Najnowsze wydanie 37

 

Magazyn Pomorski 37/2018 wydanie online 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Minister zapowiada poprawę w branży morskiej

DSC 2678

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wziął udział w panelu głównym gdyńskiego Forum.

 

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się Forum Gospodarki Morskiej. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy z branży morskiej, naukowcy, przedstawiciele rządu i samorządu.

 

Kończy się bessa na światowym rynku gospodarki morskiej, jesteśmy na paraboli wzrostowej, mam nadzieję, że to spowoduje stuprocentowe odrodzenie się polskiej branży morskiej – powiedział uczestniczący w Forum Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Zwrócił też uwagę na priorytety, na których branża będzie się koncentrowała: przemysł stoczniowy, który pełni rolę koła zamachowego całej gospodarki morskiej, żegluga morska i śródlądowa, eksploatacja portów, rybołówstwo i edukacja.

 

Z inwestycji, które będą realizowane, minister Gróbarczyk wymienił: tor żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, projekt flagowy „Batory” zakładający modernizację floty promowej (w jego ramach jest budowa promów pasażerskich dla polskich armatorów).

 

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek mówił o praktycznym wymiarze debaty toczącej się co roku na gdyńskim Forum. – Spotykamy się w Gdyni – aby móc dobrze ocenić bieżące procesy, w tym wnikliwie przyjrzeć się najważniejszym potrzebom sektora. A rozmawiać jest o czym, począwszy od zmian legislacyjnych w polskim prawie dotyczących przemysłu stoczniowego oraz statusu marynarzy, poprzez inwestycje w polskie porty, aż po innowacje technologiczne.

 

Uczestniczący w panelu głównym Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, mówił m.in. o rozwijającej się branży morskich wycieczkowców sugerując, by Gdynia jeszcze bardziej otworzyła się dla przypływających nimi gości, łącznie z wprowadzeniem morskiego ruchu pasażerskiego do centrum miasta.

 

– O gospodarce morskiej dyskutujemy w Gdyni już po raz siedemnasty; w latach 2001–2014 w ramach Forum Gospodarczego, a od roku 2015 podczas Forum Gospodarki Morskiej. Sukces frekwencyjny poprzednich edycji, rzeczowe debaty w gronie przedsiębiorców, ekspertów, przedstawicieli władz, świata nauki oraz formułowane wnioski potwierdzają, że to wydarzenie stanowi dobrą platformę wymiany myśli i doświadczeń oraz odpowiada na potrzeby sektora morskiego – powiedział Sławomir T. Kalicki, lider Forum Gospodarki Morskiej, prezes Zarządu Grupy Firm Inter Marine.

Uczestniczy tegorocznego Forum wzięli udział w czterech panelach: „Przemysł morski”, „Porty morskie”, „Logistyka morska” oraz „Ship management”. Podczas dyskusji poruszone zostały m.in. sprawy dotyczące innowacji w przemyśle stoczniowym, cyfryzacji transportu, konsolidacji rynku kontenerowego, współpracy polskich portów, a także rozwiązań prawnych związanych z ustawą stoczniową i statusem marynarzy.

 

W ramach konkursu Innowacyjna Gospodarka Morska wręczono także nagrody. Statuetki w imieniu nagrodzonych firm odebrali: Krzysztof Gerowski, prezes zarządu Remontowa LNG Systems, Piotr Dowżenko, prezes zarządu Remontowa Shipbuiding, Katarzyna Safuryn, prezes zarządu DESART sp. z o.o., Zbigniew Miodowski, prezes zarządu Zink Power Szczecin sp. z o.o. oraz Ewa Kruchelska – przewodnicząca rady nadzorczej Crist sp. z o.o.

 

Wręczono również Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej. Pierwsze miejsce zajął i nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł otrzymał Adrian Groman, absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 2,5 tys. zł zdobył Aleksander Wolak, absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, a trzecie (nagroda pieniężna w wysokości 2,5 tys. zł) – Kamila Kaffka, absolwentka Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. 

 

Jerzy Uklejewski

 

DSC 2773

 

Najlepsi absolwenci Akademii Morskiej; z certyfikatami od prawej stoją: Adrian Groman, Kamila Kaffka, Aleksander Wolak.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl