Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Pomorska Rada Kultury

rada muz1 1 of 1

 

Powołana z inicjatywy marszałka województwa pomorskiego Pomorska Rada Kultury jest ciałem opiniodawczo-doradczym przy marszałku,w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą działalnością kulturalną w województwie pomorskim.

 

Idea utworzenia Rady wywodzi się bezpośrednio z potrzeby zacieśnienia wzajemnych kontaktów oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń pomorskich środowisk kulturalnych oraz samorządu województwa pomorskiego. Powołanie reprezentatywnego dla całego regionu grona było postulowane między innymi podczas Kongresu Kultury Pomorskiej w 2017 roku.

 

Do Pomorskiej Rady Kultury zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk twórczych, artystów, animatorów, ekspertów z dziedziny kultury, przedstawicieli pomorskich instytucji kultury, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych działających na polu kultury. Podstawowym kryterium wyboru kandydatów do Rady jest ich istotny dorobek w tej dziedzinie i wysokie kompetencje osobiste.

 

Głównym zadaniem Rady jest podejmowanie dialogu i działań na rzecz integracji środowisk działających w sferze kultury w regionie, a także inspirowanie, doradztwo i pomoc w realizacji działań dążących do rozwoju kultury, wzbogacania oferty kulturalnej oraz jej promocji na terenie województwa pomorskiego. Efektem pracy Rady będzie wypracowanie skutecznego modelu współpracy instytucji kultury, środowisk twórczych, twórców niezależnych i innych podmiotów na rzecz kultury w województwie pomorskim.

 

Skład Pomorskiej Rady Kultury: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – przewodniczący Rady, Uniwersytet Gdański, prezes Instytutu Kaszubskiego, Beata Jaworowska – wiceprzewodnicząca Rady, zastępca dyrektora Departamentu Kultury UMWP, Adam Bondarenko – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie oraz członek zarządu Stowarzyszenia Pro Kultura, Sulisława Borowska – Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Leszek Bzdyl – aktor, tancerz, współtwórca Teatru Dada von Bzdülöw, Anna Czekanowicz-Drążewska – poetka, prozaiczka i tłumaczka, doradca prezydenta Gdańska, Arkadiusz Hronowski – animator trójmiejskiej sceny muzycznej, przedsiębiorca, Monika Jastrzębska-Opitz – dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury, członek zarządu Fundacji Kreatywna Edukacja, Leszek Kopeć – prezes zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej, dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, dr Krzysztof Korda - historyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, współredaktor rocznika „Teki Kociewskie”, Jolanta Krawczykiewicz – dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury, aktorka i instruktorka teatralna, pomysłodawczyni Słupskiego Festiwalu Monodramów „Sam na scenie”, organizatorka spotkań  z kulturą Białorusi, Rosji, Indonezji, Tatarów, Żydów i Romów, dr Janusz Marszalec – historyk, doktor nauk humanistycznych, autor i współautor wielu wystaw historycznych, były zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Marzenna Mazur – etnolożka, dyrektorka Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Adam Orzechowski – dyrektor Teatru Wybrzeże, pomysłodawca Festiwalu Prapremier oraz Wybrzeża Sztuki, Elżbieta Pękała – zastępca dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury, dr hab. Krzysztof Polkowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, artysta malarz  i pedagog, Leszek Sarnowski – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, pomysłodawca, wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Prowincja”, prof. dr hab. Maciej Sobczak – rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, artysta skrzypek, pedagog, dr Anna Sobecka – historyczka sztuki, zastępca dyrektora instytutu Historii Sztuki  na Uniwersytecie Gdańskim, koordynatorka programu Erasmus +, Piotr Stec – Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych, animator kultury, Andrzej Stelmasiewicz – prezes Fundacji Wspólnota Gdańska, animator kultury, przedsiębiorca, Piotr Wyszomirski – redaktor naczelny „Gazety Świętojańskiej”, członek zarządu Fundacji Pomysłodalnia, dr Iwona Zając – malarka, autorka murali w przestrzeni miejskiej, projektów multimedialnych i graficznych, pomysłodawczyni i realizatorka edukacyjnych projektów artystycznych  i warsztatów dla młodzieży, Jarosław Zalesiński – poeta i dziennikarz.

 

rada muz4 1 of 1

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl