Najnowsze wydanie 35

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 3518

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Remonty przedproży na gdańskiej starówce

Rusza remont przedproża Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku fot. A. Grabowska MHMG 1

Wzmocnienie konstrukcji, wykonanie izolacji przeciwwodnej, a także prace konserwatorskie wchodzą w zakres remontu zabytkowego przedproża Ratusza Głównomiejskiego, który rozpoczęło Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Zakończenie prac przewidywane jest wiosną 2018 r.

 

Reprezentacyjne przedproże zostało wybudowane w XVIII w. Ostatnie prace, przeprowadzone blisko dziesięć lat temu, miały na celu wykonanie izolacji. Dziś trzeba wykonać je ponownie, ale dyrekcja MHMG postanowiła przeprowadzić remont w pełnym zakresie. Umożliwiło to otrzymanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

– Najważniejsze jest teraz zabezpieczenie przedproża przed osiadaniem. Masywna konstrukcja musi zostać wzmocniona, żeby nie rozrywała wykonanej wcześniej izolacji przeciwwodnej. Jej uszkodzenie powoduje wilgotnienie piwnic znajdujących się pod ratuszem i Dworem Artusa – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor MHMG. 

 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie, Oddział Gdańsk, przeprowadzą także remont konserwatorski.

 

– Dzięki dofinansowaniu możemy wykonać także prace polegające na uzupełnieniu widocznych ubytków w substancji zabytkowej. Uszkodzenia wynikają między innymi ze wspomnianego osiadania, a także działania środowiska naturalnego, zwłaszcza zimą, gdy zamarzająca woda rozpycha szczeliny. Po zakończeniu prac na wiosnę przyszłego roku Ratusz Głównomiejski będzie cieszył oko gdańszczan i turystów jeszcze bardziej niż obecnie – dodaje Waldemar Ossowski.

 

PPKZ rozpoczęły również remont przedproża Dworu Artusa, do którego będzie można wejść od strony ulicy Chlebnickiej. Prace przy przedprożach w ramach projektu „Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Rusza remont przedproża Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku fot. A. Grabowska MHMG 3

 

Rusza remont przedproża Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku fot. A. Grabowska MHMG 1

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl