Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Fundacja dla Dzieci Vivadental wśród Liderów Medycyny

VIVADENTAL- Laureat Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia ÔÇô Liderzy Medycyny 6 kopia

Dr Violetta Szycik odbiera nagrodę.

 

Konkurs Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny organizuje wydawnictwo Termedia. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się w obrębie polskiej medycyny. Wyboru laureatów dokonuje kapituła złożona z najbardziej wpływowych osób ze świata medycyny, w tym z byłych ministrów zdrowia, wybitnych naukowców oraz z szefów najważniejszych organizacji sektora medycznego.

 

Tegorocznym laureatem konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny została Fundacja dla Dzieci Vivadental z Gdańska. Piękną statuetkę i pamiątkowy dyplom odebrała dr n. med. Violetta Szycik, prezes fundacji, na uroczystej gali, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Laudację na cześć Vivadental wygłosił prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych dr Andrzej Sokołowski, który powiedział mi.in.:

Polskie tradycje dobroczynności mają już prawie 1000 lat i sięgają XII wieku, kiedy to Król Władysław Herman  ufundował pierwszą w Polsce fundację szpitalną. Tę piękną ideę kontynuuje Fundacja dla Dzieci Vivadental. Jest to fundacja korporacyjna Grupy Vivadental i przez nią finansowana. Powstała w grudniu 2014 roku, a jej fundatorami jest dr n. med. Violetta Szycik wraz z synami Borysem i Filipem. W ciągu trzech lat działalności kierowana przez dr Violettę Szycik fundacja objęła opieką stomatologiczną ponad 200 dzieci osieroconych, wykluczonych, dotkniętych kalectwem, z ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych województwa pomorskiego, z Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka, Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku, Hospicjum ks. Dutkiewicza, osoby ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz wojennych repatriantów ze Wschodniej Ukrainy. Fundacja zakończyła sukcesem leczenie czterech młodych osób cierpiących na schorzenie zwane oligodoncją, polegające na wrodzonym braku zawiązków zębowych. Koszty leczenia jednego pacjenta wynoszą ok. 80-100 tys. złotych i nie są refundowane. W leczeniu podopiecznych fundacji, zespół lekarzy pod kierownictwem dr Violetty Szycik wykonał pionierskie zabiegi przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego, dzięki temu dokonując rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy, a w późniejszym etapie odbudowy uzębienia na bazie implantów tytanowych.

 

Vivadental jako organizacja nieustannie się rozwija, ale jednocześnie uczyniła działalność charytatywną kluczowym elementem swojego istnienia i misji pełnionej w społeczeństwie, co dla dr Violetty Szycik jest najlepszą egzemplifikacją przysięgi Hipokratesa i etosu zawodu lekarza.


Otrzymując zaszczytny tytuł - Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia w kategorii działalność charytatywna, prezes Fundacji dla Dzieci Vivadental powiedziała:

Nasza Fundacja ukierunkowana jest na pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, czy to ze względów zdrowotnych, materialnych, czy społecznych, ale nie tylko. Poszerzamy działalność na seniorów, na repatriantów z Ukrainy. Jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich ludzi. Nasza firma nieustanie się rozwija i wprowadza najnowocześniejsze technologie i metody leczenia. W związku z tym mogą z nich korzystać i korzystają nasi podopieczni.

 

Vivadental to nie tylko fundacja, ale także międzynarodowy ośrodek kliniczny, szkoleniowy i naukowo-badawczy. To także wydawnictwo popularnonaukowe oraz Telewizja Medyczna Vivadental. Organizacja jest członkiem BCC, Gdańskiego Klubu Biznesu i Pracodawców Pomorza oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

 

Wśród laureatów tegorocznego XVII już konkursu znaleźli się także: prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii; Martyna Wojciechowska, dyrektorka programowa Travel Channel; prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii; Ewa Drzyzga, redaktor prowadząca Program 36,6, telewizja TVN; Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektorka NFZ Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Gdańsku; Beata Drzazga, prezes BetaMed SA w Katowicach, Irena Kierzkowska, dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

 

VIVADENTAL- Laureat Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia ÔÇô Liderzy Medycyny 2 kopia

 

VIVADENTAL- Laureat Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia ÔÇô Liderzy Medycyny 3 kopia

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl