Najnowsze wydanie 35

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 3518

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Przyjazna i wygodna przestrzeń publiczna

Zdj. Najlepsza przestrzen

 

Przestrzenie publiczne, które łączą i integrują społeczeństwo, to dla nas bardzo ważny aspekt – mówił marszałek Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, podczas uroczystego finału XVII  Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego.   – Cieszę się, że do konkursu zgłosiły się nie tylko projekty metropolitalne, ale także  realizowane w mniejszych miejscowościach.

 

Wkonkursie oceniano projekty zrealizowane w przestrzeni publicznej, w szczególności polegające na rewaloryzacji lub nowym ukształtowaniu:
• ogólnodostępnych placów i ulic, osi i ciągów widokowych oraz panoram miejscowości, terenów nadwodnych, parków, terenów spacerowych, plaż oraz innych miejsc, które tworzą spójną przestrzeń publiczną miasta lub wsi,
• terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich na cele publiczne.

 

Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie były m.in. funkcjonalność i estetyka wykonanego przedsięwzięcia, jego wpływ na jakość życia mieszkańców, a także zgodność z zasadami określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

 

Zwycięzcą tegorocznego konkursu został Gdańsk, który otrzymał nagrodę główną za projekt przebudowy ulicy Stągiewnej. Pozwala on na stworzenie atrakcyjnego i ciekawie urządzonego ciągu pieszego łączącego ważne przestrzenie Głównego Miasta – w miejsce dotychczasowej ulicy intensywnego ruchu kołowego, pełniącej funkcję parkingu. Projekt jest autorstwa Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA, zaś wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa PRASBET sp.j. z Grudziądza.

Wyróżnienie I stopnia przypadło gminie Stare Pole za projekt: Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu. Projekt stworzył przestrzeń do wypoczynku oraz spotkań mieszkańców tej miejscowości. Prace projektowe wykonało Biuro Projektowo-Inwestycyjne Hydro-Term, a wykonawcą był Drozd Centrum Techniki.

 

Wyróżnienie II stopnia otrzymała gmina Czarna Dąbrówka za projekt: Rewitalizacja miejscowości Nożyno poprzez poprawę wizerunku centrum wsi. Projekt przyczynił się do podniesienia standardu przestrzeni oraz zwiększył funkcjonalność i estetykę ciągu pieszo-jezdnego, poprawiając jakość codziennego życia mieszkańców. Autorem tego opracowania jest firma DUET Janusz Szczepański, zaś wykonawstwo jest dziełem firmy Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl