Najnowsze wydanie 32

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 32

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Soroptimist International I Klub w Gdańsku

kmartphoto galaorlowpomorskich2017-57

Soroptimist International I Klub w Gdańsku, laureat Orła Pomorskiego. Od prawej Justyna Fox prezydentka, Teresa Tymuła  założycielka i Katarzyna Piszczako-Pałasz, wiceprezydentka Klubu.

 

Soroptimist International I Klub w Gdańsku jest międzynarodową organizacją pozarządową, neutralną politycznie i światopoglądowo. Liczy około 100 tysięcy członkiń w 126 krajach. Jej celem jest popieranie praw człowieka i umacnianie praw kobiet. Nazwa pochodzi od łacińskich słów „sorores optima”, co oznacza „siostry najlepsze”, a dwoma filarami organizacji są przyjaźń i praca społeczna. Prezydentem gdańskich soroptimistek aktualnie jest Justyna Fox.

 

kmartphoto galaorlowpomorskich2017-52

Laudację wygłosiła Dorota Sobieniecka, dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu.

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl