Najnowsze wydanie 38

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 382019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Prestiżowe wyróżnienie dla Grupy Energa

Energa nagrodzona

Laureaci nagrody Transparentna Spółka roku 2017.

 

Redakcja gazety „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków po raz drugi zorganizowały konkurs, w którym wyróżniono najbardziej transparentne spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Spółki najbardziej przejrzyste i najlepiej komunikujące się z rynkiem wyłoniono z trzech głównych indeksów 28 emitentów giełdowych: WIG20, mWIG40 isWIG80.

 

W wąskim, prestiżowym gronie spółek z WIG20 wyróżnionych za najwyższą transparentność znalazła się Grupa Energa, która zajęła najwyższą pozycję spośród grup energetycznych. Grupa Energa wyprzedziła również część największych na krajowym rynku spółek kapitałowych obecnych w tym indeksie.

 

Celem rankingu było podniesienie jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem i promocja przejrzystego prowadzenia biznesu. Zdaniem organizatorów dla wyróżnionych firm transparentność to filozofia działania. Dbałość o kontakt z uczestnikami rynku kapitałowego, przestrzeganie dobrych praktyk oraz prawidłowe raportowanie są ważnym elementem budowania ich reputacji i zaufania. Pozwala im to tworzyć długoterminową wartość firmy w etyczny i transparentny sposób, uwzględniający potrzeby i oczekiwania wszystkich interesariuszy.

 

Wyróżnienia oraz dyplomy „Transparentnej spółki 2017” otrzymało 28 emitentów. Grupa Energa, która znalazła się w gronie wyróżnionych, systematycznie rozwija i wzbogaca komunikację ze wszystkimi uczestnikami rynku. Spółka nie tylko rygorystycznie przestrzega obowiązków informowania inwestorów poprzez raporty bieżące i okresowe o ważnych wydarzeniach i podejmowanych decyzjach, ale systematycznie informuje o stanie realizacji strategii rozwoju, kluczowych projektach, planach biznesowych i aktywnościach na rzecz otoczenia. Dział Relacji Inwestorskich uczestniczy ponadto w kluczowych wydarzeniach na rynku kapitałowym propagując informacje o Grupie Energa i dostarczając szerszą wiedzę inwestorom, niezbędną dla pełnego zrozumienia działań zarządu spółki.    

 

Spośród największych firm z WIG 20 w gronie najbardziej transparentnych znalazły się obok Energi, m.in. mBank, PKN Orlen, KGHM, PKO BP i PZU. Oceny firm oparte zostały na wynikach badania ankietowego obejmującego obszary sprawozdawczości finansowej i raportowania relacji inwestorskich oraz zasady ładu korporacyjnego.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl