Najnowsze wydanie 38

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 382019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Twierdza Wisłoujście Pomnikiem Historii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wręcza rozporządzen

 

Twierdza Wisłoujście, unikatowy europejski zabytek nowożytnej architektury militarnej i morska brama Rzeczypospolitej, została czwartym Pomnikiem Historii położonym w Gdańsku. Wcześniej taki status, w obrębie gdańskich granic administracyjnych, uzyskały: miasto w zasięgu obwarowań z XVII w. (1994 r.), pole bitwy na Westerplatte (2003 r.) oraz zespół pocystersko-katedralny w Oliwie (2017 r.).

 

Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Takim terminem określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I w taki właśnie sposób prezydent RP Andrzej Duda ustanowił Twierdzę Wisłoujście Pomnikiem Historii.

 

- Starania o wpisanie Twierdzy Wisłoujście, miejsca ważnego dla Gdańska i Polski, na listę Pomników Historii trwały dwa lata. Cieszy nas to, że doceniono walory i dziedzictwo zabytkowej fortyfikacji. Dzięki temu rozporządzeniu Muzeum Gdańska będzie mogło skuteczniej ubiegać się o dodatkowe dofinasowanie w programach krajowych i unijnych – powiedział Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.


Muzeum Gdańska złożyło pod koniec 2017 r. wart 2,1 mln EUR projekt do programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020, który zakłada m.in. remont budynku na obszarze Szańca Wschodniego oraz działania propagujące rozwój archeoturystyki w Polsce, Danii oraz Szwecji. Konkretne działania sfinansowane zostaną z pieniędzy samorządu terytorialnego.

- W bieżącym roku planowany jest remont Bastionu Artyleryjskiego polegający na wykonaniu zabezpieczenia przeciwwodnego murów i sklepień przed wodą opadową przesiąkającą przez nasyp ziemny. Prace rozpoczynające się na przełomie maja i czerwca br., mają być zakończone we wrześniu 2018 r. Szacowana wartość działań przy Bastionie Artyleryjskim, sfinansowanych ze środków Urzędu Ggminy Miasta Gdańsk, ma wynieść ok. 1,2 mln zł brutto – dodaje Waldemar Ossowski.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl