Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Road Show 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie – relacja z konferencji w Sopocie

20180312090506

 

Brief zorganizował w Trójmieście Road Show 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie. Ideą przyświecającą wydarzeniu było zbliżenie do siebie środowisk regionalnych, małych firm i reprezentantów korporacji. Cel stanowiła prezentacja doświadczeń i efektów współpracy dużych firm z kreatywnymi biznesami i startupami oraz komunikacja obustronnych korzyści, jakie z niej wynikają.

 

Podczas konferencji wystąpili zarówno przedstawiciele korporacji, startupów, lokalnych firm jak i mediów: Joanna Bruździak-Maleszewska (Orange), Igor Sawczuk (Wandlee), Andrzej Karasowski i Krzysztof Kurowski (TVN Media), Grzegorz Kiszluk i Wojciech Krzemień (Brief).

 

Wydarzenie rozpoczęła prezentacja Grzegorza Kiszluka, przedstawiająca najważniejsze założenia projektu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie. Zaprezentowane zostały cele, jakie przyświecają tej inicjatywie, a więc standaryzacja rynku, popularyzowanie nowych praktyk, otwieranie możliwości networkingowych i biznesowych. W prezentacji przybliżono zgromadzonym 8. edycję rankingu oraz możliwość zgłoszeń.

 

W swoim wystąpieniu Andrzej Karasowski przedstawił nowy projekt „Mediowy Akcelerator Biznesu”, prezentując możliwości współpracy. Opowiedział o tym, jak TVN Media może wspierać młode firmy i startupy, deklarując jednocześnie zainteresowanie inwestycją w przedsięwzięcia związane bezpośrednio z rynkiem mediowym, komunikacją, marketingiem, jak również rozwiązaniami technologicznymi. Obszar zainteresowania stanowi również biznes konsumencki - pomysły związane z mediami, ale nastawione na konsumenta.

 

20180312085942

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl