Najnowsze wydanie 38

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 382019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Menedżer serwisu sektora energetycznego - szansa na nowe miejsca pracy

IMG 3222

Moderatorem j konferencji był Dariusz Gobis, dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, wiceprezydent Parlamentu Hanzeatyckiego.

 

Erasmus w mikro, małych i średnich firmach. Co i jak robić, by bezrobocie było mniejsze – zastanawiano się podczas konferencji, której głównym organizatorem była Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Bezpieczeństwo dostaw energii jest jednym z priorytetów gospodarki; stwarza też duże możliwości tworzenia miejsc pracy. Pomorskie wspina się coraz wyżej w kształceniu fachowców dla przemysłu i usług. Korzysta przy tym z doświadczeń międzynarodowych i samo udostępnia swą wiedzę na ten temat. Liderem jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, która zorganizowała w tym celu specjalną międzynarodową konferencję. Jej tytuł brzmiał: „Cele i strategie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej – szkolenie zawodowe na menedżera serwisu sektora energetycznego”. Współfinansowanie pochodzi z unijnego programu Erasmus+.

 

Dlaczego problemy rynku pracy są tak ważne? Po pierwsze brakuje fachowców, a średnie bezrobocie w Pomorskiem jest niskie, wynosi zaledwie nieco ponad 5 procent. Jednak nie jest dobrze, także z tego względu, że mimo przeciętnie niskiego bezrobocia, wiele osób, zwłaszcza młodych do 30. roku życia, ciągle pozostaje bez zajęcia. W Pomorskiem bezrobocie wśród młodzieży sięga nawet 40 procent – mówiła podczas konferencji dr Monika Kończyk – kurator oświaty.

 

W rozwiązywaniu tego rodzaju problemów ma pomóc międzynarodowy projekt pt. „Baltic Sea Academy – FurtherVocational Training for Energy Service Technicians” – „Dalsze kształcenie zawodowe na technika serwisu sektora energetycznego (VESTE)”, a wspierany finansowo w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. W ramach tego projektu właśnie zorganizowano w Gdańsku wspomnianą już międzynarodową konferencję pt. „Cele i strategie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej – szkolenie zawodowe na menedżera serwisu sektora energetycznego”, przygotowaną przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Hanzeatycki Instytut Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Parlament Hanzeatycki. Podczas tej konferencji przedstawiono też wyniki projektu „Dalsze kształcenie zawodowe na technika serwisu sektora energetycznego”.

 

Polska nie jest odosobniona w Europie jeśli chodzi o brak fachowców, ale też o duże bezrobocie wśród młodzieży. Podobne kłopoty z młodymi do 30. roku życia mają inne kraje, w Hiszpanii jest ono jeszcze wyższe. Tylko odpowiednie kształcenie, zwłaszcza tzw. dualne, czyli podwójne, może coś zmienić na lepsze. Tam, gdzie to kształcenie prawdziwie dualne istnieje, odsetek bezrobotnej młodzieży jest najniższy. Dualnym kształceniem, polegającym na nauczaniu teorii w szkole i praktyki przy warsztacie, nie jest prowadzenie warsztatów szkolnych. Praktyczna nauka zawodu musi odbywać się w prawdziwych przedsiębiorstwach – podkreślali uczestnicy konferencji.

 

Jest możliwość stworzenia wielu nowych miejsc pracy w sektorze efektywności energetycznej. Bardzo szeroko rozumianej. W tych branżach można i trzeba zwiększyć zatrudnienie w Polsce nawet o 50 procent i nie są to spostrzeżenia krajowe, ale zagraniczne, wskazywane podczas konferencji przez specjalistów z Niemiec. Wiele miejsc pracy może powstać w instalowaniu fotowoltaiki, czyli przy budowie elektrowni słonecznych. Niezwykle chłonnym dla fachowców przedsięwzięciem jest termomodernizacja budynków. Termomodernizacja może znacząco poprawić życie mieszkańców zaniedbanych osiedli, zwłaszcza budynków najzimniejszych, w których niebogatych mieszkańców nie stać na opłatę ogrzewania, bo jest ono mało efektywne i wiele kosztuje.

 

IMG 3223

Otwarcia konferencji i przedstawienia celów polityki edukacyjnej dokonał Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP.

 

IMG 3224

 

Kazimierz Netka

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl