Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Port Gdynia „Dużą Perłą Polskiej Gospodarki”

Port Gdynia 2014

 

Po raz piętnasty przeprowadzona została rywalizacja o tytuł „Perły Polskiej Gospodarki”, zorganizowana przez anglojęzyczny miesięcznik
ekonomiczny „Polish Market”. Uroczysta gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Ranking w tej sprawie opracowali naukowcy z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej. Galę Pereł Polskiej Gospodarki objęli patronatem: marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Marek Rocki.

 

Podczas gali zostały wręczone statuetki najlepszym podmiotom gospodarczym. Tytuły „Perły Polskiej Gospodarki” przyznano w dwóch kategoriach: Wielkie Perły i Duże Perły. Badanie rankingowe objęło ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże oraz powyżej miliarda złotych – Perły Wielkie.


Wśród „Dużych Pereł Polskiej Gospodarki” na wysokiej – siódmej pozycji wśród wszystkich firm uczestniczących w tegorocznej edycji rankingu uplasował się Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

 

– To duże osiągnięcie Zarządu Morskiego Portu Gdynia  i ogromna satysfakcja, że przodujemy wśród polskich portów – podkreślił Adam Meller, prezes ZMPG SA. –  Od lat Zarząd Portu Gdynia był bardzo wysoko notowany w rankingach. To dobrze, iż nasze działania zostały docenione przez niezależne gremium. Wysoka pozycja wśród „Dużych Pereł Polskiej Gospodarki” najlepiej świadczy o kondycji ekonomicznej  firmy i stanowi docenienie naszej pracy.

 

Warto podkreślić, iż o pozycji firmy w rankingu nie decyduje kryterium przychodów, tylko efektywność i dynamika rozwoju przedsiębiorstwa.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl