Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Ponad miliard zł do wydania

Na listopadowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, przedstawił radnym projekt budżetu województwa pomorskiego na rok 2018. Projekt zakłada dochody w wysokości 1 156 642 652 zł, a wydatki w wysokości 1 236 390 793 zł.

 

Deficyt wyniesie 79 748 141 zł. W stosunku do roku 2017 wydatki będą większe o blisko 27 procent. Z kolei deficyt będzie mniejszy o około 15 procent. Przedstawiony również został projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018–2034.  

 

Najwięcej wydatków, bo aż 630 075 423 zł, co stanowi 51 procent całego budżetu, przeznaczonych zostanie na organizację transportu na terenie województwa pomorskiego. W ramach tej kwoty realizowane będą m.in. dopłaty do biletów ulgowych, a przewoźnicy otrzymają rekompensaty za wykonane kursy. Planowany jest również zakup nowych pociągów elektrycznych. Pieniądze będą też przeznaczone na inwestycje na drogach wojewódzkich.  Prawie 210 milionów złotych zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia i politykę społeczną; z tej kwoty blisko 71 milionów na program Pomorskie e-zdrowie, a prawie 13 milionów na rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. Ze środków samorządu finansowane jest również leczenie osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejną ważną pozycją zawartą w budżecie są kultura i sport. Kwotą 96 milionów złotych samorząd województwa pomorskiego dofinansuje działalność: Teatru Wybrzeże (ok. 11 mln zł), Opery Bałtyckiej (15 milionów zł) czy Filharmonii Bałtyckiej i Muzeum Narodowego. Pieniądze przeznaczone zostaną również na stypendia dla twórców kultury oraz nagrody marszałka województwa.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl