Najnowsze wydanie 34

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 34

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Centrum Geriatrii powstaje w Gdańsku Nowy model opieki nad seniorami

IMG 9249

 

W Gdańsku powstanie nowoczesne Centrum Geriatrii. Jego budowa rozpocznie się już we wrześniu bieżącego roku. Inwestycja Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje m.in. prace remontowo-budowlane oraz zakup wyposażenia do rehabilitacji. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia przekracza 11,9 mln zł. Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył na ten cel prawie 10,2 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. W efekcie realizacji tej inwestycji poprawi się opieka zdrowotna nad osobami starszymi.

 

Gdańskie Centrum Geriatrii powstanie w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK). Ośrodek będzie świadczył kompleksową opiekę ambulatoryjną dla seniorów. Na potrzeby centrum dostosowane zostaną obiekty Szpitala Studenckiego przy al. Zwycięstwa 30 w Gdańsku.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla seniorów na terenie obszaru metropolitalnego. Poprawę jakości obsługi medycznej odczują przede wszystkim mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku 65+. Seniorzy z Pomorza zyskają dostęp do bardziej wszechstronnych, specjalistycznych i skoordynowanych usług zdrowotnych, jeszcze lepiej dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb. Realizacja projektu obejmować będzie m.in. prace remontowo-budowlane, zakup wyposażenia do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i pneumonologicznej. Będzie też nowy sprzęt medyczny do diagnostyki i terapii w zakresie funkcji poznawczych, a także systemów do teleopieki nad pacjentem, telerehabilitacji domowej oraz monitoringu pacjentów. Pomieszczenia zostaną wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy i medyczny.


W Centrum Geriatrii organizowane też będą szkolenia specjalistyczne dla lekarzy POZ, specjalistów i pielęgniarek, fizjoterapeutów, koordynatorów zespołu, a także psychologów, dietetyków, pracowników socjalnych, opiekunów, wolontariuszy, absolwentów Wydziału Zdrowia Publicznego GUMed. Będą one dostosowane do nowego modelu opieki nad seniorami.

 

GUMed., jako organ założycielski szpitala klinicznego i jedyna uczelnia medyczna na Pomorzu, której działalność prowadzona jest na obszarze metropolitalnym, aktywnie współuczestniczy w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w regionie. Zapewnia wysokospecjalistyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze, prowadzi kształcenie ustawiczne kadr medycznych oraz dostarcza ekspertyzy i opinie władzom samorządowym i państwowym.

Nowa inwestycja wpisuje się w założenia Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl