Terminal Kontenerowy, Morski Terminal Masowy, Bałtycki Terminal Drobnicowy, oprócz tego setki mniejszych firm (zawarliśmy czterysta umów o dzierżawę!). Nasi kontrahenci to niezwykle istotni na rynku światowym armatorzy, m.in. MCS, CMA CGM, Stena Line czy Finnlines.

 

? Kończy się projekt Autostrady Morskiej Gdynia–Karlskrona?


Z punktu widzenia formalnego jesteśmy świeżo po konferencji podsumowującej projekt Autostrady Morskiej, ale tak naprawdę rozwój tego projektu będzie kontynuowany. Ciągle będziemy, wspólnie z partnerami szwedzkimi, prowadzić działania, by intensyfikować ruch promowy na linii Gdynia–Karlskrona. Pamiętam niezwykle trudne początki tej linii, byłem zaangażowany w pierwsze negocjacje pod koniec lat 80. ubiegłego wieku i cieszę się, że po wejściu w 1995 roku Steny Line, ta linia rozwija się tak dynamicznie i pozytywnie wpływa na obydwa miasta i porty.

 

? Port gdyński wygląda zupełnie inaczej niż 10, 20 lat temu...

 

- Ktoś, kto nie był w porcie kilka lat, nie poznałby go. Wykonaliśmy duży skok cywilizacyjny. Zmieniło się bardzo dużo, a nadal w każdej części portu coś się dzieje, trwają prace inwestycyjne. Port ma szczęście do bardzo dobrej załogi, zintegrowanej w realizacji wspólnych celów. Osiągane od lat dobre wyniki pokazują, że przedsiębiorstwa państwowe (99% akcji portu posiada Skarb Państwa) potrafią bardzo dobrze funkcjonować na rynku. Liczy się pomysł, skuteczność, dobre relacje z otoczeniem i konsekwencja w działaniu.

 

Zdjęcie ogólne portu – z lotu ptaka. Fot. T.Urbaniak/ZMPG-a S.A.

 

? Co może przysporzyć problemów w przyszłości?

 

Obawiamy się, jak obowiązek stosowania paliwa niskosiarkowego (wchodzi w 2015 roku) wpłynie na przewozy po Bałtyku i obroty portowe w basenie naszego morza.
Ciesząc się z pakietu deregulacyjnego, mamy nadzieję, że pozostałe przepisy prawa, które dotyczą zarządów portów, pozostaną stabilne.


-Dziękuję za rozmowę.
Barbara Miruszewska

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl