Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Unijne dofinansowanie dla Portu Gdańsk

Unijne dofinansowanie

 

Rozstrzygnięty został konkurs „2017 CEF Transport Blending MAP Call" dysponujący pulą środków w wysokości  miliarda euro, w ramach którego dwa polskie przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie z programu CEF „Łącząc Europę”. Jednym z nich jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Środki pochodzą z puli ogólnej CEF (Connecting Europe Facility), co oznacza, że polskie projekty konkurowały z inwestycjami zgłaszanymi przez podmioty z innych krajów UE. Dotacja przyznana Portowi Gdańsk wynosi 20 mln euro, a druga, którą otrzymają PKP PLK, sięga 60,55 mln euro.

 

W konkursowe szranki stanęło aż 68 projektów z krajów członkowskich, z czego do dofinansowania wybrano 39. Pod względem otrzymanego dofinansowania Polska zajęła 5. miejsce wśród konkurujących krajów.

 

CEF („Łącząc Europę”) to unijny instrument finansowy wspierający rozwój sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych. W ramach tego instrumentu Port Gdańsk otrzymał już dofinansowanie na inne inwestycje, m.in. modernizację toru wodnego i rozbudowę nabrzeży w Porcie Wewnętrznym, czy rozbudowę sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym.

 

Do tegorocznego konkursu Zarząd Morskiego Portu Gdańsk złożył aplikację dla projektu infrastrukturalnego: „Budowa Nabrzeża Północnego przy falochronie półwyspowym w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku".

 

– Jest to projekt znajdujący się w Strategii Rozwoju Portu Gdańsk do roku 2027. Inwestycja jest przygotowana do realizacji, ma pełną dokumentację projektową, w tym projekt budowlany opracowany w ramach projektu współfinansowanego z programu TEN-T oraz prawomocne pozwolenie na budowę – tłumaczy Jowita Zielinkiewicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju, odpowiadająca w Porcie Gdańsk za pozyskiwanie funduszy unijnych.

 

– Wyniki konkursu niezmiernie nas cieszą. To pokazuje, że planowane przez nas inwestycje są doceniane w całej Europie, a ich poziom nie tylko nie odbiega, ale niekiedy przewyższa projekty z  innych krajów Unii. Budowa nowego nabrzeża pozwoli na zwiększenie możliwości przeładunkowych portu oraz uzyskanie nowego głębokowodnego nabrzeża uniwersalnego, którego obsługę zadeklarowali już partnerzy prywatni, podpisując z nami listy intencyjne – mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia Port Gdańsk chce zagospodarować teren zlokalizowany wzdłuż falochronu półwyspowego, dzięki czemu uzyska nowe miejsca do cumowania statków.

Finansowanie projektu w formie bezzwrotnej dotacji z CEF Blending w wysokości 20% jest znaczącym zastrzykiem finansowym, który pozwoli na rozpoczęcie prac już w 2018 roku.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl