Najnowsze wydanie 34

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 34

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Konferencja „USA – Europe Shared Services & ITO Summit and Awards”

Foto mat.prasowy InvestInPomerania

Nawiązaniu bliższych relacji pomiędzy amerykańskim i środkowo-wschodnio-europejskim rynkiem nowoczesnych usług dla biznesu służyła konferencja „USA – Europe Shared Services & ITO Summit and Awards”, która odbyła się w New York Athletic Club. Jej organizatorem było CEE Business Media, znany wydawca i organizator wielu prestiżowych wydarzeń oraz konferencji dedykowanych światowym inwestycjom.

 

Konferencja miała miejsce po raz pierwszy w centrum światowego biznesu w Nowym Jorku i może dać początek cyklicznemu organizowaniu wydarzeń tego typu w różnych częściach świata. Pierwsza edycja miała zapoczątkować nawiązanie bliższych relacji biznesowych. Uzasadniał to fakt, że Stany Zjednoczone uznają region Europy Środkowo-Wschodniej za atrakcyjny pod względem inwestycyjnym. Z kolei z naszego punktu widzenia jest bardzo istotne, że Pomorskie znajduje się w ścisłej czołówce krajów i regionów, na terenie których inwestorzy zza oceanu lokują swoje centra usług i operacje.

 

W konferencji brali udział goście reprezentujący firmy o światowym znaczeniu, w tym takie jak Nasdaq, Boyden, EPAM, Johnson&Johnson, Lexmark, PwC, State Street Bank czy Transparent Solutions. Łącznie w tym wydarzeniu i gali rozdania nagród uczestniczyło 125 reprezentantów z 79 międzynarodowych firm, zlokalizowanych w 16 krajach na całym świecie. W tym gronie obecni byli również przedstawiciele polskich miast i regionów, a wśród nich reprezentanci województwa pomorskiego. Liczne spotkania z inwestorami podczas konferencji miały na celu wymianę doświadczeń oraz poznanie specyfiki amerykańskiego rynku, nawiązanie nowych kontaktów, a przede wszystkim zaprezentowanie naszego regionu jako atrakcyjnej lokalizacji dla każdej inwestycji.

 

W trakcie tego spotkania Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Invest in Pomerania, opowiedział o atrakcyjności naszego regionu, obsłudze inwestorów, jaką zapewnia inicjatywa Invest in Pomerania, ułatwiająca pierwsze kroki inwestora w naszym regionie.

 

Kluczem do uwagi przedstawicieli firm amerykańskich było zaprezentowanie naszych dotychczasowych sukcesów na gruncie sektora BSS, zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Przedstawiliśmy światowe marki, które już nam zaufały, jak również podkreśliliśmy wysoki stopień zaawansowania procesów prowadzonych z ich trójmiejskich siedzib, zamiast wyłącznie skupiać się na walorach lokalizacji i oferty wsparcia. Właśnie to jest najtwardszym dowodem, że jako region i system wsparcia inwestorów nie oferujemy już obietnicy powodzenia, a bardzo konkretną i wielokrotnie sprawdzoną dojrzałą ofertę – mówił Grzegory.

 

Podczas wieczornej gali przyznano także nagrody w kategoriach „Top US SSC Investor” oraz „Top US ITO/BPO Investor” wybranym środkowo-wschodnim krajom europejskim. Zwycięzców wyłoniono na podstawie obrad jury, w którym obok 30 ekspertów związanych z sektorem SSC i ITO z całego świata, uczestniczył również Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania. Nagrodzone zostały między innymi: CISCO, Morgan Stanley czy Epam, który rozwija się na Pomorzu.

 

Na naszym rynku BSS wśród inwestorów zagranicznych firmy z USA stanowią najliczniejszą grupę: co piąta pochodzi właśnie stamtąd, a ich pracownicy to już około jednej trzeciej wszystkich zatrudnionych w naszym regionie. Wśród nich są między innymi: Intel Technology, Sony Pictures, Staples, Amazon, State Street Bank, Thomson Reuters, Jeppesen by Boeing, Manpower Group Solutions czy Epam.

 

Efektem udziału delegacji Pomorza w konferencji „USA – Europe Shared Services & Summit and Awards” jest nawiązanie kolejnych kontaktów biznesowych, a przede wszystkim przedstawienie naszego regionu jako atrakcyjnej lokalizacji dla każdej inwestycji.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl