Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

29 mln zł z programu POWER dla Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu POWER 3.5. Uczelnia otrzyma prawie 29 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

 

Projekt PG otrzymał jedno z najwyższych dofinansowań w kwocie 28 905 073,51 zł (koszty kwalifikowane wynoszą 29 799 045,08 zł). Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, zwiększenie efektywności zarządzania Politechniką Gdańską oraz podniesienie kompetencji kadr.

 

Dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia i kompetencje kadr, a także efektywne zarządzanie uczelnią to jedne z naszych priorytetów, dlatego bardzo cieszymy się z pozytywnej oceny naszego wniosku i otrzymania dofinansowania – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.


Profesor Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji PG, kierownik projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”, dziękując wszystkim pracownikom uczelni zaangażowanym w to przedsięwzięcie, podkreśla, że prace nad przygotowaniem wniosku trwały od marca 2017.

 

W ramach projektu, do potrzeb społeczno-gospodarczych dostosowanych zostanie 20 kierunków studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz uruchomiony zostanie nowy kierunek praktyczny. Z oferty tej będzie mogło skorzystać łącznie 1330 studentów.

 

Zrealizowane zostaną również interdyscyplinarne i międzynarodowe programy studiów doktoranckich dla 90 doktorantów z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź przemysłowym.

 

Podniesione zostaną kompetencje kadr PG w zakresie: dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia. Natomiast kadry kierownicze i administracyjne podniosą swoje kompetencje zarządcze. Programem objętych zostanie 72 pracowników kadry dydaktycznej oraz 240 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Jakość kształcenia i zarządzanie uczelnią zostaną udoskonalone przez jeszcze szersze niż dotychczas wprowadzenie narzędzi informatycznych. Dodatkowo planuje się wprowadzenie szeregu zmian i usprawnień organizacyjnych w obszarach mających wpływ na efektywność zarządzania uczelnią.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl