Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Dyplomatyczna debata absolwentów

1

 

Byli polscy ambasadorzy w Rosji, Bangladeszu, Turkmenistanie i na Islandii wzięli udział w Absolwenckiej Debacie Dyplomatycznej zorganizowanej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego przez Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG. Podczas debaty poruszono aktualne problemy polskiej dyplomacji, rozmawiano o sytuacji geopolitycznej, ale także opowiadano liczne anegdoty przedstawiające codzienność w placówkach dyplomatycznych.

 

Stowarzyszenie Absolwentów organizuje co miesiąc spotkania z wybitnymi absolwentami wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego i ekonomicznych szkół wyższych, z których uczelnia się wywodzi. Dotychczas spotkania miały kameralny charakter. Zapraszany był jeden gość honorowy, a uczestnikami byli członkowie i sympatycy Stowarzyszenia. Tym razem uczestnicy spotkania szczelnie zapełnili aulę Wydziału Ekonomicznego, oprócz absolwentów brali w nim udział także studenci, a zaproszonych gości honorowych było aż czterech: Stanisław Ciosek – ambasador w ZSRR i Rosji w latach 1989–1996, Jan Głuchowski – ambasador RP w Bangladeszu w 1991r., Stanisław Laskowski – były ambasador, a obecnie honorowy konsul generalny Islandii w Gdańsku i Stefan Radomski – ambasador RP w Turkmenistanie w latach 2010-2012.


Debata rozpoczęła się od analizy najbardziej aktualnego problemu polskiej dyplomacji – sporu z Izraelem powstałego w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Uczestnicy jednomyślnie stwierdzili, że doprowadzenie do niego jest błędem polskiej dyplomacji wynikającym prawdopodobnie z braku doświadczenia. Wszyscy też byli zgodni, że należy jak najszybciej doprowadzić do poprawy stosunków, ponieważ złe stosunki z Izraelem, będą tym samym oznaczać złe relacje z o wiele bardziej znaczącymi partnerami Polski.

 

Ważnym elementem debaty była też analiza obecnej polityki zagranicznej Rosji. Stanisław Ciosek stwierdził, że przy intensywności problemów wewnętrznych tego kraju, próby ekspansji zewnętrznej wydają się irracjonalne. Podkreślił też różnice we wzajemnym postrzeganiu się Polski i Rosji.


Oba państwa używają do obserwowania siebie tego samego narzędzia – mówił były ambasador w Rosji. – Jest to luneta. Tylko że Polacy patrzą na Rosję z właściwej strony tego urządzenia, przez co partner wydaje im się większy i bardziej znaczący niż jest w rzeczywistości. Natomiast Rosjanie, patrząc z drugiego końca tego urządzenia, dostrzegają Polskę o wiele mniejszą i mniej znaczącą niż jest w rzeczywistości. Nie sprzyja to porozumieniu między państwami.

 

Stanisław Laskowski zwrócił uwagę na podstawowe znaczenie kwestii gospodarczych w kształtowaniu stosunków międzynarodowych. Stwierdził, że kwestie ideologiczne nigdy nie powinny mieć prymatu nad kwestiami gospodarczymi, a niestety według niego w polskiej polityce zagranicznej bardzo często dochodzi do takiej sytuacji. Innym problemem polskiej dyplomacji, na który zwrócili uwagę uczestnicy debaty, jest nadmierna rotacja kadr. Bardzo duża wymiana kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przy okazji każdej zmiany rządu nie sprzyja nawiązywaniu długotrwałych i stabilnych relacji z dyplomatami innych krajów. Powoduje też, że nowe osoby muszą ciągle od początku uczyć się specyfiki w kontaktach z przedstawicielami różnych narodowości. Najbardziej jaskrawym przykładem takiej chaotycznej polityki zagranicznej jest według gości Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG tworzenie ciągle nowych ambasad, a następnie szybkie ich likwidowanie.

 

Podczas ostatniej części debaty, gdy pytania panelistom zadawała licznie zgromadzona publiczność - głównie studenci i wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego – padały pytania o Rosję, dalszy rozwój sporu z Izraelem, możliwości rozpoczęcia kariery w dyplomacji. Głos zabrały także prof. UG Krystyna Żołądkiewicz i prof. Danuta Marciniak-Najder, które przypomniały wspólne przedsięwzięcia, w których brali udział uczestnicy debaty zarówno z zakresu badań prowadzonych na wydziałach ekonomicznych UG jak i w działalności dyplomatycznej.


Debata zakończyła się spotkaniem nieformalnym członków Stowarzyszenia Absolwentów, gości honorowych debaty, przedstawicieli wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania UG przy kawie i poczęstunku przygotowanym przez Wydział Ekonomiczny UG.

 

2

 

Maciej Goniszewski

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl