Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Studenci PG stworzyli aplikację dla ratowników PCK

Politechnika Gdańska

Ma usprawnić pracę w ratownictwie medycznym poprzez odejście od papierowych kart do mobilnej aplikacji – projekt „Mobilny system wspomagania Grup Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża” okazał się najlepszy spośród projektów grupowych realizowanych na studiach II stopnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Wyróżnione studenckie prace, które są odpowiedzią na potrzeby rynku, zaprezentowano podczas inauguracji studiów II stopnia na WETI.

 

Projekty grupowe to przedmiot realizowany od 14 lat w ramach programów nauczania na wszystkich kierunkach studiów II stopnia na WETI. Trzy- pięcioosobowe grupy studentów przez dwa semestry przygotowują rozwiązania rzeczywistych problemów. Część z nich powstaje na zlecenie zewnętrznych firm. Przedstawiciele biznesu podkreślają, że projekt grupowy to dla studentów sprawdzian tego, kim będą dla przemysłu, pracodawców. Kształtuje nie tylko umiejętności praktyczne, ale także równie ważne umiejętności miękkie. Najlepsze projekty grupowe mogą liczyć na nagrody pieniężne ufundowane przez dziekana WETI oraz wyróżnienia.

 

W tym roku wyróżniono siedem spośród prawie stu zrealizowanych projektów grupowych. Wręczenia nagród dokonali dziekani na spotkaniu prowadzonym przez doc. Krzysztofa Nowickiego, w obecności czterystu osób (głównie studentów rozpoczynających studia II stopnia na WETI), w tym przedstawicieli czterech wyróżnionych firm.

 

Najwyżej oceniony został projekt „Mobilny system wspomagania Grup Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża”, w ramach którego studenci Politechniki Gdańskiej opracowali aplikację, która ma zastąpić obszerne papierowe karty medycznych czynności ratunkowych, jakie ratownicy medyczni muszą wypełniać podczas każdej interwencji. System ma rozwiązywać także problem związany z przechowywaniem kart.

 

Mamy aplikację mobilną, w której można wypełnić wszystkie pola, jakie dotychczas wypełniane były na papierowej karcie. Tak wypełniony formularz wysyłamy na serwer. Upoważniona osoba może zarządzać tymi kartami, a w razie potrzeby wydrukować – tłumaczy jedna z autorek projektu.

 

W swojej pracy korzystamy już z technologii GPS. Kolejny produkt wspomagający ratownictwo jest bardzo ważnym ogniwem wspierania pracy człowieka – powiedział Wojciech Kwidziński, wiceprezes Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku, szef Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl