Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Akademia Morska w Gdyni świętuje i nagradza

swieto-akademii-morskiej-39

 

Uroczyste podniesienie bandery przed frontem uczelni oraz msza św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni, koncelebrowana przez ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, zapoczątkowało tradycyjne obchody święta Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Podczas otwartego posiedzenia Senatu AMG okolicznościowe przemówienie wygłosił rektor uczelni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. Ze słowami pozdrowień i gratulacji zwróciła się również do zebranych podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa. Po uroczystych wystąpieniach odczytany został list gratulacyjny od absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej z lat 1956 i 1958.

 

Z okazji święta uczelni zasłużonych pracowników  udekorowano odznaczeniami resortowymi i medalami za długoletnią służbę. Odznaczenia i medale wręczyli wyróżnionym rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski i podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa.

 

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał dr Tomasz Studzieniecki. Brązowy Krzyż Zasługi wręczony został dr inż. Aleksandrze Grobelnej.


Na wniosek rektora Akademii Morskiej w Gdyni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał pracownikom Akademii Morskiej w Gdyni medale „Za Długoletnią Służbę”, które otrzymali: Krystyna Bakuła, mgr Elżbieta Bernardelli, dr inż. Bolesław Dudojć, mgr Danuta Kwarciak, dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. nadzw. AMG, dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. AMG oraz Krystyna Witkowska.

 

Na wniosek rektora minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przyznał zasłużonym pracownikom Akademii Morskiej w Gdyni odznaki honorowe „Zasłużony Pracownik Morza”, a także medale Komisji Edukacji Narodowej.

 

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Morskiej w Gdyni wręczone zostały pracownikom nagrody jubileuszowe, które otrzymali: dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. nadzw. AMG  – 45 lat pracy, inż. Mirosław Berent – 45 lat pracy, dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG  – 40 lat pracy, dr Jolanta Joszczuk-Januszewska – 40 lat pracy oraz prof. dr hab. Izabela Steinka – 40 lat pracy.

 

Podczas uroczystości wręczone zostały również dyplomy potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz dyplomy doktorskie pracownikom Akademii Morskiej w Gdyni, które otrzymali: dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, dr inż. Włodzimierz Kończewicz, dr inż. Ewa Marjańska, dr Monika Szyda, dr inż. Elwira Brodnicka, dr inż. Dorota Wiśniewska, dr inż. Przemysław Ptak, dr inż. Monika Rybczak oraz dr inż. Małgorzata Godlewska.

 

W ramach święta uczelni wyróżnienia otrzymali także studenci Akademii Morskiej w Gdyni: nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego; Medale Absolwenta z wpisem do Złotej Księgi Absolwentów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wysoką ocenę z egzaminu dyplomowego; nagrody wręczono członkom Parlamentu Studentów za działalność i pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Na początku 2017 roku rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski ogłosił konkurs dla pracowników pt. Partnerskie Zarządzanie Uczelnią. Pierwsza edycja tego konkursu zaowocowała realizacją jednego z pomysłów, którym był „Pakiet medyczny dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni”. Rektor dofinansował wszystkim pracownikom i ich rodzinom pakiet medyczny VIP w placówce PolMed – wyłonionej podczas postępowania przetargowego.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości nastąpiła prezentacja filmów promujących Akademię Morską w Gdyni pt. „Uczelnia okiem filmowca”.

Częścią święta szkoły były też rozgrywki sportowe w ramach Międzywydziałowych Mistrzostw Akademii Morskiej w Gdyni o Puchar Jego Magnificencji Rektora.

 

swieto-akademii-morskiej-29

 

swieto-akademii-morskiej-80

 

swieto-akademii-morskiej-92

 

swieto-akademii-morskiej-157

 

swieto-akademii-morskiej-160

 

swieto-akademii-morskiej-210

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl