Najnowsze wydanie 32

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 32

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Mobilne kasy na stacjach Lotosu

Zdj Lotos kopia

 

Na trasie Warszawa – Gdańsk, przy autostradach A1 i A2, LOTOS umożliwia klientom dokonanie płatności za paliwo już przydystrybutorze. Testowane rozwiązanie zmniejszyło kolejki na wybranych stacjach paliw.

 

Pomysł mobilnych stanowisk kasowych przy dystrybutorach powstał po analizie zachowań klientów i charakterystyki sprzedaży na stacjach autostradowych.

 

Zdefiniowaliśmy tzw. wąskie gardła, jakie powstają na całej ścieżce obsługi klientów, począwszy od wjazdu na teren MOP (tzw. Miejsce Obsługi Podróżnych) – mówi Krzysztof Zwierzycki, szef biura sieci stacji własnych LOTOS Paliwa. – Spotkaliśmy się z wieloma pozytywnymi komentarzami klientów. Jesteśmy przekonani, że mobilne kasy przy dystrybutorach pomogły nam obsłużyć większą liczbę kierowców. Z pewnością przyczyniły się do pobicia tego lata kilku rekordów sprzedażowych – zapewnia

 

Krzysztof Zwierzycki.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl