Najnowsze wydanie 42

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 42 

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Afrykańskie szanse pomorskiego biznesu

41

 

Głównym przekazem konferencji „Business Beyond Borders – DestinationAfrica” był komunikat: Afryka jest dobrym kierunkiem rozwoju dla pomorskich eksporterów. Organizatorami wydarzenia byli: Pracodawcy Pomorza, Agencja Rozwoju Pomorza SA, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny i firma bConnect Business Development. Wzięło w nim udział ponad 130 osób reprezentujących przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, fundacje oraz stowarzyszenia z województwa pomorskiego.

 

To pierwsze tego rodzaju wydarzenie biznesowe na Pomorzu skupione na rynku afrykańskim, przede wszystkim na krajach Afryki centralnej i południowej. Konferencja przybliżyła polskim przedsiębiorcom te rynki, warunki ich funkcjonowania i stworzyła realne możliwości handlowe dla zainteresowanych stron. Omówiono aspekty stanowiące dzisiaj dla polskiego przedsiębiorcy przeszkody i bariery w podejmowaniu decyzji dotyczących biznesowego angażowania się na kontynencie afrykańskim. Poszerzyła również wiedzę w zakresie uwarunkowań kulturowych, gospodarczo-politycznych oraz zagadnień prawno-ekonomicznych i inwestycyjnych. Ważnym zadaniem konferencji było także stworzenie możliwości indywidualnych spotkań potencjalnych partnerów gospodarczych, jak również zaprezentowania swojej działalności inwestorom zagranicznym. Wśród prelegentów znalazły się osoby mające doświadczenie w budowaniu bezpiecznych kontaktów handlowych w tej części świata.

 

Do współpracy handlowej zachęcali obecni na konferencji przedstawicie krajów Afryki w osobach: ambasadora Republiki Zambii w Berlinie Anthony’ego Mukwity, ambasadora Republiki Federalnej Nigerii w Warszawie Erica Adagogo Bell-Gama oraz pierwszego sekretarza w Ambasadzie Demokratycznej Republiki Konga w Warszawie Rogera Ngimbi Di Makwali.

 

Reprezentująca Agencję Rozwoju Pomorza Katarzyna Matuszak przedstawiła funkcjonujący od 2016 roku projekt Pomorski Broker Eksportowy, wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa w podejmowaniu i rozwijaniu działań zmierzających do sprzedaży towarów oraz usług za granicą. Udział w projekcie umożliwia m.in. uczestniczenie w misjach gospodarczych, targach, pozyskanie dotacji na indywidualny udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych.

 

O swoich działaniach w sferze dyplomacji ekonomicznej opowiedzieli reprezentanci administracji rządowej - Ewa Kordys z Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Maciej Chrzanowski z Departamentu Współpracy Rozwojowej i Jacek Jędruszak z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Polska ma obecnie w Afryce 12 ambasad (Rabat, Algier, Tunis, Trypolis, Kair, Addis Abeba, Nairobi, Dar es Salaam, Pretoria, Luana, Abudża, Dakar). Każda z nich zatrudnia specjalistę ds. ekonomicznych. 

 

W czasie obrad konferencji przedsiębiorcy opowiadali o swoich doświadczeniach biznesowych na afrykańskiej ziemi. Jednym z nich był Jarosław Popis, dyrektor handlowy Navimor International Com, który przedstawił historię realizacji największego projektu edukacyjnego Unii Europejskiej, jakim było tworzenie od podstaw akademii rybołówstwa i nauk o morzu w Angoli.

 

Na zakończenie konferencji odbył się panel moderowany. Wzięli w nim udział: Jarosław Popis z Navimor International, Jacek Sałek z Yameo sp. z o.o., Dariusz Mierkiewicz z SSIL – Business Development and Consulting Company, Krzysztof Jabłonowski z AurinkoCameroun, zambijski ambasador Anthony Mukwita, Jerzy Bednarek z DSBJ Group, a także Jan Wieliński, wieloletni ambasador Polski w krajach afrykańskich.

Konferencja „Business Beyond Borders – DestinationAfrica” przedstawiła polskim przedsiębiorcom Afrykę jako kontynent dający wiele możliwości w zakresie sprzedaży gotowych towarów, jak również podejmowania inwestycji i świadczenia usług.

 

Zdj. Łukasz Żelewski prezes Agencji Rozwoju Pomorza

Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza.

 

3

Dr Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza.

 

7

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

 

6

Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl