Najnowsze wydanie 35

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 3518

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Co drugi przedsiębiorca otrzymał wsparcie

Euro na inw

 

Firmy biorące udział w konkursie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycji mogły starać się o środki w wysokości ponad miliona złotych, przy założeniu refundacji poniesionych wydatków na poziomie 40 proc. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Duże zainteresowanie i wysoka jakość złożonych projektów skłoniły Zarząd Województwa Pomorskiego do podjęcia decyzji o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na dofinansowanie z pierwotnie zaplanowanych 66 mln złotych do aż 105 mln złotych. W rezultacie 180 firm otrzyma ponad 105 mln złotych dofinansowania. To druga edycja tego konkursu organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza, która nabór wniosków prowadziła od 1 lutego do 15 marca br.

 

Środki przyznane na dofinansowanie są szansą na rozwój głównie poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które firmy będą mogły wprowadzić dzięki środkom UE. Pozwoli to przedsiębiorstwom m. in. rozbudować i unowocześnić posiadaną infrastrukturę, zakupić maszyny, instalacje i urządzenia, wdrożyć systemy zarządzania czy zinformatyzować procesy produkcyjne. Wybrane do realizacji projekty wpisują się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

– Warto podkreślić, że projekty złożone w tym roku były jeszcze wyższej jakości, niż te, które wpłynęły w poprzednim naborze w 2016 roku. Wówczas dofinansowanie w wysokości ponad 52 mln złotych otrzymało 100 spośród 416 firm – mówi Łukasz Żelewski, prezes zarządu ARP. – Tym razem pula środków wzrosła dzięki decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego, co pozwoliło dofinansować aż 180 projektów spośród 437 złożonych. To oznacza, że niemal co drugi przedsiębiorca otrzymał wsparcie.

– Tak dobry wynik świadczy o wysokim potencjale firm, które stawiają na innowacyjność i wysokie technologie. Przedsięwzięcia wybrane do realizacji w dużej mierze wpisują się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Począwszy od technologii offshore i portowo-logistycznych, przez technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, aż po technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.To potwierdza, że wybraliśmy dobre kierunki rozwoju w naszym regionie – komentuje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Przedsiębiorców czeka teraz podpisywanie umów o dofinansowanie projektów i realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Agencja Rozwoju Pomorza zaproponuje im terminy spotkań informacyjnych, na których przybliży zasady przygotowania się do podpisania umowy oraz zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektów. Szczegółowe informacje i terminy spotkań dostępne będą na www.arp.gda.pl w zakładce Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl