Najnowsze wydanie 37

 

Magazyn Pomorski 37/2018 wydanie online 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Pomorskie liderem i nie zwalnia tempa!

EU

 

Na Pomorzu rozpoczyna się obecnie wiele nowych, dużych i ważnych inwestycji. Dzieje się tak dzięki sprawnej realizacji „Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020”. Efektywny podział środków unijnych (dotacje lub pożyczki dla projektów sięgają nawet 85%) przez władze Pomorza sprawia, że inwestycje mogą być realizowane z korzyścią dla rozwoju regionu i jego mieszkańców.

 

Zarząd naszego województwa zakontraktował już 69% budżetu programu unijnego. Chodzi o 1075 projektów o łącznej wartości 7,3 mld zł, z czego środki unijne to prawie 5,1 mld zł. Stanowi to najlepszy wynik w kraju i jest kontynuacją tych działań, ponieważ Pomorskie od ponad roku jest liderem rankingu efektywności realizacji programów unijnych w Polsce.

 

Ze skutecznego wdrażania „Regionalnego programu operacyjnego” korzystają przede wszystkim mieszkańcy województwa pomorskiego. Realizowane są setki projektów dotyczących m.in. rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego (np. przebudowy węzłów przesiadkowych transportu zbiorowego w Trójmieście), przebudowy dróg (m.in. dziewięć odcinków dróg wojewódzkich oraz oddana już do użytku obwodnica Kartuz) oraz linii kolejowych (system monitoringu i informacji pasażerskiej na linii SKM, wraz z modernizacją 8 peronów na tej trasie), wsparcia przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, rozwoju innowacji i wprowadzania przez nich nowych produktów bądź usług na rynek, modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i publicznych. Osoby bezrobotne mogą wziąć udział w projektach aktywizujących, w ramach których są dostępne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a młodzież – już w niedalekiej przyszłości – będzie mogła skorzystać z profesjonalnie wyposażonych szkół zawodowych i uczelni wyższych, w których będzie realizowany program nauczania, dostosowany do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

 

Unijne inwestycje przyczyniają się do dynamicznego rozwoju gospodarki Pomorza. Środki z programu regionalnego są przekazywane beneficjentom, którzy rozpoczynają realizację planowanych inwestycji: kupują sprzęt czy zamawiają roboty budowlane i usługi – a to bezpośrednio wpływa na dynamikę rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl