Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Nagroda „ProJuvenes” dla Parlamentu Studentów PG

PRO JUVENES Fot. Krzysztof Krzempek Politechnika Gdańska

 

Prestiżowa nagroda ELSEVIER ResearchImpactLeaders przyznawana jest od 2016 roku. Po raz drugi Politechnika Gdańska otrzymała to wyróżnienie w kategorii SocialSciences. Nagroda przyznawana jest uczelniom, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie.

 

Przy kwalifikowaniu do nagrody pod uwagę brany był wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z udziałem zagranicznych współautorów oraz poziom cytowań w danej dyscyplinie.
 
Rektor PG prof. Jacek Namieśnik odebrał tę nagrodę podczas gali w ramach konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – rankingi a zarządzanie szkołą wyższą”, zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polską Komisją Akredytacyjną. Statuetkę wręczył Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

– Po raz kolejny otrzymaliśmy nagrodę za publikacje multidyscyplinarne z pogranicza nauk społecznych i technicznych. To wyraz uznania dorobku naszej Alma Mater, ale i sygnał dla wszystkich uczelni, że interdyscyplinarność to jeden z filarów współczesnej nauki – powiedział prof. Jacek Namieśnik podczas swojego wystąpienia na konferencji, zatytułowanego: „Rankingi budują wizerunek – strategia rankingowa Politechniki Gdańskiej”.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl