Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Inwestycje w rozwój turystyki na Pomorzu

Zdj. 33mln

Marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członek zarządu województwa Ryszard Świlski podpisali umowy z włodarzami pomorskich gmin dotyczące realizacji projektów związanych z turystyką, które otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Dzięki temu powstaną nowe trasy rowerowe, infrastruktura szlaków kajakowych, nastąpi budowa i rozbudowa portów, przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych.

 

Wspomniane inwestycje wchodzą w skład trzech turystycznych przedsięwzięć strategicznych samorządu województwa pomorskiego.

 

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe

 

Na terenie województwa pomorskiego znajduje się ponad 30 rzek i tysiąc kilometrów szlaków kajakowych. Dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego zostaną one rozbudowane i wyposażone w nowoczesną infrastrukturę. Szlaki kajakowe będą kompleksowo oznakowane, wzdłuż nich powstaną nowe obiekty publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. stanice kajakowe, przystanie, pomosty służące turystyce wodnej, slipy do wodowania kajaków,  przenoski). Miejsca zyskają też wyposażenie, takie jak m.in. w stojaki na kajaki, wiaty, ławki, kosze na śmieci, paleniska, suszarki do kajaków, tablice informacyjno-promocyjne, stojaki na rowery czy lampy solarne. Całkowita wartość realizowanych inwestycji sięga 50 mln zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie to 41 mln zł.

 

2. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu  międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

 

Nowe trasy rowerowe wpiszą się w europejską sieć szlaków rowerowych EuroVelo. Planowana trasa rowerowa R-10 powstanie wzdłuż morza – od Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa. Wiślana Trasa Rowerowa stanie się częścią szlaku R-9 i będzie wiodła przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew i  Kwidzyn aż po południową granicę województwa. W efekcie powstanie wyjątkowy produkt łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy Pomorza oraz osoby odwiedzające region z kraju i zagranicy. Całkowita wartość projektów to ponad 141 mln zł, z czego ponad 73 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

 

3. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

 

Wielu turystów przybywających na Pomorze w okresie letnim liczy na możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Nowe unijne inwestycje umożliwią zagospodarowanie szlaków wodnych i dalszy rozwój turystyki wodnej w obszarze Dolnej Wisły i Zalewu Wiślanego. Przystanie żeglarskie połączą powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. W ramach projektu powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska: przystanie żeglarskie, pomosty z trapami i umocnieniami brzegu, drogi z miejscami postojowymi, oświetleniem hybrydowym i monitoringiem. Komfort turystów poprawią kontenery sanitarne i mała architektura. Nabrzeża i brzegi rzek staną się popularnymi miejscami turystycznymi, w których organizowane będą imprezy sportowo-rekreacyjne i regionalne wydarzenia kulturalne. Pozwoli to na rozwój m.in. aktywnej turystyki oraz wyczynowych sportów wodnych, a pomorska sieć przystani stanie się częścią krajowego i międzynarodowego systemu szlaków żeglugowych. Całkowita wartość realizowanych projektów to ponad 24 mln zł. Unijne wsparcie przeznaczone na ten cel przekracza 18 mln zł.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego koordynuje realizację przedsięwzięć strategicznych i udziela dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, a ich rzeczowa realizacja oraz wkład własny są po stronie pomorskich gmin. Całkowita wartość umów to ponad 216 mln zł, z czego blisko 133 mln zł stanowi dofinansowanie samorządu województwa pomorskiego.

 

Zdj.33 mln 2

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl