Najnowsze wydanie 38

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 382019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Port Gdańsk modernizuje kolejne nabrzeża

 

Port Gdańsk modernizuje

W 2020 roku Port Gdańsk zyska rozbudowane i zmodernizowane nabrzeże Oliwskie. To jeden z elementów programu inwestycyjnego z dofinansowaniem unijnym. Do przetargu stanęło siedmiu potencjalnych wykonawców.

 

Ogłoszony przetarg obejmuje rozbudowę oraz przebudowę nabrzeży: Oliwskiego, Zakrętu Pięciu Gwizdków i  Ziółkowskiego wraz ze stanowiskiem dawnej bazy promowej PŻB w Porcie Gdańsk. Nabrzeża stanowią obudowę zachodniego brzegu Kanału Portowego w Gdańsku na wysokości Westerplatte. Zmodernizowane zostaną nabrzeża o łącznej długości niemal 1200 m.

 

Oferty w przetargu złożyło siedem podmiotów. Cztery konsorcja: 1. Roverpool i Cyes Maritime Works; 2. Strabag i Ed. Zueblin A.G.; 3. NDI Spółka Akcyjna i NDI Spółka Akcyjna; 4. Soletanche Polska z Soletanche Bachy International S.A.S.) oraz trzy przedsiębiorstwa (Cooperativa Muratori & Cementisiti, Budimex i Korporacja Budowlana DORACO). Inwestycja będzie realizowana etapami, tak by możliwa była działalność eksploatacyjna nabrzeży. Potencjalni wykonawcy deklarują, że prace zajmą od 102 do 110 tygodni od momentu podpisania umowy.


Prace dofinansowane z CEF są naszym priorytetem. Po pierwsze dlatego, że dzięki tym środkom możemy zrealizować inwestycje na ogromną skalę, po drugie dlatego, że mają nienaruszalny termin wykonania. Rozpoczynamy wielki program modernizacji i przebudowy, dzięki któremu port ma stać się kluczowym węzłem komunikacyjnym południowego Bałtyku - tłumaczy Łukasz Greinke, prezes zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

 

Prace obejmą m.in. roboty budowlane w zakresie nabrzeży, budowy wodociągów i rurociągów ściekowych, prace rozbiórkowe i wodne roboty budowlane. Środki na rozbudowę nabrzeża Oliwskiego w 85 procentach pochodzą z unijnego dofinansowania z programu CEF (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę"). Do 2020 roku port zamierza przeznaczyć na inwestycje około miliarda zł.

 

Główną grupą towarową, przeładowywaną na nabrzeżu Oliwskim, jest zboże. Obsługiwane są tam także jednostki z drobnicą oraz Ro-Ro. Jego atuami są dogodne połączenia z siecią dróg kołowych, kolejowych i wodnych.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl