Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

370 mln zł „do wzięcia” w konkursach

W przyszłym roku planowanych jest dziewięć naborów wniosków dotyczących nowych inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Na ten cel przeznaczonych jest około 370 mln zł. Zarząd województwa pomorskiego przyjął już harmonogram konkursów na 2018 rok.

 

Wramach rywalizacji konkursowej będzie można starać się o dotację m.in. na: opracowywanie innowacyjnych produktów bądź usług, tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego, a także opiekę nad dziećmi w żłobkach. Ponad 34 mln zł przeznaczone zostanie na świadczenie usług rehabilitacji kardiologicznej. Konkursy dotyczyć będą także regionalnej infrastruktury kolejowej (opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje) oraz modernizacji sieci ciepłowniczych. Natomiast wsparcie na rozwój tras rowerowych, szlaków kajakowych oraz infrastruktury turystyki wodnej w obszarach Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej dedykowane będzie gminom, które realizują przedsięwzięcia strategiczne samorządu województwa pomorskiego.

 

– Spodziewamy się, że zainteresowanie konkursami będzie duże. Dzisiaj Pomorze jest liderem w skali kraju w kontraktacji środków unijnych. Przyszły rok jest dla nas kluczowy, by sięgnąć po dodatkowe pieniądze w wysokości ponad 470 mln zł jako nagrodę za dobre i szybkie wykorzystanie funduszy europejskich. To pozwoli na realizację kolejnych projektów. Leży to w interesie wszystkich mieszkańców Pomorza. Przy wsparciu Unii budujemy własny potencjał gospodarczy i społeczny – powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Pieniądze pozyskane z konkursów posłużą do realizacji społecznie ważnych inwestycji. Efektem planowanych projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, będzie m.in. stworzenie: 3600 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, ponad 700 nowych miejsc w przedszkolach oraz organizacja zajęć dodatkowych dla blisko 2700 przedszkolaków. Ponad 200 nauczycieli otrzyma też wsparcie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl