Najnowsze wydanie 37

 

Magazyn Pomorski 37/2018 wydanie online 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Rozpoczynamy III edycję plebiscytu „Orzeł Samorządu” Dla kogo prestiżowe tytuły?

IMG 0002

 

Rozpoczynamy trzecią edycję plebiscytu „Orzeł Samorządu”, czas więc na zastanowienie się, kto z pomorskich samorządowców zasługuje na zgłoszenie do udziału w tej prestiżowej rywalizacji.

 

Plebiscyt na „Orła Samorządu”, czyli najlepszego samorządowca Pomorza, odbywa się co cztery lata pod koniec kadencji samorządów w czterech kategoriach: najlepszy wójt, najlepszy burmistrz, najlepszy prezydent miasta, najlepszy starosta. Wybór i ostateczna decyzja, kto zostanie „Orłem Samorządu”, należą do Czytelników Magazynu Pomorskiego.

 

Przy wyborze pod uwagę brane są takie kryteria, jak dokonania i wkład samorządowców w rozwój swojej gminy, miasta czy powiatu, zaradność i efektywność w zdobywaniu funduszy unijnych na działalność jednostek samorządowych, rozmiar i charakter inwestycji poczynionych w ostatnich czterech latach. Oceniany jest również udział samorządowców w akcjach zdrowotnych i edukacyjnych oraz kreatywność w inicjowaniu imprez kulturalno-społecznych. Szczególna uwaga zwracana jest na zaangażowanie i otwartość na problemy swoich wyborców, kreatywność w prowadzeniu polityki społecznej.

 

Propozycje kandydatów do zdobycia tytułu „Orzeł Samorządu” zgłaszają Czytelnicy Magazynu Pomorskiego, przysyłając je na adres redakcji: redakcja @magazynpomorski.eu.

 

W uroczystej gali finałowej – o terminie której poinformujemy Czytelników – uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych Pomorza oraz środowisk biznesowych, naukowych i kulturalnych. Dwa dotychczasowe finały plebiscytu odbyły się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, całość uświetnił program artystyczny, a zwieńczył dzieło poczęstunek. Zapraszamy Czytelników do współudziału w tym przedsięwzięciu. Redakcja już teraz oczekuje na zgłaszanie pierwszych kandydatur w plebiscycie „Orzeł Samorządu”.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl