Najnowsze wydanie 38

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 382019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Akademia Morska w Gdyni

Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny.

 

Akademia Morska w Gdyni poszerzy swoją ofertę kształcenia. Zrealizuje projekt o wartości ponad 6 mln zł, dofinansowany z Unii Europejskiej.

 

 

„SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” - to ogólnorozwojowy projekt AMG, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie na dofinansowanie szkół wyższych, w ramach ogólnopolskiego projektu „Zintegrowane Programy Uczelni”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zadania, jakie zaplanowano do realizacji w projekcie „SezAM”, doprowadzą do wzmocnienia pozycji uczelni, w tym między innymi w zakresie poszerzenia oferty kształcenia, działania projektowe pozwolą też lepiej konkurować naszym absolwentom na rynku pracy – mówi prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prorektor ds. nauki Akademii Morskiej. - Zadania projektu będą także wsparciem dla pracowników Akademii, aby mogli poszerzyć swoje kwalifikacje, kompetencje dydaktyczne oraz zarządcze, wpływające na jakość realizacji zadań statutowych. Projekt „SezAM" to też otwarcie nowego kierunku prac związanego z poszerzeniem informatyzacji – dodaje.
W ramach projektu uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów inżynierskich - Informatyka. Powstanie nowa specjalność na Wydziale Nawigacyjnym oraz modyfikacji ulegnie program kształcenia na kierunku Innowacyjna Gospodarka. Ponadto uczelnia zaoferuje studentom pakiet szkoleń poszerzających ich kompetencje miękkie i zawodowe, a także rozszerzy zakres doradztwa zawodowego Biura Karier AMG. Pracownikom uczelni program ma także zapewnić poszerzenie kompetencji miękkich i zawodowych, w tym kursy językowe i szkolenia specjalistyczne, realizowane również w ośrodkach zagranicznych. Dodatkowo planowane jest uruchomienie nowych usług elektronicznych.

 

Należy dodać, że część zadań projektowych realizowana będzie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. W szczególności dotyczy to zadań związanych z uruchomieniem i realizacją nowego kierunku studiów oraz nowych specjalności - mówi prof. Czarnowski.

 

W konkursie brały udział publiczne i niepubliczne szkoły wyższe z całego kraju. Wnioski były oceniane według sześciu kryteriów: w tym programy kształcenia i stażowe, studia doktoranckie, podnoszenie kompetencji pracowników szkoły czy wsparcie oferowane studentom w rozpoczęciu aktywności zawodowej. Ocenie podlegał także system zarządzania uczelnią. Każdy ze zgłoszonych projektów musiał obejmować zakresem merytorycznym co najmniej połowę z powyższych modułów.

 

Wartość projektu „SezaAM” to 6 123 068,32 zł. Wkład własny akademii wynosi 3% tej sumy. „Zintegrowane Programy Uczelni” działają w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza –Edukacja - Rozwój" , finansowanego z Funduszy Europejskich.

 

Wydział Elektryczny

Wydział Elektryczny.

 

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl