Najnowsze wydanie 31

 

okladka online magazyn pomorski 31

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Gdańsk i Warszawa połączone z Morzem Czarnym

 MG 8958

 

Koordynacją procesu tworzenia studium wykonalności dla modernizacji drogi wodnej, łączącej Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany z systemem rzek Białorusi, zajmie się zespół roboczy powołany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. To dalekosiężny projekt, który ma na celu połączenie Bałtyku z Morzem Czarnym siecią kanałów żeglugi śródlądowej. W ciągu najbliższych lat pozwoli to na znaczące umocnienie się pozycji Polski jako jednego z kluczowych krajów tranzytowych na mapie Europy.

 

Planowane studium wykonalności obejmie modernizację drogi wodnej E-40 dla Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy i E-40 na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz drogi wodnej E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (do Elbląga). Do zadań nowego wewnętrznego zespołu ZMPG należeć będzie opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji przetargowej i ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę studium.

 

– Użeglowienie Wisły i stworzenie systemu dróg wodnych, który połączy Gdańsk i Warszawę z Morzem Czarnym, to dla nas jeden z priorytetów rozwojowych. Aktualnie Port Gdańsk bije kolejne rekordy wielkości przeładunków. Chcąc swobodnie obsługiwać w przyszłości rosnący wolumen, musimy zapewnić odpowiednią infrastrukturę dostępową od strony lądu, także w postaci wodnych szlaków śródlądowych. Jesteśmy też przekonani, że inwestycja ta na przestrzeni kilkunastu lat będzie jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego dla całego kraju – mówi Marcin Osowski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ds. Infrastruktury.

 

Odbiorcą studium wykonalności będzie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Skala wpływu, jaki wywrze użeglowienie Wisły na cały kraj, wymaga szczególnie szerokiego podejścia do realizacji projektu.

 

– Rewitalizacja Wisły i Bugu na odcinkach, którymi zostanie poprowadzony szlak transportowy, to nie tylko przywrócenie efektywnej żeglugi. Musimy brać pod uwagę także takie obszary, jak m.in. ochrona przed powodziami, hydroenergetyka, retencja wód czy turystyka. Dlatego jeszcze przed ogłoszeniem przetargu na studium wykonalności, planowanym na przełomie lat 2017 i 2018, ZMPG przeprowadzi dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami – mówi Edward Atanasiu, dyrektor Działu Projektów Inwestycyjnych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

 

W celu zapewnienia kompleksowości oraz jakości w realizacji projektu, ZMPG zaprosił też do konsultacji interdyscyplinarny zespół najwyższej klasy ekspertów. W jego skład weszli m.in. naukowcy z Akademii Morskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewody kujawsko-pomorskiego. Prace zespołu będą opierać się na szczegółowych analizach – począwszy od prognozy kosztów i korzyści, popytu na transport śródlądowy, skończywszy na wpływie na środowisko naturalne.

– Bardzo się cieszę, że Port Gdańsk wziął na siebie ciężar bycia liderem w rozwiązywaniu problemów ogólnopolskich. Wiemy, że projekt jest absolutnie osiągalny finansowo. Biorąc pod uwagę korzyści, które z niego popłyną, można śmiało powiedzieć, że będzie również bardzo korzystny pod względem ekonomicznym – powiedział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

 

Wsparcie projektu, oprócz władz województwa pomorskiego, deklarują także samorządy województw kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. W zależności od zaistniałych potrzeb ich przedstawicielstwa będą angażować się w prace projektowe, przygotowawcze oraz administracyjne.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl