Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Fundacja Energa przeciw wykluczeniom

Fundacja Energa

 

Do wdrożenia programu „Integracja na placach zabaw” przekonała nas opowieść jednej z osób, która zwróciła się do fundacji o pomoc. Przedstawiła ona opis dziewczynki, która codziennie przyjeżdża na wózku na plac zabaw. Nie ma na nim jednak ani jednego urządzenia, na którym mogłaby się bawić. Może tylko patrzeć na inne bawiące się dzieci.

 

Przyczyny wykluczenia społecznego bywają bardzo różne. Mają natomiast wspólny mianownik, jest to zawsze nierówność szans. Dzieci nie są jej same w stanie sprostać. Dlatego przełamywanie barier, które ją powodują, uważamy za jedno z najważniejszych naszych zadań – mówi Wioletta Kandziak, wiceprezes zarządu Fundacji Energa. Efektem takiego myślenia jest zaangażowanie się Fundacji Energa w dostosowanie sześciu placów zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Są to działania w ramach programu „Integracja na placach zabaw”, zmierzającego do usuwania barier mogących być przyczyną społecznego wykluczenia dzieci i młodzieży.

 

Z podarowanej przez fundację nowatorskiej huśtawki korzystać można już teraz m.in. na placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Zdaniem nauczycieli placówki, zamontowany sprzęt stanowi istotną pomoc dla dzieci. Podobne  huśtawki zostały także zamontowane w: Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Gdańsku przy ul. Meissnera 9, w  Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (orionistek) we Włocławku przy ul. Leśnej 3 oraz w  Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, oddział Rehabilitacji Dziecięcej w Dzierżążnie przy ul. Szpitalnej 36. Zainstalowane urządzenia są zaprojektowane w sposób, który umożliwia wspólną zabawę zarówno tym, którzy poruszają się na wózku, jak i osobom sprawnym.

 

Montaż kolejnych takich huśtawek planowany jest na najbliższe miesiące. Program doposażania placów zabaw jest jednym z kilku działań realizowanych w ramach wiodącego dla Fundacji Energa w 2017 roku tematu „Łamiemy Bariery”. Jego celem jest znoszenie ograniczeń i nierówności, z którymi z różnych względów zmagać muszą się najmłodsi. Fundacja zaangażowała się m.in. w realizowany przez sopocką Fundację Sport na Zdrowie program „Port Zdrowie”, którego celem jest budowa ośrodka, zapewniającego dzieciom skuteczną i kompleksową pomoc w leczeniu chorób cywilizacyjnych.

 

Środki finansowe zostały przekazane także na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, które w ramach projektu „Otwieramy Świat” zapewnia pomoc niewidomym i niedowidzącym dzieciom będącym podopiecznymi Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz przedszkola dla dzieci niewidomych w Sobieszewie. Ponadto fundacja wsparła kwotą trzystu tysięcy złotych projekt „Pokolenie”, polegający na rozbudowie całorocznego ośrodka szkoleniowo-kolonijnego w Warzenku, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków, które umożliwią przyjęcie większej liczby dzieci i młodzieży z ubogich rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Fundacja Energa działa od 2009 roku, w 2011 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Przez osiem lat wsparła dziesiątki organizacji i tysiące osób potrzebujących. Fundacja uczestniczy również w przedsięwzięciach integrujących pracowników Grupy Energa – realizuje m.in. program „Pomagaj z Energą”, jest też partnerem akcji „Aktywni Charytatywni”. Fundacja, realizując cele statutowe, wspomaga finansowo pracowników Grupy ENERGA i ich bliskich, a także liczne domy dziecka, szkoły, placówki szkolno-wychowawcze oraz świetlice socjoterapeutyczne. W 2017 roku udzieliła pomocy indywidualnej kilkuset dzieciom, wspierając proces ich leczenia i rehabilitacji.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl