Najnowsze wydanie 34

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 34

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Korytarz kolejowy Gdańsk - Konstanca

umowa małe

Moment podpisania memorandum. W środku od lewej: Maciej Libiszewski, prezes Zarządu PKP CARGO S.A. i Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.

 

Kolejny projekt sprzyjający aktywizacji działań gospodarczych na linii północ – południe Europy jest już w trakcie realizacji. PKP CARGO SA oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisały memorandum o współpracy z partnerami rumuńskimi – państwowym przewoźnikiem kolejowym CFR Marfa i Zarządem Portu Konstanca.

 

Umowa, sygnowana już wcześniej przez stronę rumuńską, otwiera kolejny etap w rozwoju dotychczasowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie usług logistycznych w korytarzu kolejowym między Portem Gdańsk a Portem Konstanca.

 

Mamy satysfakcję, że Grupa PKP CARGO wspólnie z Portem Gdańsk włącza się w kolejny etap realizacji idei Trójmorza. Potencjał państw tego regionu nie jest dziś w pełni wykorzystywany, dlatego staramy się dążyć do jego rozwoju. Stwarza to szansę zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla Grupy PKP CARGO. Jesteśmy krajem tranzytowym, mamy rozbudowane szlaki wschód – zachód. Nadszedł więc czas, aby aktywizować naszą działalność również w kierunku północ – południe Europy. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Portem Gdańsk i naszymi rumuńskimi partnerami zintensyfikuje się wymiana handlowa, realizowana transportem kolejowym także między Bałtykiem a Morzem Czarnym – powiedział Maciej Libiszewski, prezes Zarządu PKP CARGO SA.

 

Projekt wpisuje się w polityczno-gospodarczą ideę „Trójmorza ABC” (Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne), dla której rozwój połączeń kolejowych, realizowanych w europejskich korytarzach transportowych, jest kluczowym czynnikiem integracji państw członkowskich UE, w tym zwłaszcza państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Stanowi także istotny element postępu w kierunku osiągnięcia w tym regionie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Porozumienie jest ważnym krokiem naprzód, zarówno w rozwoju idei Trójmorza, jak i współpracy na linii Port Gdańsk – PKP CARGO. Jednym z priorytetów Portu Gdańsk jest obecnie współpraca przy rozwoju połączeń kolejowych, aby jeszcze skuteczniej docierać do naszych partnerów i wspierać polską gospodarkę – powiedział Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.

 

Sprawny transport towarów pomiędzy regionami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego oraz oferowane usługi logistyczne mają być również alternatywą dla klientów prowadzących działalność gospodarczą w regionach Europy Północno-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl