Najnowsze wydanie 35

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 3518

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Dwór Artusa powoli wraca do pierwotnego wystroju

Wielka Hala Dworu Artusa z kompletnym wyposażeniem 1893 r. MHMG-IN-487-1829

 

Dwór Artusa jest jednym z najbardziej znanych w kraju i na świecie zabytków Głównego Miasta w Gdańsku. W tym budynku znajdują się zarówno oryginały, jak i rekonstrukcje dzieł należących do pierwotnego wystroju. Te drugie to głównie wielkoformatowe obrazy, których nie udało się wywieźć niemieckim okupantom w latach 1943–1945 albo te, które zaginęły po II wojnie światowej. Według szacunku muzealników przywrócenie pierwotnych elementów w postaci replik to koszt około miliona złotych.

 

Jednak to się może niedługo zmienić. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska podpisało umowę z Bractwami Ławami Gdańskiego Dworu Artusa w Lubece, na mocy którego do Dworu Artusa wrócą kolejne brakujące elementy jego wystroju. Pierwsze mają dotrzeć do Gdańska wiosną 2018 roku.

 

Wspomniany koszt wykonania replik niedługo pomniejszy wartość wykonania repliki rzeźby leżącego jelenia na ścianie zachodniej nad Ławą Świętego Rejnolda, a docelowo części rzeźb należących do zespołu przedstawiającego „Kąpiel Diany” z metamorfozą Akteona, który znajdował się na wschodniej ścianie Dworu Artusa nad Ławą Malborską. Ten drugi składa się z malowidła oraz rzeźb: Akteona, sfinksa, Diany, dwóch nimf oraz dwóch psów.


– Mityczny Akteon był myśliwym z Teb. Ponieważ podpatrzył podczas kąpieli Dianę, (rzymski odpowiednik Artemidy, czyli bogini łowów oraz płodności), został zamieniony w jelenia. Przemiana skończyła się tragicznie dla myśliwego: zagryzły go własne psy. Dawni gdańszczanie umieścili to przedstawienie, aby powiedzieć, że los mężczyzny zależy od woli kobiety, co na tamte czasy, w męskim świecie epoki nowożytnej, było nie tylko przejawem humoru, ale także odważną i świadomą deklaracją, kto tak naprawdę rządzi światem – mówi Krzysztof Jachimowicz z MHMG.

 

Wykonanie repliki leżącego jelenia z autentycznym porożem i pomniejszych elementów herbu Polski oraz pomniejszych dekoracji zostanie sfinansowane przez Bractwa do równoważności kwoty 16,5 tys. euro. Prezentacja dzieł autorstwa mistrza Stanisława Wyrostka ma się odbyć na wiosnę 2018 r.

 

Bardziej skomplikowana jest sprawa zespołu przedstawiającego kąpiel Diany…

 

– Dzięki Bractwom ukończono rzeźbę sfinksa, natomiast rzeźbę Akteona wykonano dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obie są dziełem mistrza Stanisława Wyrostka. Aby przywrócić „Kąpiel Diany…” należy dokładnie oszacować wartość wykonania brakujących replik, a te będą znaczne i przekraczają możliwości finansowe Muzeum i Bractw – ok. 300 tys. złotych. Muzeum i nasi partnerzy muszą znaleźć inne źródła finansowania. Niezależnie od tego, jak szybko uda się je zebrać, jesteśmy niezmierni wdzięczni Bractwom za dotychczasową, bezinteresowną pomoc i działania na rzecz dziedzictwa Gdańska. To w tej chwili jedyni partnerzy Dworu Artusa – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor MHMG.

 

Powoli zbliżająca się wiosna 2018 roku dla gdańskiego Dworu Artusa będzie okresem wielu zmian. Wówczas mają się zakończyć prace przy przedprożu od strony Długiego Targu, w Sieni Ekonomistów, a do wnętrz obiektu trafi części rekonstrukcji jego dawnego wystroju.

 

Ława Malborska nad nią Kąpiel Diany 1881 r. MHMG-IN-189-1632

 

Ława Malborska nad nią Kąpiel Diany 1930 r. MHMG-IN-3458-0457

 

Ława św. Rajnolda i leżący jeleń 1900 r. MHMG-IN-703-0546

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl