Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Grupa Energa SA wśród najlepszych

Grupa Energa

 

Grupa Energa SA znalazła się wśród firm wyróżnionych w światowym rankingu VigeoEiris Best EmergingMarketsPerformers. Aktualizowane co pół roku zestawienie gromadzi spółki z rynków wschodzących, wyróżniające się szczególnie starannym i odpowiedzialnym podejściem do wpływu, jaki mają na środowisko, relacji ze społecznościami, z którymi koegzystują, oraz własnego ładu korporacyjnego.

 

Co sześć miesięcy specjaliści z agencji VigeoEiris analizują 850 firm pochodzących z 31 państw, działających w 37 branżach. Swoją ocenę wydają na podstawie sześciu ogólnych kryteriów, na które podzielone jest łącznie 330 wskaźników. Pod uwagę brane są: stosunek danej firmy do środowiska i do praw człowieka, metody zarządzania zasobami ludzkimi, stopień i formy zaangażowania społecznego, relacje z klientami i innymi podmiotami gospodarczymi oraz obowiązujący ład korporacyjny.

 

Energa gości w rankingowej setce VigeoEiris nieprzerwanie od pierwszego zestawienia, opublikowanego w połowie 2016 roku. W najświeższej aktualizacji z 1 grudnia br. gdańska spółka znalazła się w niej jako jedna z czterech firm z Polski, obok Lotosu, Orlenu i KGHM. Jest jednocześnie jedynym polskim reprezentantem obszaru elektroenergetycznego i sprzedaży gazu. Miejsce wśród stu najbardziej odpowiedzialnych firm z rynków wschodzących zajęła przede wszystkim dzięki dobrym wynikom w kategoriach: środowiskowej i ładu korporacyjnego.

 

– Chlubne i utrzymywane regularnie od roku miejsce w rankingu to dowód, że Energa należy do grona firm zorientowanych nie tylko na realizację corebusinessu i generowanie zysku finansowego. Równie ważne jest dla nas tworzenie i kultywowanie wartości. Pochylamy się nad ograniczaniem negatywnego wpływu, jaki nasza działalność mogłaby mieć na środowisko. Dbamy zarówno o kulturę relacji z klientami, jak też kulturę organizacyjną – podkreśla Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Energa.

 

W działania z obszaru szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu Grupa Energa zaangażowana jest od lat. Wśród nich wart wymienienia jest choćby program Energa Basket Cup, największy w Polsce turniej koszykówki dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych z całego kraju, organizowany i wspierany przez spółkę od 2008 roku. W każdej z dziewięciu edycji udział wzięło ok. 80 tys. uczniów z ok. 6,5 tys. placówek oświatowych. Powołana w obrębie gdańskiej grupy Fundacja Energa zorganizowała do tej pory cztery edycje akcji Aktywni Charytatywni. Jej uczestnicy chodząc, biegając bądź jeżdżąc na rowerze lub rolkach wspólnie starają się pobić wyznaczony dystans, dzięki czemu wspomagają potrzebujące dzieci z całej Polski. W każdej edycji udział wzięło około pół tysiąca aktywnych śmiałków. Tegoroczna odsłona akcji była wyjątkowa, uczestnicy osiągnęli bowiem ostateczny wynik 600 tys. kilometrów – o 50 tys. większy, niż trzeba było pokonać. Dzięki temu do 424 wychowanków z dziewięciu domów dziecka trafiło łącznie 150 tys. zł, przeznaczonych na dofinansowanie letniego wypoczynku. Ponadto Grupa Energa rozwija politykę otwartości na oczekiwania klientów i wyjście naprzeciw ich potrzebom. Od maja specjaliści gdańskiego giganta elektroenergetycznego przeprowadzili siedem dyżurów eksperckich w redakcjach lokalnych mediów, gdzie na żywo spotykali się z mieszkańcami obsługiwanego przez Energę terenu zapoznając się z trapiącymi ich problemami.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl