Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Poszerzają się możliwości wspierania finansowego firm

DSC05450

Irena Wróblak, prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Dariusz Wieloch, dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego podpisują umowę.

 

Województwo pomorskie, dzięki unijnym pieniądzom, tworzy stały mechanizm finansowania zwrotnego rozwoju przedsiębiorczości (pożyczki, poręczenia, wejścia kapitałowe).

 

Polska może się spodziewać, że w następnym okresie unijnego finansowania otrzyma z budżetu UE mniej pieniędzy. W najlepszej sytuacji będą wówczas te województwa i przedsiębiorstwa, które nauczyły się wdrażania i wykorzystywania tzw. instrumentów finansowych, czyli zwrotnego wsparcia pieniężnego, i zgromadziły kapitał do dalszego funkcjonowania tych mechanizmów. W latach 2007–2013 kilka województw oferowało przedsiębiorstwom pozadotacyjne systemy o nazwie: Jeremie i Jessica. Liderem w tym gremium było województwo pomorskie.

 

Teraz, w bieżącym okresie rozdziału unijnego budżetu na lata 2014–2020, województwo pomorskie postanowiło jeszcze bardziej rozwinąć owo pozadotacyjne wsparcie. O szczegółach mówiono 15 marca 2018 roku, podczas konferencji „Giełda produktów finansowych”.

 

Dzisiejsza – czwarta już – Giełda Produktów Finansowych kontynuuje tradycję zapoczątkowaną w toku realizacji Inicjatywy JEREMIE w latach 2007–2013 – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Jest to okazja do przeglądu oferty finansowania zwrotnego stworzonej przez samorząd województwa z myślą o pomorskich przedsiębiorcach. Samorząd wygospodarował poważne środki na ten cel – 410 mln zł, przyjęliśmy także strategię ich inwestowania. Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego wniósł do projektu swoje doświadczenie wieloletniej współpracy z naszym województwem. Ważnym czynnikiem sukcesu jest zaangażowanie obecnych dziś na spotkaniu pośredników finansowych.

 

Dzisiejsze spotkanie jest także okazją do podpisania pierwszej umowy między BGK a pośrednikiem finansowym – Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych – oferującym poręczenia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – powiedział marszałek Mieczysław Struk. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych będzie więc gotów do udzielania poręczeń przedsiębiorcom już w najbliższych dniach. W ciągu kolejnego miesiąca ofertę Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020 + poszerzą również tzw. wejścia kapitałowe, tj. możliwość pozyskania finansowania na realizację nowych przedsięwzięć w zamian za udziały w firmie.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego jako nasz partner wnosi do współpracy przede wszystkim wiedzę ekspercką w dziedzinie instrumentów finansowych oraz wieloletnie doświadczenie w kontaktach z instytucjami finansowymi, które udzielają wsparcia pomorskim przedsiębiorcom - mówił Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. Oferowane przez pośredników finansowych produkty różnicuje m.in. wartość wsparcia i ich przeznaczenie. Każdy instrumentów skrojony jest tak, by trafiać do preferowanej grupy odbiorców lub rozwiązywać konkretny problem w regionie. Oto owe instrumenty:

Mikropożyczka (do 100 tys. zł) i pożyczka rozwojowa (do 300 tys. zł) skierowane są do mikro- i małych przedsiębiorców. Na wyższe co do wartości pożyczki i dłuższy okres spłat mogą liczyć mikro- i mali przedsiębiorcy korzystający z pożyczki inwestycyjnej (do miliona zł). Tym samym celom mają służyć zainaugurowane dzisiaj poręczenia (do miliona zł). Bardziej zaawansowanym instrumentem jest natomiast pożyczka profilowana (do miliona zł), której zadaniem jest wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych również średnich przedsiębiorstw wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz z zakresu wsparcia ekoefektywności, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

DSC05420

Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. 

 

Mamy też „ponadstandardowe” instrumenty finansowe, takie jak pożyczka na innowacje oraz wejścia kapitałowe, które mają zachęcić przedsiębiorców do rozpoczęcia własnej działalności badawczo-rozwojowej.
Możliwość sfinansowania większych przedsięwzięć na zdegradowanych obszarach pomorskich miast daje natomiast pożyczka rewitalizacyjna (do 10 mln zł).Takie plany i sukcesy są efektem dobrej współpracy zarządu województwa pomorskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak powiedział Dariusz Wieloch – dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego, bank ten współpracuje z 15 regionami w Polsce, jednak z województwem pomorskim najlepiej. W ramach wdrażania inicjatywy Jeremie, BGK zorganizował w Pomorskiem około 100 spotkań, a marszałek województwa pomorskiego obejmował je patronatem. To pokazuje, że wojewódzkie władze samorządowe w Pomorskiem są żywotnie zainteresowane właściwą dystrybucją środków zwrotnych – ocenił dyrektor Dariusz Wieloch.

 

Podczas giełdy miało miejsce kolejne bardzo ważne wydarzenie: Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał Umowę Operacyjną tj. umowę z pośrednikiem finansowym: Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych. Wspomniana umowa dotyczy zarządzania instrumentem finansowym o nazwie: PORĘCZENIE. Umowę podpisali: Dariusz Wieloch – dyrektor w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Irena Wróblak – prezes zarządu Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

 

Irena Wróblak – prezes zarządu Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych powiedziała, że poręczenie jest produktem komplementarnym; nie występuje samoistnie, jak na przykład pożyczka. Poręczenie może okazać się niezbędne przy ubieganiu się o kredyt leasing; poręcznie w takich sytuacjach umożliwi uzyskanie dofinansowania. Może być pomocne tym przedsiębiorcom, którzy jeszcze nie dysponują odpowiednim majątkiem, który mogliby pokazać bankowi jako zabezpieczenie kredytu. Kwota do poręczenia sięga miliona złotych, a może dotyczyć 80 procent wartości kredytu.

 

DSC05403

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.


Kazimierz Netka

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl