Najnowsze wydanie 34

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 34

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Twierdza Wisłoujście Pomnikiem Historii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wręcza rozporządzen

 

Twierdza Wisłoujście, unikatowy europejski zabytek nowożytnej architektury militarnej i morska brama Rzeczypospolitej, została czwartym Pomnikiem Historii położonym w Gdańsku. Wcześniej taki status, w obrębie gdańskich granic administracyjnych, uzyskały: miasto w zasięgu obwarowań z XVII w. (1994 r.), pole bitwy na Westerplatte (2003 r.) oraz zespół pocystersko-katedralny w Oliwie (2017 r.).

 

Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Takim terminem określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I w taki właśnie sposób prezydent RP Andrzej Duda ustanowił Twierdzę Wisłoujście Pomnikiem Historii.

 

- Starania o wpisanie Twierdzy Wisłoujście, miejsca ważnego dla Gdańska i Polski, na listę Pomników Historii trwały dwa lata. Cieszy nas to, że doceniono walory i dziedzictwo zabytkowej fortyfikacji. Dzięki temu rozporządzeniu Muzeum Gdańska będzie mogło skuteczniej ubiegać się o dodatkowe dofinasowanie w programach krajowych i unijnych – powiedział Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.


Muzeum Gdańska złożyło pod koniec 2017 r. wart 2,1 mln EUR projekt do programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020, który zakłada m.in. remont budynku na obszarze Szańca Wschodniego oraz działania propagujące rozwój archeoturystyki w Polsce, Danii oraz Szwecji. Konkretne działania sfinansowane zostaną z pieniędzy samorządu terytorialnego.

- W bieżącym roku planowany jest remont Bastionu Artyleryjskiego polegający na wykonaniu zabezpieczenia przeciwwodnego murów i sklepień przed wodą opadową przesiąkającą przez nasyp ziemny. Prace rozpoczynające się na przełomie maja i czerwca br., mają być zakończone we wrześniu 2018 r. Szacowana wartość działań przy Bastionie Artyleryjskim, sfinansowanych ze środków Urzędu Ggminy Miasta Gdańsk, ma wynieść ok. 1,2 mln zł brutto – dodaje Waldemar Ossowski.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl