Najnowsze wydanie 34

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 34

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

„Morświn” i „Głuptak” czyli PG na rzecz obronności

DSC 3573 K

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik uhonorowany został medalem „Za Innowacyjność na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności”, w ramach V edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa. Konkurs promuje produkty i technologie, które mogą zostać zastosowane w systemach uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych oraz usprawnić funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Dostawców na rzecz Służb Mundurowych. Honorowy patronat nad uroczystą galą wręczenia nagród objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

Wkonkursie zostały nagrodzone systemy głębinowe „Morświn” i „Głuptak”, układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym systemie nawigacyjnym GPS oraz projekt bezzałogowego latającego ambulansu. Żadna inna uczelnia techniczna nie może się poszczycić taką liczbą wyróżnień.

 

Laureaci wyróżnień to w większości przedsiębiorcy produkujący na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. W ich gronie znalazły się tylko dwie uczelnie techniczne: Politechnika Gdańska, która otrzymała aż pięć nagród, oraz Politechnika Warszawska, której przyznano jedną statuetkę – relacjonuje prof. Ryszard Katulski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

 

Profesor Ryszard Katulski odebrał nagrodę I stopnia za układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym systemie nawigacyjnym GPS. Spoofing polega na nadawaniu sygnałów imitujących te wysyłane przez satelity, ale podających zafałszowaną pozycję nawigacyjną. W 2011 roku irańskie siły zbrojne wykorzystały tę technologię, aby przechwycić amerykański bezzałogowy samolot zwiadowczy. Urządzenie opracowane w ramach rozprawy doktorskiej przez dr. inż. Jarosława Magierę z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, której promotorem był prof. Katulski, chroni odbiorniki GPS przed tego typu zakłóceniami.


Nagrodą Diamentową „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017” wyróżnione zostały systemy głębinowe „Głuptak” i „Morświn”, opracowane przez zespół prof. Lecha Rowińskiego. „Głuptak” to mały, zdalnie sterowany pojazd podwodny stworzony z myślą o niszczeniu min morskich. „Morświn” jest przeznaczony do wykonywania wszelkiego typu prac obserwacyjnych i mapowania dna morskiego za pomocą urządzeń sonarowych oraz lekkich prac manipulacyjnych związanych z rozpoznaniem, dokumentacją i niszczeniem obiektów niebezpiecznych. Oba systemy były już wielokrotnie wyróżniane – „Głuptak” otrzymał tytuł EuroSymbol 2016, natomiast „Morświna” nagrodzono na targach Balt-Military Expo 2016.

 

Kolejną nagrodę otrzymał projekt bezzałogowego latającego ambulansu. Jest to dron o masie całkowitej nieprzekraczającej 15 kg, wyposażony w defibrylator, pulsoksymetr, termometr i zestaw do iniekcji domięśniowej. Projekt ten stworzył zespół dr. inż. Tadeusza Matuszka z Wydziału Mechanicznego, złożony ze studentów, którzy przygotowali go w ramach swojej pracy dyplomowej.

 

Wszyscy uczestnicy gali „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017” mogli się przekonać, że nasza uczelnia jest bardzo aktywna na polu obronności – podsumował profesor Katulski. – Wyróżnienie medalem „Za Innowacyjność na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności” potwierdza, że PG prowadzi innowacyjne prace badawcze o charakterze wdrożeniowym, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Nagrodzone projekty są gotowe do produkcji i wykorzystania w praktyce.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl