Najnowsze wydanie 42

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 42 

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

W dzisiejszym świecie nacisku na sukces i skuteczność, coaching cieszy się rosnącym powodzeniem

 MAX8457

 

W dzisiejszym świecie nacisku na sukces i skuteczność, coaching cieszy się rosnącym powodzeniem i jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem wspierającym rozwój osobisty i kompetencyjny pracowników. Włączany jest on w proces rozwoju na każdym ze szczebli kariery zawodowej pracownika. Celem coachingu jest „podniesienie wyników działania klienta, jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia" (ICF Poland). Jako narzędzie wsparcia znajduje swoje zastosowanie również w miejscach, w których sposób postrzegania sytuacji czy zachowania wobec problemu przesłania możliwość podjęcia efektywnych działań, zauważenia innych perspektyw czy posiadanych możliwości. Jest narzędziem praktycznym, wykorzystywanym w realnych sytuacjach i obszarach wymagających zmiany, interwencji czy ulepszenia.

 

Obecnie najczęściej zauważanym wyzwaniem stojącym przed menedżerem są efekty zmiany rynku pracy z rynku pracodawcy na rynek pracownika. I tak powstała konieczność stałego poszukiwania pracowników. Specjaliści stali się towarem deficytowym. Od menedżerów oczekuje się wysoko rozwiniętych umiejętności współpracy z rekruterkami, diagnozowania profilu poszukiwanego kandydata do zespołu. Sprecyzowanie potrzeb zespołu oraz oczekiwań własnych w kontekście poszukiwanej osoby jest kluczową umiejętnością - jednak nie jedyną.

 

Kolejnym wyzwaniem jest umiejętność komunikacji i współpracy z przedstawicielami młodego pokolenia - tzw. millenialsami. Szybka i trafna ocena potencjału oraz zdefiniowanie możliwości i obszarów do rozwoju ludzi, to kolejne kompetencje, których oczekuje się dziś od osób zarządzających zespołami. Wcale nie mniej istotna jest umiejętność wprowadzenia nowego pracownika do zespołu, podtrzymanie jego motywacji oraz wzbudzenie zaangażowania do samodzielnego działania na rzecz wspólnego celu zespołu i firmy.

 

W realiach chłonnego rynku pracy, problemem jest wysoka fluktuacja. Odpływ wyspecjalizowanych pracowników, a wraz z nimi wiedzy, informacji, zasobów, a nierzadko znacznej części portfela klientów. Takie straty są boleśnie odczuwalne dla zespołu, lidera i firmy. Tak więc kolejnym obszarem, w jakim dziś powinien biegle poruszać się menedżer, jest zarządzanie wiedzą i informacją. Trzeba przyznać, że permanentne zajmowanie się budową, rekonstruowaniem i przebudowywaniem zespołu jest już zajęciem na pełen etat - a przecież nie jest to główny cel pracy menedżera. Pamiętajmy, że menedżer odpowiedzialny jest przed wszystkim za osiągnięty wynik.

 

Polityka personalna to wewnętrzne sprawy firmy, a mamy jeszcze środowisko zewnętrzne. Współczesne otoczenie firmy, określane jako świat VUCA (akronim: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność)) lub świat SPAM-u, wcale nie ułatwia sprawy osobom zarządzającym. Każda z cech nowej rzeczywistości jest wyzwaniem i wymaga przemyślanego podejścia. Skuteczny menedżer potrafi odnaleźć się w tej burzliwej rzeczywistości.

 

Do tego dochodzą jeszcze oczekiwania statutowo-wizerunkowe. Dziś lider to osoba, która poza skutecznością ma czas na realizacje pasji, angażuje się społecznie lub działa charytatywnie, aktywnie uprawia sport, dokształca się, na bieżąco wzbogacając swoje kluczowe kompetencje.

 

Niejednokrotnie w obliczu stawianych wyzwań, menedżer jest zostawiony sam sobie. Bogaty w doświadczenie, zaopatrzony w teoretyczną wiedzę, nie ma możliwości czasowych, żeby przełożyć to na własne realia. Podejmowane nieskutecznie próby nie zwiększają jego motywacji do zmiany. Zaczyna podważać własne kompetencje lub pracuje bez przerwy. Nie potrafi wypocząć, spojrzeć na sprawy z dystansu, nabrać innej perspektywy. Pojawiają się objawy rezygnacji, a następnie wypalenia.


Menedżerowie to najcenniejszy zasób w firmie. Warto wiec inwestować w ten zasób, dbając o higienę ich pracy, rozwój kompetencji oraz dostarczając im właściwego wsparcia. Na te potrzeby odpowiedzią jest coaching. Tego w jaki sposób działa i jakie ma rozwiązania, będzie można doświadczyć w trakcie Międzynarodowej Konferencji dla Biznesu - We4Business, która odbędzie się już 20 kwietnia w Gdańsku.

 

W trakcie wydarzenia będą poruszane między innymi wymienione tematy. Uczestnicy konferencji wysłuchają czterech prelekcji i dyskusji panelowej z udziałem top menedżerów światowych marek. Dodatkową wartością z wzięcia udziału w wydarzeniu jest możliwość udziału w dwóch spośród sześciu warsztatów - wybranych przez uczestnika, tak aby mógł wypracować sobie rozwiązanie w interesującym go obszarze do zastosowania od zaraz. Jest to pierwsza tego formatu konferencja zorganizowana w Polsce przez ICF Trójmiasto.

Agnieszka Langowska

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl