Najnowsze wydanie 33

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Rozpoczynamy III edycję plebiscytu „Orzeł Samorządu” Dla kogo prestiżowe tytuły?

IMG 0002

 

Rozpoczynamy trzecią edycję plebiscytu „Orzeł Samorządu”, czas więc na zastanowienie się, kto z pomorskich samorządowców zasługuje na zgłoszenie do udziału w tej prestiżowej rywalizacji.

 

Plebiscyt na „Orła Samorządu”, czyli najlepszego samorządowca Pomorza, odbywa się co cztery lata pod koniec kadencji samorządów w czterech kategoriach: najlepszy wójt, najlepszy burmistrz, najlepszy prezydent miasta, najlepszy starosta. Wybór i ostateczna decyzja, kto zostanie „Orłem Samorządu”, należą do Czytelników Magazynu Pomorskiego.

 

Przy wyborze pod uwagę brane są takie kryteria, jak dokonania i wkład samorządowców w rozwój swojej gminy, miasta czy powiatu, zaradność i efektywność w zdobywaniu funduszy unijnych na działalność jednostek samorządowych, rozmiar i charakter inwestycji poczynionych w ostatnich czterech latach. Oceniany jest również udział samorządowców w akcjach zdrowotnych i edukacyjnych oraz kreatywność w inicjowaniu imprez kulturalno-społecznych. Szczególna uwaga zwracana jest na zaangażowanie i otwartość na problemy swoich wyborców, kreatywność w prowadzeniu polityki społecznej.

 

Propozycje kandydatów do zdobycia tytułu „Orzeł Samorządu” zgłaszają Czytelnicy Magazynu Pomorskiego, przysyłając je na adres redakcji: redakcja @magazynpomorski.eu.

 

W uroczystej gali finałowej – o terminie której poinformujemy Czytelników – uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych Pomorza oraz środowisk biznesowych, naukowych i kulturalnych. Dwa dotychczasowe finały plebiscytu odbyły się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, całość uświetnił program artystyczny, a zwieńczył dzieło poczęstunek. Zapraszamy Czytelników do współudziału w tym przedsięwzięciu. Redakcja już teraz oczekuje na zgłaszanie pierwszych kandydatur w plebiscycie „Orzeł Samorządu”.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl